Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Örjes (fotograf Ulrika Lundholm-Eriksson)

Karin Örjes

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för själva demokratifrågan. Jag vill se till att utveckla dialogen med medborgarna inför olika beslut. Med en större delaktighet blir besluten bättre och tilliten ökar.

Presentera dig själv

Jag har arbetat med folkbildning och föreningar i hela mitt liv. Tycker om att vara engagerad tillsammans med andra och göra det möjligt för människor att träffas och trivas. Jag tänker att fler måste få chansen att bidra till samhällsbygget på olika sätt. Det stärker både den enskilde människan och det gemensamma samhället.

Vad har du för yrke?

kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En Alliansregering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Örjes

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Karin Örjes: Tillfällig sänkning under den nuvarande prischocken.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Karin Örjes: För att säkerställa att det finns ett varierat utbud av kultur till ett rimligt pris behövs en grundfinansiering från det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Karin Örjes: Vi vet att det betyder oerhört mycket både för barnen och för jämställdheten att föräldrarna delar på föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Karin Örjes: Det behövs längre tid att fasa ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Örjess val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Pensioner