Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristina Post (fotograf Anders Bergsten)

Kristina Post

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag inte skyggar för att samhällets frågor är komplexa och kräver nyanserade och komplexa svar. Det krävs en mångfald av lösningar, och vi behöver vara öppna för vetenskapen och nya innovationer samtidigt som vi inte tappar vår kritiska hållning. Allt behöver prövas innan vi kastar oss in i det. Men det ska inte hindra oss från att våga gå.

Presentera dig själv

Jag är en engagerad person som bryr mig om det som är viktigt för oss alla människor i världen. Jag förstår att vi är del av ett och samma sammanhang, och det som skadar en av oss skadar i förlängningen oss alla. Så Miljöpartiets solidariteter passar mig bra: med ekosystemet, barnen och världens alla människor. Jag är idéburen, med de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 som ledstjärna.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare, musik och matematik

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Peter Eriksson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S, Mp och C. Kanske + V om de kan inta en mer pragmatisk hållning och inte fälla regeringen om de måste kompromissa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristina Post

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Vi ska dela kunskap med våra barn och ungdomar av omsorg och för att det är viktigt för samhället, inte för att tjäna pengar på det.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Kärnkraft är långsiktigt mycket farligt, och lämnar också möjligheter att bygga kärnvapen. Detta är en teknik vi måste sluta med omedelbart. Det är också dyrt. Lägg pengarna på långsiktigt hållbar teknikutveckling!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Vi måste arbeta proaktivt med brottsbekämpning så att kriminaliteten minskar totalt sett. Visitation kanske är kortsiktigt effektivt, men leder inte till någon varaktig förändring av det kriminella beteendet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: RUT-avdraget gör det möjligt för en att få hjälp på vitt sätt, och skapar fler arbetsmöjligheter. RUT-avdrag och ROT-avdrag är lika viktiga.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig När läget är tufft i världen totalt sett så borde vi snarare öka biståndet! Det kan hjälpa människor att bo kvar i sina hemländer och förbättra situationen där. Det som händer utanför våra gränser påverkar oss i Sverige jättemycket.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Vårt kungahus har en viktig diplomatisk roll. De underhåller också en stor mängd historiska byggnader i vårt land, som är värda att bevara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Vi ska beskatta sånt som är långsiktigt ohållbart. Våra transporter måste ske med andra drivmedel än fossilt bränsle. Höga skatter hjälper till i den omställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Jag tycker det är bra som det är.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Kultur är mycket viktigt för oss som samhälle. Därför bör den grundläggande bekostas med gemensamma medel. Sen bör det finnas möjligheter för privata aktörer också. Men ansvaret är ett statligt ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Energiproduktionen är en gemensam fråga för hela landet. Man behöver ha en övergripande bild av var vindkraften gör minst skada och mest nytta. Man behöver ha ett större perspektiv än bara lokala intressen. Däremot bör lokala intressen också beaktas. Exempel: rennäringen måste skyddas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Tiggeri är ett dåligt sätt att leva, men vi löser inte problemet genom att förbjuda det. Vi bör arbeta aktivt med tiggarna för att hjälpa dem hitta andra vägar till försörjning och att lösa deras problem

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Det kan lyfta pressen från individer, och minska betydelsen av kön i allmänhet. Det skakar om vårt digitala sätt att betrakta människor som det ena eller andra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Föräldrar bör i huvudsak ha rätten att bestämma själva hur de vill lägga upp sin föräldraledighet, men att ha en viss styrning hjälper oss bort från att sitta fast i gamla könsmönster. Att vika vissa månader för pappan belyser pappans betydelse som vårdnadshavare och vikten av att han bygger en nära relation med sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Det är bra med en bredd av vårdutbud. Däremot bör dessa privata aktörer underkastas noggrann kontroll, så att deras vård är högkvalitativ. Människor ska inte riskera att drabbas av billiga lurendrejare på nätet. Men med kontroll så är det bra att stötta bredden.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Som det är nu så håller vi människor kvar i otrygghet under många år. Det bidrar till ett otryggare samhälle för oss alla, och kränker också immigranternas mänskliga värdighet och deras mänskliga rätt till ett hem.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Även om NATO har många goda egenskaper som samarbetsorganisation, så vill jag inte att vi ska vara medlemmar av en organisation vars grundidé är att våld är nödvändigt. Det strider mot mina grundläggande värderingar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Det kan rädda situationen för människor medan vi jobbar på att skapa ett bättre system för arbetsmarknaden. Som det är nu är det för svårt att få jobb och för svårt att kunna anställa personal. Vi behöver jobba med arbetsmarknaden generellt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Strandskyddet värnar vår gemensamma natur. Det är ingen kommunal fråga. Bygglov bör ses i ett större perspektiv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Vi ska lägga våra skattemedel på det som är konstruktivt och långsiktigt uppbyggande. Vi ska försvara oss mot det som är de största hoten mot vår existens, och det är klimathotet och den minskande biologiska mångfalden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: TV och radio är underkastade en stark kontroll av objektivitet och saklighet. Att stärka TV och radio är att säkerställa vår tillgång till saklig nyhetsrapportering i denna värld av fake news.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Vi måste bort från fossilberoendet så snart som möjligt. Detta är ett steg i den riktningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Barn behöver bygga sin förståelse av sig själva och sina förmågor, och lära sig att hantera både sina brister och styrkor. Det sker bäst genom en kontinuerlig formativ dialog med lärare och mentorer, inte genom betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Det är bra med utjämning och att vi hjälps åt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Det är bra att vara tydlig med att köp av sexuella tjänster inte är ett accepterat beteende.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Jag vill inte att tillgången på pengar ska styra boendet i för hög utsträckning. Det kommer att skapa ett mer segregerat samhälle.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Jag funderar på alternativen. Om höghastighetstågen ersätter flyg så är det bra. Men egentligen önskar jag att vi kunde sänka tempot i samhället och våra liv, det skulle vi må bättre av.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Det är tryggt med en statlig vårdapparat som garanterar kvalitet och likvärdighet. Samtidigt bör man inte utesluta möjligheten till alternativa vårdformer för den som så önskar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Om man är sjuk så är man sjuk, det känns som att karensdagen är ett misstroende mot arbetstagaren. Särskilt i pandemitider bör man ha rätt att vara hemma när man känner sig osäker på sitt hälsotillstånd utan att det kostar en något.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Vår anställningstrygghet är en viktig komponent i vårt välfärdssamhälle.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Post: Extra viktig En gruva är ett stort ingrepp i vår natur, och måste underkastas en mycket noggrann prövning och miljökonsekvensanalys.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Alla människor har rätt till skydd och ett hem. När läget i världen hårdnar så måste vi vara beredda att ta vår del av ansvaret.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristina Post: Hemlig övervakning bör vara ett undantagsfall, men kan i vissa fall vara ett sätt att förebygga brott. Jag tycker polisen i dagsläget har en ganska balanserad användning av avlyssningsredskapet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristina Post: Löneklyftorna i vårt samhälle har ökat. Det är inte bra för samhällsandan. Vi bör jobba för att minska klyftorna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Skogen är vår moder, för att tala poetiskt. Utan den biologiska mångfalden slår vi undan fötterna för vår egen existens. Skogen är också en starkt balanserande faktor vad gäller klimatet. Mycket viktig, alltså.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristina Posts val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat

Så svarar Kristina Post: Extra viktig Det finns fler frågor som är viktiga, men låt oss börja här! Dessa frågor är vi "sämst" på, och vinner mest på en snabb förbättring.