Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Ekblom (fotograf Jan Östlund)

Daniel Ekblom

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är jordnära, står upp för vanliga "Svensson" och vågar ta de kontroversiella frågorna. Jag ser positiva delar av både höger- och vänsterpolitik, men allt måste ske med sunt förnuft och med framtidens bästa som mål.

Presentera dig själv

Arbetat i restaurangbranschen nästan hela livet. Älskar djur, landet och farten i krogbranschen, således olika delar. Driver en biodling och en artistförmedling vid sidan om mitt arbete inom restaurang. Aktiv i Naturskyddsföreningen för en hållbar framtida planet.

Vad har du för yrke?

Servitör/Bartender/restaurangchef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jag själv.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S, Mp, V, L eventuellt med C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Ekblom

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Eftersom vinsten kan påverka kvalitén på undervisningen är detta system dåligt. Samtidigt ser jag att vinsten är en drivkraft för att bedriva friskola vilket i viss mån kan vara positivt. Vinsten behöver tas bort, alternativt måste systemet helt göras om så att undervisningen inte blir lidande.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Kärnkraft är en energikälla som skapar ett avfall som är farligt under oöverskådlig tid. Det finns ingen som helst anledning att binda upp sig i en energikälla som snarast möjligt bör fasas ut för allas vår framtid, inte minst jordens.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Nej, förslaget är populistiskt och dåligt. Polisen har, enligt dem själva, redan goda befogenheter att visitera de som behöver visiteras. Att inrätta speciella zoner bidrar till en ökad polarisering och omintetgör arbetet för att förbättra förtroende och integration för människor i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: RUT-avdraget har haft en funktion att öka den nationella konsumtionen och därmed även fått in fler i arbete. Bidraget utnyttjas dock främst av höginkomsttagare, människor som vanligtvis har råd att betala utan subventioner. Frågan är också hur länge en subvention skall pågå? Det är dags att fasa ut denna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Det internationella biståndet är mer viktigt än någonsin nu! Därför är förslaget att minska detta ett typexempel på egoism och avsaknad av solidaritet med övriga människor på denna jord. Solidariteten med andra människor är en grund för att förhindra krig och konflikter. Därför bör biståndet ökas när världens fattigaste blir lidande. Egoismen kommer annars slå tillbaka hårdare mot oss själva.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Icke insatt i ämnet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Klimatet och miljön är våra absolut viktigaste frågor. Eftersom såväl bensin som diesel bidrar till en klimatkatastrof, bör inte de ekonomiska styrmedlen sänkas. Vissa branscher kan under vissa premisser och under en begränsad till ges ett extra ekonomiskt stöd under en omställningsperiod, men långsiktigt måste dessa bränslen fasas ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Inte helt insatt i frågan.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Ser ingen anledning till detta. Kulturen är en den av vårt samhälle och bör därför till övervägande del finansieras av stat/kommuner.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Jorden och dagens mänsklighet står inför en avgörande tidsperiod. Vi måste fasa ut fossila bränslen och vindkraft är ett ekonomiskt och snabbt alternativ. Att kommuner då kan stoppa denna viktiga utveckling kan innebära katastrofala följder i framtiden. Någons "utsikt", syn av "blinkande ljus" eller att man hör "ett susande brus", kan inte vägas upp mot de klimatkatastrofer vi ser idag i världen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Man kan inte förbjuda människor att tigga! Förklaring överflödig!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Självklart! Finns ingen anledning att staten skall bestämma detta!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Inte insatt i frågan.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Inte insatt i frågan. Anser dock att vi skall ha en frikostig asylpolitik som tar han om människor som flyr från krig och förtryck. Men vi måste även kunna ställa krav på de som vi tar emot. Osäker på skillnaderna mellan medborgarskap och permanent/temporärt uppehållstillstånd. Om man under behärskar svenska språket och kan vara delaktig i samhället, bör permanent uppehållstillstånd vara aktuellt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Ja! Med nu rådande situation anser jag att vi bör vara det. Jag hade hellre sett ett FN- eller EU-militäriskt samarbete, men idag finns inte detta. Med en mycket osäker värld anser jag att vi därför bör gå med i NATO, samtidigt som vi ställer enskilda krav på vår medverkan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Inte helt insatt i frågan. Men helt klart är att A-kassan skall ge 80 % ersättning. Gör den inte det har den fallerat mot vad som utlovas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Det finns ingen anledning till detta. Det finns redan idag möjligheter för kommuner att göra undantag från denna regel. Att permanenta detta är att nedmontera skyddet av vår natur och biologiska mångfald. Landsbygden kommer INTE att få fler kommuninvånare för att man kan bygga strandnära. Här behövs i stället service, utbildningar och arbeten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Inte insatt i frågan, men anser i grunden att detta bör kunna finansieras med en omfördelning där höginkomsttagare står för en del av kostnaden och där en del indragna skattesubventioner står för en del.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Publik service bör ha ett fortsatt brett uppdrag!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Finns ingen anledning att tillåta nybilsförsäljning efter detta datum! Bra förslag, dessutom finns de tidigare sålda bilarna kvar i vårt fordonsutbud under en tid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Som elev i privatskola frånårskurs 2 med betyg redan då, anser jag att betyg från en tidig ålder är ett bra sätt att mäta och förevisa elevens prestation. Jag anser inte att detta på något sätt skulle ha en negativ effekt, precis som det inte hade det för mig, utan regelmässigt bör ha en effekt att göra så bra resultat som möjligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Bra! Vi måste få en omfördelning om Hela landet skall leva!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Nej! Sexuella tjänster säljs även av fullt socialt fungerande människor som valt detta "yrke" såsom profession. Staten skall inte moralisera om sexuella tjänster eller om "one-night-stands" skall vara straffbelagt!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Frågan är komplicerad. Det finns naturligtvis anledning till att en bostad i attraktivt läge skall vara dyrare. Men det finns även anledning till att bostadsmarknaden inte helt och hållet kan vara marknadsanpassad då detta skulle leda till en orimlig segregering. En mix måste vara lösningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Stambanan behöver utvecklas. Att göra detta utan höghastighetståg ger enligt undersökningar inte avsevärd effekt, vare sig ekonomiskt eller för samhället. Därför bör höghastighetståg vara en del av lösningen när stambanorna kompletteras/moderniseras.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Inte insatt i frågan.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Anser att en (1) dags karens fortfarande bör finnas kvar som incitament att inte sjukskriva sig hur som helst. På något sätt bör regelbundet sjukskrivna påverkas ekonomiskt till skillnad mot de som aldrig är sjukskrivna.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Anser att de gamla fackliga avtalen varig bra för Sverige och anställningstryggheten. Att vi nu skall gå mot en otryggare anställning kan bara vara ett steg i fel riktning!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Ekblom: Klimat- och miljöprövningar måste fortsatt vara högt ställda. Ansökan om gruvdrift kan inte åsidosätta detta genom en enklare lagstiftning där miljöaspekter åsidosätts.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Ekblom: Vi skall vara ett öppet land för folk som kommer från krig och förtryckelse!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Ekblom: Polisen måste få de befogenheter som de behöver! Polisen ligger i många fall "steget efter". Så kan vi inte ha det! Polisen bör därför få rätt till de verktyg som myndigheten efterfrågar och anser är nödvändigt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Ekblom: De har råd att betala mer i en värld där de är beroende av låginkomsttagare med orimliga löneskillnader.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Ekblom: Extra viktig Grunden till vår fortsatta existens!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Ekbloms val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning