Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lena Holst (fotograf null)

Lena Holst

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med mig får väljaren en person som målmedvetet driver de frågor jag värnar om. En jordbunden person som värnar om att vi har ett jordklot i balans som vi kan lämna över till kommande generationer.

Presentera dig själv

Är en kreativ person som gillar kommunikation, ser möjligheter och tror på människors inneboende förmåga till förändring.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör/projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Flexibel i mitten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lena Holst

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lena Holst: Det behövs valfrihet även i skolan värld. För att skolor skall kunna verka behöver de ett visst kapital och marginaler, precis som företag för att de skall kunna fungera och utvecklas. Det finns många små friskolor på landsbygden, de är ett alternativ om kommunen de finns i valt att lägga ner på just den orten. Samtidigt behöver det finnas en kontroll så att vinstutdelningen inte missbrukas.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lena Holst: Kärnkraft kan vara en möjlighet för att få mer energi, samtidigt behöver tekniken utvecklas så att kärnavfallet inte innehåller så hög mängd strålning som nu. Vi behöver hela tiden förhålla oss till kommande generationer, så att inte de får problem för vår skull.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lena Holst: Rut-avdraget gör att risken för svarta jobb minskar. Der blir billigare att anlita företag med hushållsnära tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lena Holst: Vi behöver stödja de länder/regioner som är exempelvis krigshärjade eller har brist på mat. Vi skall bidra med bistånd på en nivå som vi klarar av.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lena Holst: Extra viktig Är alldeles för dyrt med drivmedel just nu. Sedan behöver omställningen till fossilfria drivmedel fortgå, är en mycket viktig fråga!

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Lena Holst: Kulturen och dess aktörer gör ett stort arbete för att förmedla upplevelser och underhålla, de kämpar i regel på med relativt små medel. Är rimligt att de får stöd i ungefär den omfattning som sker nu.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lena Holst: Strandskyddet är bra att det finns, men vettigt att det kommer att bli mer flexibelt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Lena Holst: Viktigt med information som förmedlar olika synvinklar, och inte bara en sanning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lena Holst: Viktigare att satsa på befintliga linjer och göra dubbelspår där nuvarande belastning är stor, innan höghastighetståg är aktuellt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Lena Holst: Integration tar tid. Bättre att de nya svenskar som finns här nu blir bättre integrerade, innan fler kommer hit. Samtidigt är det stor skillnad från vilka länder det kommer asylsökande, hur snabbt och väl man lär sig språket och tar till sig våra regler och lagar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lena Holsts val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat