Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Genestig (fotograf )

Johan Genestig

Varför ska väljarna rösta på dig?

Osjälvisk politiker som är lyhörd och grundar sina beslut i centerns ideologi

Presentera dig själv

erfaren statstjänsteman som är ekohumanist

Vad har du för yrke?

Dykeriinspektör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mittenstyre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Genestig

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: All kommersiell verksamhet behöver en viss avkastning för att betala av sina investeringar

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Endast aktuellt med kärnkraft på befintliga platser och med teknik för att använda gammalt använt bränsle

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Gränsdragningarna blir svåra dock kan det behövas under kortare tider

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Rut avdragen är självfinansierande och ser till attminimera svarta pengar. Avdragen stödjer även många mindre tjänsteföretag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Att kontinuerligt räkna upp biståndet ska inte göras utan att vi säkerställer att biståndet utnyttjas på ett effektivt sätt för klimat och annan samhällsnytta

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: De som all offentlig verksamhet ska utnyttja sina resurser effektivt. Inför tydligare styrning och framförallt uppföljning istället

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det är priset på klimatsmartare bränslen som ska sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det offentliga ska säkerställa ett grundutbud av kultur. Viktigt för god livskvalité, hälsa och gemenskap

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Lokal hänsyn behöver finnas med hänsyn till buller framförallt

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Gränsdragningarna blir svåra och de som anser sig behöva tigga ska stödjas på andra sätt

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det borde avdramatisera könstillhörigheten och öka individens frihet

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det är inte alltid det är praktiskt möjligt att ha en jämn fördelning. Någon är egen företagare till exempel. Det ska uppmuntras med bonusdagar med jämn fördelning

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det ska krävas avtal mellan den som finansierar vården och nätläkare. Idag saknas styrning av denna verksamhet

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Har man uppehållsväder och fått uppehållstillstånd ska fokus ligga på att bli integrerad i vårt samhälle och då är det inte bra med osäkerhet om sitt uppehållstillstånd

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Extra viktig Utrikespolitik och försvarspolitik behöver vara stabil och tydlig. Idag har vi alla olika avtalade Nato och tongivande medlemsländer men inget medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Viktigt att det finns rimliga skyddsnät när man behöver det

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Extra viktig Att få ettflexibelt strandskydd med fokus på syftet allemansrätt är bra men inte helt avskaffat

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Försvaret är ett grundläggande statligt ansvar och ska alltid finansieras

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Förtydliga uppdraget och särskilt med hänsyn till kris och totalförsvar. Utbildningsprogram bör finansieras av Skolverket

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det ska uppmuntras med en grön omställning och etanol, metanol, biogas samt miljövänlig diesel ska utnyttjas

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det är tydligare och ger mindre stress med utvecklingsomdöme. Spara betyg till när det behövs ett urval dvs till gymnasium och högskola

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det ska vara mindre automatik i detta system då det är viktigt att uppmuntra god hushållning med resurserna. Hur bra verksamheten sköts behöver oxå vägas in

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Att helt fokusera på symptomen och köparna av sexuella tjänster blir fel. De som säljer och köper behöver stödjas för att inte hålla på med detta

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Detta ger möjlighet till att bygga mer. Hyresnivån kommer fortsatt vara under prispress då det är frågan om tillgång och efterfrågan. Mindre städer kan bli mer attraktiva för boende

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Planerna behöver genomföras kostnadseffektivt och möta behoven i HELA lander

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Viktigt med att säkerställa nära vård och det genforskning ej genom mer centralstyrning

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: För vissa arbetsgrupper som inom vård och omsorg är det lämpligt att avskaffa

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Det är tillräckligt enkelt idag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Genestig: Markägarnas intresse behöver bli bättre men vi ska ta ansvar för vår egen konsumtion

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Genestig: Samhället utvecklas och stärks av invandring. Fokus på på bättre effektivare mottagande och integration

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Genestig: Det offentliga behöver följa med utvecklingen

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Genestig: Mindre på arbete och mer på kapital

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Genestig: Det ska uppmuntras ett sunt skogsbruk

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Genestigs val:

 • Miljö och klimat