Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Richard Herrey (fotograf Richard Herrey)

Richard Herrey

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill man ha en ”icke-politiker” med väldigt mycket erfarenhet från annat än politik. Vill man ha någon som vågar stå upp och säga ifrån, någon som vågar ta beslut med fokus på vad som är viktigt för landet och inte bara det egna partiet. Då är jag rätt person. Jag engagerade mig i politiken för att få till förändring och göra skillnad, inte för att politik är det roligaste jag kan göra i livet.

Presentera dig själv

Är kanske mest känd som artist men är en mycket samhällsengagerad man som älskar min familj och mina barnbarn och njuter av att bo i ett vackert land.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot Artist, Restauratör och Radioprogramledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill se en borgerlig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Richard Herrey

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Vinsten i sig är inte ett problem. Det viktiga är kvaliten på skolan och utbildningen. Kravställande och kontroll är dock viktig för alla skolor, för en så bra skola som möjligt för alla barn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Idag är kärnkraft den bästa lösningen för stabil energiförsörjning. Den är helt avgörande för en omställning till ett mer elektrifierat samhälle med tillväxt, och samtidigt mindre utsläpp.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Vi har tyvärr så stora problem med gängkriminalitet att extraordinära och temporära verktyg för polisen måste vara en del av lösningen till ett bättre samhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Vi har genom Rutavdraget fått tjänster som tidigare betalats svart att nu betalas lagligt och vitt. Det vore olyckligt att förstöra den utvecklingen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Biståndet måste bli mer resultatinriktat med en början och ett slut. Vi kan inte ha ett bistånd där vi i vissa fall kontinuerligt skickar miljarder till andra länder varje år utan någon mätbar positiv effekt. Det räcker inte att tanken är god, skattebetalarnas pengar måste hanteras med försiktighet och främst användas i vårt eget land.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Kungahuset spelar fortfarande en viktig roll för Sverige. Både nationellt och internationellt. Självklart bör rimliga ekonomiska ramar gälla, men viktigt med en helhetsbild där värdet av deras insatser och finns med.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Det är fullständigt orimligt med så höga skatter på drivmedel. Det drabbar alltid de med störst behov av bilen och med minst ekonomiska marginaler. Vi lever i ett land där väldigt många är helt beroende av bilen för att kunna leva ett normalt liv.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Hög skatt på boende som du redan betalat med skattade medel är principiellt inte en bra idé från medborgarnas perspektiv

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Idag finansieras kultur och nöje allt mer av privata aktörer. Utbudet blir allt större. Det finns ingen anledning att skattemedel finansierar något som privata marknaden kan leverera. Dels från ekonomisk synvinkel, men också ur en osund konkurrenssituation där staten inte ska konkurrera med privata entreprenörer. Det finns all anledning att se över vissa delar av skattefinansierad kultur och nöje.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Det kommunala självbestämmandet är en demokratisk grundbult. Politiker i Stockholm ska inte kunna köra över medborgarna i mindre kommuner i denna fråga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Det bör vara möjligt att förbjuda tiggande på vissa platser av rena ordningsskäl. Inte minst för att få bukt med utnyttjandet av väldigt utsatta människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Har ingen synpunkt på människors individuella sexuella identitet. Bara det funkar praktiskt med identifiering av individer så är just definierat kön inte av någon avgörande betydelse för mig, eller staten i min mening.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Alla föräldrar och familjer är unika, med unika förutsättningar och möjligheter. Det enda rimliga och rättvisa är att låta föräldrar själva bestämma hur de på bästa möjliga sätt får ihop just sitt livspussel för barnets bästa. Här ska staten definitivt inte detaljstyra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Allt som förbättrar snabb och tillgänglig vård bör ses som positivt. Det avlastar vårdcentraler och akutmottagningar och är dessutom miljövänligt och människovänligt då resor av sjuka personer undviks där så är möjligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Att som land kunna erbjuda temporär hjälp för människor med tillfälligt skyddsbehov är viktigt. Huvudprincipen måste dock i ett kort perspektiv vara att människor ska kunna återvända till sina hemländer så fort det är möjligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Vi bör av solidariska skäl stå tillsammans med våra grannar och frihetsälskande demokratiska vänner. Frihet och demokrati kan tyvärr inte tas för givet i vår värld. Dessutom är det enormt viktigt för Sveriges säkerhet. Ensam är inte stark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Bidrag ska finnas där för att hjälpa temporärt. Principen måste vara att snabbt komma tillbaks i arbete för alla som är arbetsföra. Höga bidrag under lång tid är då statistiskt sett inte bra även om det på individnivå finns alla möjliga scenarion såklart.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Det ska inte avskaffas. Kommuner ska dock själva avgöra hur det bäst appliceras, eller inte appliceras just i deras kommun. Närhetsprincipen är rimlig.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Det finns möjlighet att finansiera utan att höja skatterna. Sen är skatter en komplex sak där man aldrig ska utesluta att man kan behöva både höja och sänka olika skatter. Principen måste dock vara att alltid försöka undvika höjda skatter och sträva mot sänkta skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Utvecklingen har sprungit förbi public service uppdrag. Det är hög tid att se över behovet och anpassa till nutida och framtida behov.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Marknaden kommer sköta detta själva. Omställningen går fort och allt fler biltillverkare kommer sluta tillverka bensin/dieselbilar

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Ser någon form av betyg som viktigt för både elev, lärare och föräldrar. Varje barn är unikt och varje barn måste få stöd att utvecklas på bästa sätt. Betyg är ett hjälpmedel i det viktiga arbetet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Det beror på vad man menar. Anser att små glesbygdskommuner måste få stöd. Anser kanske inte att stora kommuner ska ha rätt till samma stöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Ser svårigheter med dylik lagstiftning. Anser att rättsystemet bör lägga större fokus på andra problem just nu, än att just höja straffen för detta brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Vi behöver fler bostäder för människor som inte vill eller kan köpa.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Ett oerhört kostsamt projekt med minimal samhällsnytta. Pengarna ska användas för att förbättra nuvarande järnväg och bygga ut där det finns flaskhalsar i systemet och förbättra för regional tågpendling och för godstrafiken..

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Vi är ett stort land, men relativt litet i befolkningsmängd. Vi behöver mer samordning i vår sjukvård för specialiserad vård och inte minst för gemensamma dator och journalsystem

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Karensdag bör finnas kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Detta är en svår fråga där det inte finns ett enkelt svar som kan appliceras på alla arbetsplatser. Det måste i vissa typer av jobb vara enklare att säga upp personal. Men anser nog att det bäst förhandlas på branschnivå.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Vi måste kunna öppna gruvor för tillväxt och företagande. Om vi handlar material från andra länder med sämre miljökrav så är det självklart att vi bör öppna gruvor i Sverige där vi oå bättre sätt kan garantera arbetsvillkor och miljökrav

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Herrey: Extra viktig Vi måste vara restriktiva ett tag framöver för att hantera en rimlig integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Herrey: I vissa miljöer och under vissa förutsättningar bör polisen kunna göra avlyssning när så kan anses motiverat för att bekämpa gängbrottslighet t.ex.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Herrey: Långsiktigt bör all skatt sänkas. Kortsiktigt är inte höginkomsttagare högprioriterat för mig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Herrey: Vi har väldigt mycket skog. Det är bra att skydda skog i vissa fall, men skog ska brukas och användas och skogsägare vill ha en hälsosam och frisk skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Richard Herreys val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården