Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Teija Johansson (fotograf )

Teija Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige står inför många utmaningar inom klimat, skola och integration. Den offentliga sektorn och skolan måste reformeras, genom digitalisering/automatisering som säkerställer kvalitet i alla led och kostnadsbesparingar. Utbildningsinsatser som skapar nya jobb inom digitalisering/automatisering som kopplar samman myndigheter så att bidragsfusket blir omöjligt och eliminerar onödiga trista jobb.

Presentera dig själv

Jag är 57 år, uppvuxen i Finland, har civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet 2001, gift inga barn. Intresserad av jämställdhetsfrågor, ordförande i Liberala Kvinnor Östergötland.

Vad har du för yrke?

civilingenjör

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Elisabeth Tamm 1880-1958

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

L ska vara med och styra Sverige efter valet. Jag hoppas på att L är öppen att rösta på bra förslag och inte spelar det politiska spelet mellan blocken som vi har sett på sistone. Jag ser att L kan vara en viktig kraft oavsett om det blir M eller S politik och där tycker jag att L kan välja utifrån sakfrågor och ideologi och inte utifrån blocktänkande. Liberaler är ett reformparti.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Teija Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Extra viktig Skattepengar ska användas till bra utbildningar för alla barn, oavsett vilken förmåga. Barn som behöver extra hjälp ska få det och barn som behöver utmaningar ska också ha möjlighet att utvecklas i snabbare takt. Staten ska vara huvudansvarig för innehåll och krav, utbildade lärare, uppföljning av friskolor, centrala prover. Barn med särskilda behov ökar skolors kostnader.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Behovet av el kommer att öka. Vindkraften är ett dåligt alternativ, solkraften kan inte lagras. Vi är energiberoende.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Vid skälig misstanke ska polisen kunna visitera var som helst.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Extra viktig Skapar nya arbetstillfällen för kvinnor som vill starta eget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Man ska hjälpa på plats, där hjälpen behövs. Riktade insatser på plats.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Kungahuset är viktigt för Sverige. Jag vet inte hur mycket pengar det handlar om, men jag vill ha kungafamiljen kvar så länge som det är möjligt. Symboliskt värde för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Extra viktig Så länge vi inte har bättre alternativ så ska inte människor som är beroende av bil - speciellt på landsbygden - betala höga skatter på bensin och diesel för att finansiera miljöomställningen. Ta bort skatten helt inom landbruk.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Extra viktig Nej, fastighetsskatten ska inte höjas. Ta också bort amorteringskravet, nu när räntorna och inflationen går upp. Låt människor bestämma själva hur de vill göra med sina bostadslån. Man ska ha rätt att äga sitt boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Kulturen ska finansieras från olika håll för att den konstnärliga friheten får existera och inte påverkas eller styrs av enstaka finansiärer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Vindkraft är inte ett optimalt alternativ till elproduktion. Vindkraft förstör miljövärden.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Man skulle kunna förbjuda det framför affärer och vissa andra områden. I Kroatien fanns inga tiggare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Tredje kön finns i Indien och Thailand. Tycker att det är ett bra förslag i ett land som Sverige.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Extra viktig Systemet ska vara utformat så att föräldrar väljer rättvist på grund av att det är jämställt. Vi har redan nästan jämställda löner. 100% ersättning färre antal dagar eller 70% ersättning under längre period. Kvinnor ska inte förlora ekonomiskt (lön, karriär, pension) när det är dags att bilda familj. 50% per förälder - det är möjligt på grund av jämställd lönepolitik.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Automatisering av den offentliga sektorn ska leda till besparingar och bättre diagnostik och snabbare vård (BC teknik). Staten ska driva nationell projekt som omfattar effektivisering av den offentliga vården. Staten ska ta helhetsansvar om hur vården ska automatiseras. Kvinnosjukdomar bör forskas mer och kvinnor bör garanteras snabb och rätt behandling vid behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: De som har rätt till asyl ska få svar snabbt. Det gör att människor kan planera för sin framtid i Sverige. Ovisshet är inte bra. Tillfälliga skyddsbehövande ska endast stanna under en begränsad tid.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Extra viktig Kriget i Ukraina har förändrat situationen i Europa. Sverige ska vara med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Extra viktig Långtidsarbetslöshet drabbar många oerhört hård. Arbetsgivare väljer systematiskt bort långtidsarbetslösa! Det krävs attitydförändring. Det behövs seriösa utbildningsinsatser med jobbgarantier efter en utbildning som är direkt kopplad till en anställning. Högre kvar och uppföljning på utbildningsföretagen! Åldersdiskriminering måste bor! Utbilda och anställ, tillhörighet och gemenskap är melodin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Det är ett dåligt förslag, men finns det andra förslag. Wallenbergs sfären?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Det är förtidigt att stoppa försäljningen av nya bensin- och dieselbilar 2025 eftersom det inte finns fungerande alternativ. Då måste tillverkning av elbilar, elförsörjning och annat vara på plats 2023-2024, vilket är önsketänkande.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Lägg till betyg i uppförande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Det finns för många kommuner i Sverige. Slå ihop kommunerna utifrån ett skatteunderlag som täcker utvecklingskostnader.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Extra viktig Böter avskräcker inte sexköpare. De är beredda att förlora sina familjer och jobb. En anmärkning efter varje överträdelse i brottsregister som försvinner efter tio år skulle avskräcka mer.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Många gamla hyreslägenheter har för låga hyror och nyproducerade lägenheter för höga hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Mycket arbete har redan gjorts... Det skapar nya arbetstillfällen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Staten och privatkliniker.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teija Johansson: Orättvist mot de som inte kan arbeta hemifrån.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Teija Johansson: Sverige har haft stora problem med integrationen av asylsökande bland annat från mellanöstern. Det ska ställas tydliga krav för svenskt medborgarskap för alla asylsökande; språkkunskap, samhällskunskap och vidare yrkeskunskap. Frågorna ska vara lätta att förstå och i nivå med språkkraven.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Teija Johansson: De som tjänar mest betalar också mest i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Teija Johansson: Skogen är en värdefull skatt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Teija Johansson har hoppat över denna fråga