Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Angeline Eriksson (fotograf null)

Angeline Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta för en utbildning där alla barn ges förutsättningar och möjligheter att lyckas i livet. För en migration och integration där vi värnar medmänsklighet och minskar utanförskap genom att kunna få ett jobb och snabbt komma in i samhället. Och för ett Sverige där det finnas förutsättningar till att leva, verka och förverkliga sina drömmar i hela landet, stad som landsbygd.

Presentera dig själv

Jag är 29 år och bor i Laholm, Halland. En glad person som är utbildad journalist och bartender, och som numera studerar till förskollärare i Halmstad. På fritiden blir det en del fotboll, dans, mc-körande och umgås med familj och vänner. Utbildning, företagande, landsbygd och integration är de frågor jag brinner starkast för.

Vad har du för yrke?

Studerar till förskollärare / Journalist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det kommer bli viktigt med ett stabilt styre, vilket vi får med politik och samarbete förankrat i mitten. Där går Centerpartiet in med gröna och frihetliga värderingar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Angeline Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Angeline Eriksson: Friskolor är en stor tillgång för Sveriges elever och lärare. Att alla elever själva får välja vilken skola de vill gå på, och att lärare själva kan få välja arbetsgivare, är en viktig pusselbit i det svenska skolsystemet. Vinstutdelning bör inte förbjudas, men skolor kanske först ska krävas på att kvalitetskraven är uppfyllda innan vinstutdelning sker.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Angeline Eriksson: Extra viktig Det hör inte hemma i en rättsstat som Sverige att staten ska kunna visitera oskyldiga människor utan brottsmisstanke enbart baserat på att de befinner sig på en viss plats. Utöver att det är oerhört integritetskränkande är det en kortsiktig tanke som bara flyttar problemen från ett område till ett annat.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Angeline Eriksson: Genom att sänka skatten på biobränsle.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Angeline Eriksson: Tiggeri är aldrig ett önskvärt fenomen, utan det är ett tydligt tecken på de stora klyftor som råder inom EU. Att ge sig på offren genom ett förbud är dock omänskligt och ett tilltag som inte motverkar det eller hjälper den utsatte.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Angeline Eriksson: Extra viktig Forskning visar att omdömen är viktigare än betyg. Det är därför viktigt att skolan jobbar formativt med omdömen, det vill säga att läraren förklarar för elever via feedback och feedforward vad eleven gör bra och behöver utveckla för att nå sin fulla potential.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Angeline Erikssons val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning