Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Orrell (fotograf Leif Wikberg)

Erik Orrell

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill använda mig av min socionomkompetens och samarbetsvilja till att göra Sverige och Västernorrland bättre. Jag och Centerpartiet har föreslagen för jämställdheten, klimatet och hur vi enar Västernorrland. Tillsammans kan vi ge framtidstro till varje människa.

Presentera dig själv

Mitt namn är Erik Orrell. Jag är socionom, 23 år gammal och bor i Örnsköldsvik. Grunden till mitt engagemang är alla människors lika värde. Jag tror på kraften i varje människa och att samarbeten är vägen framåt.

Vad har du för yrke?

Jag är utbildad socionom och jobbar som politisk tjänsteman.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Emil Källström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett brett samarbete i mitten av svensk politik, främst tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Erik Orrell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Jag vill sänka skatten på den förnyelsebara delen av bränslet och därmed sänka priset vid pump.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Jag vill behålla det kommunala vetot, däremot behöver det finnas starkare incitament för kommunerna att bygga mer vindkraft. Därför vill jag att kommunerna får större ersättning från vind- och vattenkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Ett förbud löser inte några problem. Lösningen är att arbeta med socialt förebyggande åtgärder och genom det lyfta människor ur fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Föräldraledigheten bör fördelas mer jämt mellan föräldrarna. Det är ett viktigt verktyg för att öka jämställdheten och stärka kvinnors ekonomier.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Jag vill se ett förändrat och uppluckrat strandskydd som gör det lättare att bygga i bland annat lansdbygdskommuner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Försvaret är en av statens mest grundläggande uppgifter. Då ska det inte krävas höjd skatt för att finansiera det. Istället bör staten prioritera bort andra kostnader.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Jag tycker att public service har ett stort värde för den lokala journalistiken och för program på minoritetsspråk. Däremot bör delar av underhållningen i public service kunna genomföras av privata aktörer istället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Sverige behöver bygga höghastighetståg för att klara framtidens klimat- och infrastrukturutmaningar. Därutöver behöver stora satsningar genomföras på övrig järnväg och vägnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Den statliga styrningen inom sjukvården och statsbidragen till regionerna behöver öka för att få en mer jämlik sjukvård över hela landet. Däremot vill jag inte att staten ska vara huvudman.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Jag vill se en förändrad och moderniserad arbetsrätt som utgår från dagens arbetsmarknaden. Däremot vill jag fortsatt att det ska krävas saklig grund för uppsägning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Orrell: Jag vill se en hård miljöprövning vid ansökan om att få öppna gruvor. Dock behöver tillståndsprocessen bli kortare och mer effektiv.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Orrell: Jag står bakom permanenta uppehållstillstånd som huvudregel, att barn ska få återse sina föräldrar genom familjeåterförening, att Sverige ska ta emot kvotflyktingar och att det ska finnas en skyddsventil för de allra mest utsatta. Sverige bör driva på för ett bättre kvotflyktingssystem inom EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Orrell: Saknas brottsmisstanke ska polisen inte få vidta den typen av åtgärd.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Orrell: Jag vill sänka skatten för både låg-, medel- och höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Orrell: Om skogen är skyddsvärd så ska den skyddas. Däremot behöver vi öka uttaget från den svenska skogen för att klara den gröna omställningen och skapa fler jobb på landsbygden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Orrells val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat