Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jelena Drenjanin (fotograf null)

Jelena Drenjanin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min förhoppning är att väljarna ska rösta på mig då jag har en problemlösnings attityd till de utmaningar vi har i samhället. Erfaren och välutbildad inom utbildningsområdet på lokal, nationell och EU nivå. Som person är jag trygg i mig själv och de värderingar jag står upp för som demokrati, jämställdhet och frihet att bestämma över sitt liv. De senaste 20 åren har jag drivit jämställdhetsfrågor

Presentera dig själv

Jag är en aktiv 57 åring som är samhällsintresserad. Mina föräldrar kom till Sverige på 60-talet som arbetskraft. Som vuxen har jag arbetat i skolans värld i våra mest utsatta områden. På fritiden är jag på gymmet, gympan, skogen eller en tur på stan. Älskar Stockholm som har allt.

Vad har du för yrke?

Skolledare är mitt yrke men är kommunalråd

I vilket land är du född?

Jugoslavien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det politiska styret ska ha prioritering att få ordning på Sverige och är villiga att ta ansvarsfulla beslut. Politik handlar om att ge och ta men framförallt ta ansvar, man måste se helheten och framtiden.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jelena Drenjanin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Jelena Drenjanin: Extra viktig Det är viktigt att sätta in stöd och hjälp tidigt, man ska ha god läsförståelse och baskunskaper då övergången till mellanstadiet ställer högre krav.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Jelena Drenjanin: Att studera och att arbeta ska löna sig. Man ska kunna bli rik på ett hederligt arbete. Många högavlönade arbeten har krävt många års studier, ansvar och bidrar till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jelena Drenjanins val:

  • Lag och ordning