Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amie Kronblad (fotograf Värmdö kommun press)

Amie Kronblad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta för att framtidssäkra Sverige. Det gör vi med ett ekonomiskt liberalt tänk och ett grönt socialliberalt ansvarskännande. Sverige ska bli ett utbildningsland i världsklass. Kärnan i liberal välfärdspolitik är rätten att påverka sitt liv, utbildning är grunden för att kunna påverka sitt liv.

Presentera dig själv

Master i skolutveckling och ledarskap i skolan. Projektledare inom EU finansierade skolprojekt. Bred erfarenhet från utbildningens värld och bred erfarenhet från politiken. Internationella skolerfarenheter från både katedern och projektledning. Prestigelös och engagerad och socialliberal.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare och kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Emmanuel Macron

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Amie Kronblad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Aldrig vinst på bekostnad av kvaliteten och måluppfyllelse.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Vi behöver elsäkra Sverige för att nå våra klimatmål.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Om polisen bedömer att behovet finns och att det är tidsbestämt och rättssäkert.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig En väg in i arbetslivet och tryggar mot osäkra anställningar och skapar arbetsrättslig trygghet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Internationell solidaritet är viktigt. Transparens och översyn så insatserna hamnar rätt är lika viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Monarkin bygger på tradition men rimmar illa med representativ demokrati. Svårt att motivera att tilldela ekonomiska anslag till en familj i rollen som icke valda statsöverhuvud.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Vi bör tillfälligt kompensera för höjda drivmedelspriser utan att sänka koldioxidskatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Sänk flyttskatten och nej till fastighetsskatt. Det behövs stabila spelregler för bostadsmarknaden. Skapar trygghet och långsiktighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Att utveckla bredare finansieringsmöjligheter för konst och kultur kan öka mångfalden.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Vi har kommunalt självstyre men incitamenten att satsa på grön el kan bli fler och långsiktiga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Tiggeri kan inte botas med förbud. Polisen behöver fokusera på annat än jaga tiggare. Däremot bör regler som fredar företagare och privat ägande värnas. Tiggeri vittnar om utsatthet och utanförskap och bekämpas på andra vägar en via förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: En liberal rättighet. Utred förutsättningar för att inrätta ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Vårdnadshavare får själva bestämma över sin tid och sin ledighet med sitt barn men skattefinansierade stöd kommer alltid med en kravställan på likvärdighet och rättvisa. Det ekonomiska stödet utgår från barnets rätt till båda föräldrarna det är kravspecifikationen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Jag vill se fokus på individens behov och förutsättningar och då är nätläkare en viktig del av framtidens sjukvård. Dock måste finansieringen och regelverk ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Tidsbegränsade uppehållstillstånd upp till tre år med möjlighet att söka permanent efter det.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig NATO är en försvarsallians som tryggar fred och säkerhet i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och statlig. Med en allmän arbetslöshetsförsäkring kan alla vara säkra på ett jobbyte inte innebär att hamna i svår ekonomisk sits. Det sociala skyddsnätet ska inte ha några maskor.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Gör det enklare att bygga sjönära och kustnära i landsbygds kommuner med reservation för skört naturliv och med tillägg av skärpt tillsyn för att hejda negativ miljöpåverkan.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Går att diskutera hur försvaret ska snabbrustas. Bred samverkan viktig i frågan.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Fria och oberoende medier som granskar den politiska makten är avgörande i varje demokrati. Medier finns på en marknad med hög grad av konkurrens och politiska beslutade förändringar bör avvägas med stor försiktighet och ordentlig beredning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Vi går mot den riktningen men omställningstiden måste vara längre fram i horisonten som 2030-35 och göras inom hela EU samtidigt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Ja - inom ämnena svenska och matematik.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Om kommunerna går back på att skatteintäkterna ökar dvs kommunmedborgare jobbar mer så blir det kontraproduktivt att höja bidragen för omfördelning. Vi måste verka på att fler är i arbete och att vi är fler som betalar in i välfärden inte straffa enskilda kommuner. Ineffektivt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Kriminalisera sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Vi ska tillåta fri hyressättning i nybyggda hus, och låta läget på äldre hyreshus påverka hyra mer än idag. Hyresrätt som bostadsform ska värnas och utbudet måste öka.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Jag är för en stegvis utbyggnad av höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Viktigast är att minska antalet regioner för att få bättre effektivitet i vården. Och utveckla statlig styrning över sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Arbetslinje måste gälla även i bidragssystemen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Vi behöver ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Lättare att anställa och lättare att friställa men med förbättrad och allmän arbetslöshetsförsäkring. Garanterad trygg ekonomisk ersättningsnivå vid friställande av stor vikt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Kronblad: Dagens illa fungerande system för tillståndsprocesser har gjort att det inte öppnar någon nya gruvor i Sverige trots ökad behov av omställningsmetaller. Det räcker inte med återbruk och återvinning för grön omställning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Vi behöver navigera i nuet, förändringar sker snabbt och frågan måste avgöras i nuet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Vi kan inte förlita oss på andra länders lagstiftning ska bistå oss vid brottsmisstanke. Internationell anpassning av avlyssning och övervakning brådskar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig Marginalskatten är fortfarande hög i Sverige ur ett internationellt perspektiv.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amie Kronblad: Extra viktig I Sverige är cirka 0,3 procent av den totala skogsarealen urskog. Fler områden borde skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amie Kronblads val:

 • Skola och utbildning