Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torbjörn S. Brandhill (fotograf )

Torbjörn S. Brandhill

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att då får man en stark liberal röst som anser att det offentliga ska vara starkt när det gäller att stötta människor. Ett samhälle som både stöttar och samtidigt ställer krav. Jag älskar att debattera och för mig är politik och engagemang något som är på riktigt. Mina hjärtefrågor är civilsamhället, ofrivillig ensamhet, statligt stöd till Frivilligcentraler och arbetsmarknads politik.

Presentera dig själv

En politisk figur som är förbundsförande för Sveriges Frivilligcentraler och som älskar att fördjupa sig i olika samhällsfrågor. Pianist, politiker och poet som har flyttat permanent till Göteborg. Har en masterexamen i offentlig förvaltning med inriktning ledning och styrning. Jag arbetar till vardags som handläggare på Arbetsförmedlingen vilket jag gjort under hela pandemin. Engagemang = Jag

Vad har du för yrke?

Handläggare/Arbetsförmedlare/beslutshandläggare på Arbetsförmedlingen.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jag har ingen politisk förebild

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha regeringsskifte där Liberalerna sitter med i en borgerlig regering. Att en sådan regering ska prövas har alltid varit min linje. Jag var emot januariöverenskommelsen och anser att det var ett stort misstag.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torbjörn S. Brandhill

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Jag vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Skolan ska alltid vara till för eleverna, inte tvärtom. Driftsformen är inte det viktigaste men en annan reglering som gör att det bara är långsiktiga ägare som kvalificerar för att starta en skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Kärnkraften är helt avgörande för att klara klimatet. Det handlar om att ha en stark basenergi för industrin, näringslivet och människor. Att ha energimix där kärnkraften är en basdel är viktigt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Att kunna använda detta i några specifika områden kan vara aktuellt. Tryggheten i områden är viktigt. Det finns absolut viktigare insatser men Polisen ska kunna ha möjligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Rut-avdraget är något som gör en sektor vit och det är även något som är positivt för ekonomin. Jag gillar reformer som gör att människor inte utnyttjar andras underläge.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Biståndet är viktigt och volontärinsatser är något som jag brinner för. Men en översyn där vissa delar ska prioriteras och att stödet anpassas på ett sätt så att det går till rätt saker och med rätt ansats i länderna anser jag vara viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Jag är republikan och anser därför att ämbetsmän inte ska kunna ärva sina ämbeten. Av demokratiskäl men ändå av ekonomiska skäl anser jag att mindre pengar bör läggas på monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Situationen gällande bränsepriser är inte rimlig. Skatten är förnärvarande inte den drivande delen i om människor ska välja rätt. Skatten straffar enbart ut vanliga människor på landsbygden och slår även hårt mot transportsektorn m.m. Är själv från landsbygden och vet var bilar spelar för roll. Men det är samtidigt viktigt att upprätthålla skatten så att industrin och företagen gör viktiga steg.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Flyttskatten behöver sänkas. Däremot borde ränteavdragen sänkas så att sänkningen 2008 också balanseras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Jag anser att kulturen ska ha ett tänk gällande platser, biljetter och intresse men generellt står jag upp för ett starkt stöd till kulturen. Att satsa på kulturen är en viktig del i att satsa på demokrati.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Nej, även om miljöfrågan är något som jag brinner gör anser jag det landar bäst om kommunerna kan besluta om detta. Kommunerna känner områden bäst och att hitta sätt att locka med ersättning och kompensation tror jag mer på.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Att tiggeri kommer tillbaka är inget som vi ska acceptera. Förbud i sig tror jag inte riktigt på men att tydligt ta avstånd från detta och inte möjliggöra för att det breder ut sig är viktigt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Jag har svårt vad det fyller för funktion att genomföra det. Det är en fråga om man får titta närmare på. Jag lutar åt ett nej för mig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Ja, jag anser att vuxna individer som själva fått möjlighet att välja att bli föräldrar, haft möjlighet att välja om man ska genomföra graviditeten också ska kunna välja hur man fördelar föräldraledigheten. Det är en valfrihetsfråga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Det är inte vettigt att avskaffa skattefinansieringen av detta men ersättningen till nätläkare är verkligen uppåt väggarna. Det är en fullständigt orimligt system som måste ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Pull effekter i migrationssystemet ska inte vara en huvudregel. Sverige kan inte avvika väsentligt från våra grannländer och EU:s system om EU:s system flyktingsystem ska fungera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Personligen är försvaret en fråga där jag vill ha så lite som möjligt och NATO är personligen inget som jag anser är aktuellt. Jag ser fördelarna med NATO och jag ser de logiska stegen och väljer därför ganska dåligt förslag. Kan förstå att Sverige ansöker då man i praktiken nästan redan är medlemmar i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Jag anser att ett starkt skyddsnät i form av a-kassa är viktigt och bra. Det som saknas är en obligatorisk a-kassa. Det skulle fånga upp flera som hamnar i försörjningsstöd och som får vänta länge på andra insatser från till exempel Arbetsförmedlingen. Fler täcks nu även av a-kassan vilket är bra.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Inte avskaffas men reformeras. Naturvärden är viktigt och allemansrätten är något som Sverige ska slå vakt om. Men att kunna öppna upp för möjligheter på landsbygd och glesbygd för vissa nya etableringar är något som vore aktuellt. Finns även kommuner där strandnära är det enda som är intressant.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Jag vill inte ha någon upprustning av det svenska försvaret. Jag väljer att prioritera vården, skolan, civilsamhället och polisen istället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Smalare och vassare är en klassiker och när det gäller Public service vore det något som man borde se över. Det finns program i Public service som skulle funka lika bra på någon kommersiell kanal. Effektiviseringar vore rimligt och att det inte konkurrerar ut andra kulturskapare inom en del sektorer. Men ett oberoende public service är viktigt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Nej, 2025 är inte rimligt. Jag anser att detta är något som marknaden bör konkurrera bort. Att det ska bli lönsamt och ekonomiskt möjligt för människor att byta och göra rätt. Ett förbud 2025 är inte lösningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Ett system likt Finland där bedömningar och uppföljning görs tidigt är något som vore bra. Att betyg avdramatiseras och det finns ett tydligt uppdrag om att fånga upp elever tidigt för att inte senare hamna i kommunala aktivitetsansvaret.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: En viss omfördelning för att göra infrastrukturer och viss annan offentligt stöd likvärdigt är viktigt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Det beror på utformning av detta och utifrån kontext men att det generellt ska vara regel är jag tveksam till.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Ja, Sveriges bostadsmarknad behöver mer av bostäder och mer av marknad. Det ska inte släppas lös helt men det behöver öppnas för att nya hyresrätter ska kunna ha en friare hyressättning. Det kommer att göra att människor flyttar och det kommer att öppna upp en mer diversifierad marknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Nej, höghastighetståg är ett bra alternativ men det är stoppen som behöver anpassas så att andra delar av landet än Göteborg och Stockholm gynnas av höghastighetstågen. Att stå för infrastruktur inom detta är en av statens viktigaste uppgifter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: En ökad statlig styrning vore bra men tror inte på en gigantisk omorganisation mellan 2022 och 2026.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Nej, det var en helt ohållbar situation när det på 80-talet saknades en karensdag. Att det finns en självrisk i ett försäkringssystem är rimligt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Att systemet har moderniserats är bra men i övrigt är det inte bra om rapporter om missförhållanden och annat ska tystas ner genom risken för uppsägningar. Anställningsskyddet är en viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Detta är en viktig framtid för Sverige. Det finns många viktiga mineraler som kommer att bidrag positiv till klimatet. Tillståndsprocesserna är alldeles för långa och svåra idag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: En långsiktigt hållbar migrationspolitik som hänger ihop med en väl organiserad integrationspolitik där civilsamhället har en viktig bidragande roll. För att detta ska fungera väl behöver det bli något mindre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: En brottsmisstanke är viktigt. Jag är liberal och integriteten får inte falla genom golvet i kampen mot kriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Skatten för höginkomsttagare är inte ett problem i Sverige. Flertalet skatter som gynnar höginkomsttagare har tagits bort.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Lite mer kan behöva skyddas med anledning av biologisk mångfald i enlighet med de avtal som Sverige har förbundit sig till.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torbjörn S. Brandhills val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Sysselsättning

Så svarar Torbjörn S. Brandhill: Allt hänger ihop men sysselsättningen är helt avgörande för Sverige vilket hänger ihop med integrationen där värderingar och frågan om långtidsarbetshet är områden som behöver en bra politik för utbildning, svenska språket och för att få en fot in på arbetsmarknaden. Sjukvården är ett område som man ser tydligt genom pandemin är något som behöver prioriteras. Ojämlikheten över landet behöver lösas