Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elizabeth Peltola (fotograf null)

Elizabeth Peltola

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en engagerad person som vill göra skillnad för människor och ge människor mer makt över sin vardag.

Presentera dig själv

Jag brinner för samhällsutveckling och att ge människor möjligheter att skapa ett gott liv för sig själva. Politikens roll är att skapa dessa förutsättningar för personer men också för företag - att växa och utvecklas. Klimat och miljö-frågor handlar om att ställa om vårt samhälle till mer hållbar utveckling genom att bl a använda ny teknik. Sjukvård ska finnas när man behöver och i hela Sverige

Vad har du för yrke?

Utbildad personalvetare men har varit politiker på heltid sedan 2007.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill gärna se en alliansregering, men utan samverkan med SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elizabeth Peltola

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Friskolor är ett viktigt komplement till offentligt drivna skolor. I många fall handlar det om små skolenheter som drivs av ekonomiska föreningar med engagerade föräldrar och personal. Ett viktigt incitament för någon aktör att satsa är att det finns möjlighet att få tillbaka sina satsade medel. Det som dock generellt behöver bli bättre är kvalitetskontroll av alla skolor, oavsett huvudman.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Det finns redan idag olösta problem med kärnkraft, som t ex förvaring av avfallet. Processerna och kostnaderna för att starta upp ny kärnkraft är höga och osäkra, det visar exempel från andra länder. Snabbare lösningar är t ex havsbaserad vindkraft och andra förnyelsebara energikällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Det riskerar motverka syftet då de människor som bor i området och är skötsamma drabbas och misstänkliggörs. Förtroendet för samhället och polisen riskerar att minska ytterligare. Förebyggande arbete, inte minst i skolan och möjlighet till arbete, är viktigare insatser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: RUT-avdraget har varit ett mycket bra och ekonomiskt vettigt sätt att minska svartjobb, få fler människor in i arbete och skapa arbetstillfällen för människor som annars stått långt från arbetsmarknaden. Finns många goda exempel som visar hur viktigt avdraget varit. Det bör snarare utvecklas till att gälla fler områden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Internationellt bistånd behövs för att hjälpa såväl människor i utsatta lägen som länder i demokratisk utveckling att utvecklas i rätt riktning. Bistånd för att bygga upp demokratiska länder och organisationer är viktigare än någonsin. Om den demokratiska västvärlden överger dessa länder finns stor risk att odemokratiska länder ges inflytande och påverkar utvecklingen i helt fel riktning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: De höga drivmedelspriserna påverkar svenska hushåll och företag och staten bör på olika sätt stötta i detta läget. Samtidigt kan vi inte gå i fel riktning när det gäller att minska behovet av fossila drivmedel av flera skäl- för klimatets skull, för att minska beroendet av antidemokratiska länder och för att öka intresset för satsningar av produktion av t ex biobaserade drivmedel i bl a Sverige.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Samtidigt måste vi arbeta för att uttaget av föräldraförsäkring blir mer jämställt. Ojämnställt uttag är ofta första steget mot en ojämnställd livsinkomst där kvinnors löneutveckling och pensioner påverkas negativt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Rimligt att de som idag bedöms ha asylskäl ska i större utsträckning kunna planera sitt fortsatta liv i Sverige genom permanent uppehållstillstånd. Att ha tillfälliga uppehållstillstånd kan skapa ett "limbo-läge" där man inte kan planera sin framtid. Inte minst viktigt för barn och unga.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Extra viktig Viktig utvecklings-och attraktionsfråga för lands-och glesbygd! Det finns stora möjligheter att kombinera utökat byggande i strandnära läge med fortsatt stor tillgänglighet för allmänheten till naturen. Sverige har milsvida sträckor utmed sjöar utan någon bebyggelse alls idag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: I en demokrati är fri press och media avgörande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Bra förslag, inte minst då det finns många kommuner som tillför stora värden i form av vattenkraft och skog men där intäkterna från dessa värden inte tillfaller kommunen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Extra viktig Mer kraft måste läggas på att stoppa de förödande sexköpen. Det är inte rimligt i ett upplyst samhälle att man ska kunna köpa en annan människa för sex. Många av de kvinnor som finns i sexhandelsindustrin har tvingats in i branschen med stora lidande som följd.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Extra viktig Finns inget skäl att tro att staten på distans ska kunna sköta detta bättre. Jag tror på att besluten fattas så nära de människor de berör som möjligt. Vi kan inte heller se att andra statliga myndigheter lyckas i att hantera de olika förutsättningar som finns i olika delar av Sverige, som ex Arbetsförmedlingen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elizabeth Peltola: Det nya "Saltsjöbadsavtalet" är en bra uppdatering som berör bl a lagen om anställningsskydd som gör det bättre för både arbetsgivare och arbetstagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elizabeth Peltola: Den skarpa asyllagen idag innebär att man skiljer barn från föräldrar och att det inte finns särskilda humanitära skäl. Det är oacceptabelt och det är därför rimligt med vissa lättnader som innebär att något fler kan tas emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elizabeth Peltolas val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning