Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hans Wallmark

Varför ska väljarna rösta på dig?

En tydlig röst för svensk säkerhet och försvar. Utrikespolitik handlar om att tillvarata svenska intressen och vi behöver stärka samarbetet i Norden och med Baltikum. För Sydsverige betyder en vettig energipolitik, med utbyggd kärnkraft, mycket både för det enskilda hushållet som vårt näringsliv.

Presentera dig själv

Studierna i Uppsala kom att avbrytas för jobb som skribent på Barometern-OT i Kalmar och sedan NST i Ängelholm. 2001 blev jag kommunstyrelsens ordförande och medverkade till utvecklingen av Ängelholm. I riksdagen har jag särskilt arbetat med frågor kring försvar och svensk säkerhet - inte minst varit en drivande röst för Nato-medlemskap. På fritiden läser jag gärna böcker och lagar mat.

Vad har du för yrke?

Redaktör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Vaclav Havel och Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med M och KD för en borgerlig regering som för borgerlig politik. I sakfrågor ska det vara möjligt att samverka med alla partier - därför kan inte något parti uteslutas från samarbete.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Svar i valkompassen

:

Hans Wallmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Extra viktig Säker energiförsörjning är av största vikt för hushållen och näringslivet. Fungerande energiförsörjning är av största vikt för hushåll och vårt näringsliv!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Extra viktig RUT - och ROT - har varit en viktig reform för att göra tidigare svarta jobb vita. Dessutom medverkar det till att skapa jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Extra viktig Det är orimligt med ett bestämt utgiftsmål. Det väsentliga måste vara att först bestämma vad som ska göras, vad som ska uppnås, och inte hur mycket av skattebetalarnas pengar som ska användas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Med monarkin har Sverige ett stabilt och uppskattat statsskick.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Extra viktig Årets val kan också ses som en folkomröstning om återinförd fastighetsskatt. En röst på M är att säga nej till fastighetsskatt. Jag kommer aldrig att rösta för fastighetsskatt!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Extra viktig Under min tid i Riksdagen har jag arbetat hårt för ett svenskt Nato-medlemskap. Nu är vi nära! Det är bra för vår säkerhet och bidrar till att bevara freden i Östersjöområdet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Extra viktig Inga andra områden bekostas specifikt med en särskilt utpekad skatt. Inre säkerhet och yttre försvar tillhör också statens kärnuppgifter!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: På lång sikt kan det vara en rimlig ordning att den mer högspecialiserade vården görs till ett statligt nationellt ansvar. Att förändra strukturer tar dock tid och energi och måste därför ske på ett mycket genomtänkt sätt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Dagens regler är för stelbenta.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wallmark: Ja under förutsättning att den enskilda äganderätten respekteras. Gruvbrytning måste vara upp till markägaren och med hänsyn tagen till miljö och hur det påverkar närområdet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Wallmark: Sverige har genom åren axlat ett stort ansvar. Nu måste tid och kraft läggas ned på att integrerar och hantera alla de som redan finns i Sverige som asylsökande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Wallmark: Rent allmänt måste skatten ned för alla grupper i Sverige - låg- och höginkomsttagare, pensionärer och yrkesarbetande.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Wallmark: Extra viktig Stark äganderätt är bästa skyddet av skogen. Den som förvaltar efter eget huvud tar bättre hand om skogen än statliga pekpinnar och regleringar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Hans Wallmark har hoppat över denna fråga