Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mia Nerby (fotograf Mia Nerby)

Mia Nerby

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att jag kan bidra med mina erfarenheter och kunskap inom olika områden. Jag har ett starkt rättspatos och är en stark anhängare av att upprätthålla vår svenska demokratiska process. Har jag fel i sak har jag inga problem med att medge det och ändra det som behövs.

Presentera dig själv

Politik är viktigt och roligt! Jag vill vara med och påverka med min kompetens, och erfarenheter från offentligt arbete och politiska uppdrag. Jag är bra på organisations-, kompetensförsörjnings- och ledarskapsfrågor och fokuserar på hur offentliga verksamheter ska kunna öka sin effektivitet och samtidigt höja kvaliteten. Jag brinner också för jämställdhet och mångfaldsfrågor.

Vad har du för yrke?

HR-specialist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart så hoppas jag på att Centerpartiet ingår i en majoritet och har möjlighet att driva sin politik tillsammans med andra liberala partier.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mia Nerby

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Det finns många friskolor som är föreningsstyrda och enbart tar ut en liten vinst, som sedan återinvesteras på olika sätt. Det bör få fortgå.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Kärnkraft är det sista alternativet, först bör övriga miljövänligare alternativ komma.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Integritetskränkande för många människor som inte är misstänkta för något brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Extra viktig RUT-avdraget har stor betydelse för många mindre företags överlevnad, och påverkar därmed statens skatteintäkter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Extra viktig FN varnar för att svälten i världen kommer att bre ut sig ytterligare under de kommande åren och kriserna öka, utifrån det så är det en självklarhet att vi som stark ekonomi måste fortsätta att bidra med det vi kan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Miljömässigt så borde skatten inte sänkas, men många svenskar är beroende av sina bilar för att kunna arbetspendla och än så länge är elbilar och bilar med andra drivmedel dyrare att investera i.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Nuvarande beskattning är väldigt låg och kan därmed höjas något.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Det måste till en förändring när det gäller kunskapen kring vindkraftverk och effekterna av etablering av dem. "Gärna vindkraft men inte hos mig"

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Extra viktig Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas människor som är i nöd och uppfattar detta som sin enda utväg.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Extra viktig Varje enskild individ har rätt att själv bestämma hur den vill identifiera sig, det är en del av de mänskliga rättigheterna. Dessutom finns det redan i flera andra länder.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Det är föräldrarnas rätt att utifrån sin vardag och sina förutsättningar få bestämma detta själva. Men samtidigt finns en risk för att man följer normer och traditioner som inte gynnar jämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: De som kommer hit har olika skäl till det och därför bör det finnas fler alternativ.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Utifrån rådande världsläge så är det en nödvändig åtgärd.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Utifrån rådande konjunktur så måste ersättningen kunna justeras löpande.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Extra viktig I många kommuner har man möjlighet att bygga strandnära utan att det för den skull inskränker på rörligheten och rekreationsmöjligheter för medborgarna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Public service har en mycket viktig funktion som motvikt till övriga mediekanaler idag där trovärdigheten är mycket låg.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Svårt att genomföra i praktiken då det styrs både av tillgången på nya bilar och kostnaden för dem. Utifrån aktuell komponentbrist och troliga följder av den så uppstår problem.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Extra viktig Det är rimligt att små kommuner med få möjligheter får ökat bistånd för att kunna erbjuda samma standard i välfärdstjänster som övriga. Hela Sverige ska gå att leva i.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Extra viktig Det mest effektiva sättet att få sexhandeln, människohandel och traficking att minska.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: För att i framtiden få fler att välja tåg som transportalternativ är det viktigt att utvecklingen inom området fortsätter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Det är inte praktiskt genomförbart och Regionerna har inte precis samma förutsättningar och utmaningar att hantera.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Den har visat att den fyller en funktion.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Små företag har idag problem med att våga anställa fler då nuvarande regelverk och lagstiftning gör omställningsprocessen väldigt lång och ekonomiskt sårbar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mia Nerby: Behovet av mineraler mm ökar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mia Nerby: Olika förväntade kriser i världen gör att flyktingströmmarna med största sannolikhet kommer att öka.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mia Nerby: Det är en viktig fråga för att upprätthålla rättsstaten och skydda individers integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mia Nerby: De svenska skogsägarna har en gedigen kunskap kring hur de ska förvalta skog på bästa sätt, och nuvarande system fungerar väl.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mia Nerbys val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi