Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Ragén (fotograf Tord Saxin)

Anna Ragén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om du som väljare tror att vägen till välfärd nås genom företagande och arbete. Energi- och skolpolitiken är avgörande för att säkerställa en hållbar välfärd i vårt fantastiska Sverige. För att välfärden ska säkerställas behöver alla ges möjlighet bidra och ingen ska diskrimineras. Speciellt vill jag lyfta upp flickor och kvinnors rätt till frihet och jämlikhet. Hoppas att du kryssar mig.

Presentera dig själv

Jag är positiv och energisk och vill vara med och bidra till att främja demokratin i Sverige. Jag drivs av att försvara och utveckla välfärden med hållbarhet som perspektiv.

Vad har du för yrke?

Entreprenör och företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna bildar en regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Ragén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anna Ragén: Friskolornas begränsning av övervinster och vinstuttag kan regleras på andra sätt. Vinstuttag och vinstnivåer ska dock regleras så att pengarna använda till skolverksamhet och undervisning.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anna Ragén: Extra viktig Det är en hållbar energiförsörjning som finns tillgänglig året om. Det bidrar till radikalt minskade utsläpp av växthusgaser.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anna Ragén: Mer måste göras för att stoppa kriminaliteten i särskilt utsatta områden, det här förslaget kan vara värt att pröva för att sedan utvärderas.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anna Ragén: Extra viktig RUT bidrar till att skapa arberstillfällen och ger många möjligheter att starta och driva eget företag. Vidare bidrar RUT till att fler kan få i hop livspusslet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anna Ragén: Kungahuset bidrar till att marknadsföra och representera Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anna Ragén: Extra viktig Landsbyggden drabbas hårt av beskattningen på bränsle. Statens skatteintäkter har ökat starkt under året genom de höjda bränslepriserna och det borde därför finnas utrymme för en procentuell skattesänkning.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Anna Ragén: Extra viktig Det deabbar äldre hårt ekonomiskt och kan göra så att de får flytta i från sina hem. Så var fallet innan nuvarande system för fastighetsskatt infördes.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Anna Ragén: Kultur är viktigt för samhällsutveckling, bildning och demokrati och den behöver värnas. Kultur och entreprenörskap har en stark koppling och det ger indirekt en grund för att kulturen ska finansieras av offentliga medel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anna Ragén: Det är orimligt att en kommuns medborgare inte har en demokratiskt rätt att kunna påverka om det ska uppförad ett vinkraftverk vid deras bostad/bostäder.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anna Ragén: Tiggeri har sedan länge inte varit en försörjningsform inom Sverige. Det är ovärdigt och organiseras ofta genom kriminella nätverk som utnyttjar människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Anna Ragén: Vissa delar ska fördelas automatiskt mellan föräldrarna så att båda föräldrarna tar del av barnets omsorg. Övrig del ska föräldrarna själva kunna styra över.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Anna Ragén: Extra viktig Nätläkarna underminerar sjukvårdsystemet och bidrar ofta till dubbla kostnaderna för vården. Har individen behov av icke akut vård snabbare än det som erbjudas inom Regionerna kan individen själv betala för det.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Anna Ragén: Extra viktig Det ska löna sig mer att arbeta

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Anna Ragén: Upprustningen ska ske genom att omprioritera budgetutgifter

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Anna Ragén: Fungerar utmärkt som det är nu.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Anna Ragén: Tror inte på att betygen är problemet i den svenska skolan. Lägg energi på att säkerställa en långsiktig och jämlik finansiering av skolan oavsett i vilken kommun skolan bedrivs.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Anna Ragén: Dessa dyra tåg medverkar marginellt till att förbättra miljön i förhållande till hur många som kan nyttja dem. Lägg pengarna på andra investeringar som kommer att främja klimatet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Anna Ragén: Regionerna har bevisligen inte klarat av uppdraget med att bedriva jämlik vård. Demokratisk känner väldigt få till att det är Regionpolitiker som styr sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Ragéns val:

  • Energipolitik
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning