Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrika Heie (fotograf null)

Ulrika Heie

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för ett bättre samhälle för våra barn och barnbarn. Mina priofrågor är utbildning och kompetensförsörjning, landsbygd och livsmedelsproduktion, jämställdhet och medmänsklighet, miljö och klimat. Då är det inte så konstigt att jag är Centerpartist, eller hur? Jag tror på samtalet som grund och du får gärna höra av dig om du vill veta mer om de konkreta politiska frågor jag driver

Presentera dig själv

Jag bor på gård utanför Skövde. Jag älskar landet, djur och natur, musik och kultur. Jag är aktiv inom folkbildningen som ordförande för Studieförbundet vuxenskolan. Jag tror att människor växer genom kunskap, delaktighet och insikt. Det finaste just nu är att få vara mormor. Min fritid går åt till att sköta gården med hästar och spannmålsodling. Jag vill vara med och bygga framtiden hållbart!

Vad har du för yrke?

Jag är mellanstadielärare sedan 1986, med inriktning historia, musik o religion

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Efter valet 2022 önskar jag att politiken styrs från mitten. Vi kan inte fördela några mandat innan väljarna sagt sitt. Jag tror att de liberala värderingarna kommer att tydliggöras innan valet och att människor inte vill att Sverige ska polariseras och dras isär. Jag tror på ett ökat stöd för en politik som skapar framtidstro och har konkreta förslag för att möta stora utmaningar vi har framåt C!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ulrika Heie

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ulrika Heie: Alla skolor ska hålla hög kvalitet, det är det som är det viktiga, vinst ska inte kunna tas ut om man inte håller god kvalitet i skolans undervisning

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ulrika Heie: Extra viktig Det behövs en stor utbyggnad av förnybar el, då är är vatten, sol och vind det viktiga att satsa på. Kärnkraft är dessutom dyrt, brytningen av utan och avfallsfrågan är stora problem

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Ulrika Heie: Det skulle inte öka förtroendet mellan allmänhet och polis.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ulrika Heie: Extra viktig RUTavdraget är viktigt för valfriheten och företagandet

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Ulrika Heie: Bra att man begränsar vilka som ska få ta del av apanaget. jag tycker ändå att kungafamiljen är bra representanter och gör ett gott jobb

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Ulrika Heie: i det korta perspektivet kan det inte vara så dyrt med drivmedel. Samtidigt vill vi att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Ulrika Heie: Jag ser gärna en breddad finansiering av kulturen

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Ulrika Heie: Det måste till nya ersättningsformer för markägare och grannar till vindkraftverken

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Ulrika Heie: Det behövs insatser för att motverka fattigdomen men det ska inte införas förbud mot tiggeri

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ulrika Heie: jag vill inte att man ska detaljstyra men uttaget behöver bli mer jämställt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Ulrika Heie: Det är viktigt för säkerheten i vår del av världen även om jag skulle önska att det var en fredligare värld

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Ulrika Heie: Ersättningen i a-kassan ska vara högre i början för att sedan trappas av.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ulrika Heie: Public service ska granska hela landet, ett smalare uppdrag riskerar att göra granskningen alltför storstadscentrerad

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Ulrika Heie: Det behövs nya stambanor men finansieringen av dessa bör lösas så att det inte ställs mot underhåll av befintliga stambanor

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Ulrika Heie: Vården blir inte bättre för att staten tar över. Det största problemet idag är att få tag på vårdpersonal

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrika Heies val:

  • Energipolitik
  • Pensioner
  • Skola och utbildning