Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sten Bergheden (fotograf null)

Sten Bergheden

Varför ska väljarna rösta på dig?

Bättre villkor för lantbruket och landsbygden. producera mer mat, stärk äganderätten. Fler poliser och ett starkt försvar med Nato Minska byråkratin -öka valfriheten Sänkt skatt på pensioner, fler lärlings- och yrkesutbildningar och en skola som ger jobb, sänkta bensin och dieselskatter. Fungerande sjukvård och vård i tid. Bygg ut kärnkraften, rusta upp vägar och järnvägar så de fungerar.

Presentera dig själv

Riksdagsledamot och lantbrukare , familj med tre barn, intresserad av jakt, veteranbilar, åka motorcykel, djur och natur. Engagerad i landsbygdsfrågor och vill öka den svenska livsmedelsförsörjningen. Vill att Västra stambanan byggs ut och att vägarna i Skaraborg rustas upp.

Vad har du för yrke?

Lantbrukare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige måste byta regering och få en moderatledd regering som verkligen tar tag i landets problem men också tar vara på Sveriges möjligheter.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sten Bergheden

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Extra viktig Sverige måste ha mer stabil elkraft i form av Kärnkraft, för jobben, företagen och för mer rimliga elpriser

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Kungahuset sköter sina uppgifter för Sverige på ett mycket bra sätt

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Extra viktig Sverige måste sänka bensin -och dieselskatten kraftfullt, vi är beroende av bilar och fordon och fungerande vägar i Sverige. Höga drivmedelsskatter äventyrar jobb, en levande landsbygd och människors rätt att kunna röra sig. Även reduktionsplikten måste sänkas kraftfullt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Kommunerna måste få behålla sin vetorätt när det gäller vindkraft. De som drabbas av vindkraftsetableringar måste få ett starkare lagstöd och de måste också få högre ersättning för ev. intrång och störningar och ev. värdeminskningar på sin fastighet på grund av etablering av vindkraftsverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Självklart ska föräldrarna själva få bestämma hur man fördelar sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Har själv motionerat om detta länge i riksdagen

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Extra viktig Det generella strandskyddet ska avskaffas i samtliga kommuner, och kommunen själv ska avgöra från fall till fall vilket strandskydd man anser att det behövs i varje enskilt fall. Länsstyrelsen ska inte ha något inflytande alls över strandskyddet utan kommunen avgör detta utan inblandning från Länsstyrelsen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Public service ska ha ett tydligare och smalare uppdrag och pengarna till public service bör halveras. Tv-skatten bör avvecklas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Extra viktig Sverige ska inte bygga något dyrt och olönsamt höghastighetståg. Sverige ska istället bygga ut och underhålla våra vägar och järnvägar så att de fungerar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Bergheden: Det är värt att utreda och analysera hur ansvaret för sjukvården kan bli bättre och hur sjukvården kan fungera bättre i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sten Bergheden: Extra viktig Sverige måste minska reservatsytorna och öka skogsproduktionen inte minst för att en ökad skogsproduktion behövs i omställningen. Staten ska sköta sina reservat istället för att gapa efter fler reservatsytor. Äganderätten måste också stärkas

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sten Berghedens val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning