Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Niclas Bornegrim (fotograf null)

Niclas Bornegrim

Varför ska väljarna rösta på dig?

Är engagerad i idrottslivet, barn och ungdomsfrågor. Är aktiv i frågor som driver Gävle framåt för Gävles bästa och frågor som berör Gävleborna!

Presentera dig själv

57 år bor i hus 3 döttrar och 4 barnbarn. Är väldigt aktiv i föreningslivet och Gefle IF Fotboll ligger mig varmt hjärtat 21 år som speaker. Är även engagerad i innebandy GGIK, IK Sätra och Heros. GD GIF Olympiaden är något jag även är medverkande i.

Vad har du för yrke?

Kontorschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Elisabeth Svantesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En seger för moderaterna på riks, region och kommun! Därifrån så får valresultatet styra en majoritet ska bildas.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Niclas Bornegrim

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Niclas Bornegrim: Extra viktig Alla har rätt att uppbringa en skälig inkomst på sitt företagande.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Niclas Bornegrim: Extra viktig Vi behöver mycket reglerbar energi från nu om vi ska klara omställningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Niclas Bornegrim: Extra viktig Gängkriminalitet och organiserad brottslighet måste bekämpas med alla tillgängliga medel.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Niclas Bornegrim: Extra viktig RUT har gjort en svart marknad vit och vill att den fortsättningsvis ska vara vit.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Niclas Bornegrim: Det har varit ett fundamentalt slöseri med biståndet allt från mutor till svarta pengar mycket pågrund av inkompetens hos SIDAS personal.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Niclas Bornegrim: Extra viktig Vi ska inte vara världsledande i beskattning oket är för tungt för vanliga människor, gränsen är passerad.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Niclas Bornegrim: Extra viktig Boende ska inte beskattas överhuvudtaget.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Niclas Bornegrim: Frågan är felformulerad! Polisen lyssnar inte på måfå utan det finns alltid en misstanke!!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Niclas Bornegrim: Extra viktig Höginkomsttagare räknas som vad en vanlig tjänsteman tjänar… frågan borde ställas med vad som ”räknas” som höginkomsttagare!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Niclas Bornegrims val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Sysselsättning