Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mari-Louise Wernersson (fotograf Kalle Rosen)

Mari-Louise Wernersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har erfarenheter att nå mål och få saker gjorda. Nu är läget akut för klimatet, vi har ostabilt säkerhetsläge och inflationen ökar. Vi har en kompetensbrist inom arbetslivet och en ojämställdhet som vi också måste åtgärda. Det kommer behövas modiga politiker. Jag är beredd att göra mitt för Sveriges bästa.

Presentera dig själv

Jag är företagare och jobbar mest inom miljö- och hållbarhet. Jag är regionpolitiker och sitter i styrelsen för SKR. Har tidigare varit kommunråd i Falkenberg i 13 år. Är vice förbundsordförande för Centerkvinnorna. Gillar att spela golf, gå på sport och teater, laga mat och resa runt med husbilen.

Vad har du för yrke?

Företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett samarbete i mitten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mari-Louise Wernersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Jag vill ha samma regler för upphandlad verksamhet inom offentlig service. Detta är en ojämställt förslag som slår mot kvinnors entreprenörskap. Det ska vara höga kvalitetskrav och lika för både kommunala och fristående skolor. Misskötsamhet ska straffas, men inte dom som sköter verksamheten och når målen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Kärnkraften är fossilfri och en del av energiproduktionen idag. Men nybyggnation är för dyr och det finns heller inget behov när vi nu kan lagra förnybar el. Förnybar el är dessutom billigast och snabbast att bygga ut. Sen är kärnkraften inte helt säker och kan orsaka fruktansvärda skador på både människor och miljö. Det finns ingen som bygger ny nu fast det är tillåtet, för det är för dyrt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Det drabbar helt oskylda och stämplar människor som går till jobbet och gör rätt för sig. Det är inte rättssäkert.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: RUT-avdraget ska utvecklas istället eftersom det är många som går från arbetslöshet till ett uppskattat arbete. Svartjobben minskar och många familjer får en stor hjälp att få ihop vardagspusslet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Vi lever i ett av världens allra rikaste länder. Viktigt att hjälpa till att bygga upp länder, så demokrati och bättre levnadsvillkor ges. Det har vi både råd till och skyldighet att göra. Vi vill ju heller inte ha fler på flykt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Jag är för monarkin och jag tycker Kungafamiljen gör ett gott jobb för Sverige. Det är en unikt med Kungafamilj och något som är en del av vår kultur och som marknadsför Sverige på en fint sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Ja tillfälligt nu när kriget ställer till det och priser rakar i höjden måste skatten sänkas. Men normalt ska det vara billigare att köra på förnybara drivmedel, så vi styr över till klimatsmarta åtgärder. Det är nödvändigt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Nu kommer räntorna att öka och vi måste hålla koll så boendekostnaderna inte de ökar drastiskt. Det drabbar framförallt barnfamiljer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Ja, staten har en viktig del av kulturen att finansiera. Men det sen ska det offentliga se till att det finns möjligheter att uppleva kultur i hela landet och att privata aktörer kan driva och leva på företag inom kulturella näringar. Det ska finnas anläggningar och infrastruktur, samt stöd till barn och ungdom från det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Ja vi måste få fram mer elproduktion och då måste vi se till att kommuner tidigare avgör om vindkraft är tillåten eller inte på ett utpekat område. Sen görs miljöprövningen av länsstyrelsen. Men kommuner och de som bor inom vindparken ska ersättas, det är viktigt för att få fram mer snabbt och billig elproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Det är ändå bland det sista man gör om pengarna är slut. Det måste vi ha rätt att göra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Föräldrarna får bestämma en stor del hur man fördelar ledigheten. Men det är viktigt att tänka igenom både ekonomiskt livet framåt, men också relationen mellan föräldrarna och till barnen. Att dela föräldrarledigheten är att föredra om man ha möjlighet till det.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: En väldigt bra och uppskattad service för att kunna bo i hela landet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Viktigt för vår säkerhet och vi har redan ett så nära samarbete så det är bara en väg framåt och det är medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Vi har arbetskraftsbrist i Sverige och då kan vi inte ha hög A-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Ett viktigt krav för att kunna få bygga på landsbygden i hela landet. Mycket besviken på M och KD som stoppade förslaget.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Skatteutjämningen ska ses över i grunden nu och vitsen med den är att vi ska kunna ha ungefär samma service i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Bostadsmarknaden behöver ses över. Tyvärr stoppade M och KD detta förslag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Vi behöver en rörligare arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mari-Louise Wernersson: Vi använder många mineraler och då måste vi kunna bryta upp dessa. Det är ett samhällsintresse.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Mari-Louise Wernersson har hoppat över denna fråga