Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Helene Odenjung (fotograf Anna Sigvardsson)

Helene Odenjung

Varför ska väljarna rösta på dig?

En driven och hängiven göteborgsliberal som vet att allt börjar med en bra skola. Som förvarar individens frihet, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati.

Presentera dig själv

Socialliberal. Feminist. Antirasist. Göteborgare. Gift med Robert, 3 vuxna barn, 4 katter, kolonistuga på ö. Vigselförrättare.

Vad har du för yrke?

Branschutbildad skeppsmäklare. Tidigare kommunalråd och vice ordf i KS

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm och Cecilia Malmström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en ny (borgerlig) regering med ett starkt Liberalerna, förstås. M, L, KD

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Helene Odenjung

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Extra viktig Vi vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Men med det sagt vill vi också ha en ny friskolereform. Ex skolpengen behöver justeras så att de elever som har störst behov av hjälp och stöd får det. Tydligare krav på skolpengen verkligen används till. Förbjuda vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan ska alltid vara till för eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Extra viktig Klimatomställningen kräver en omfattande elektrifiering. Både produktion, distribution och användningen av el behöver fördubblas inom 20 år. För att klara det - och samtidigt upprätthålla leveranssäkerheten - behövs mer planerbar elproduktion. Kärnkraft är enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Men det finns andra åtgärder som är mer prioriterade. Fler poliser på plats, tidigare insatser från socialtjänsten, kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Extra viktig Både ROT- och RUT-avdrag har lett till att branscher som tidigare hade mycket svartjobb nu är branscher med riktiga anställningar, lön, sociala avgifter och pensionsinbetalningar. Mycket bra! Det har dessutom underlättat för många att få ihop vardagen och enkelt kunna anlita någon. Ytterligare en positiv effekt är att många får sitt första jobb inom dessa serviceyrken.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Extra viktig Sverige ska vara stolta över att vi är ett land som satsar mycket på det internationella biståndet. Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. En minskning av biståndet - eller urholkning som sker nu - innebär en minskad satsning på alla människor fri- och rättigheter. Liberalerna står upp för enprocentmålet!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Liberalerna står bakom dagens ordning. 2019 beslutade kungen själv att begränsa antalet personer i kungahuset som får del av apanaget. I år redovisas mer öppet vad pengarna går.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: När världsmarknadspriserna skjuter i höjden har det varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Höga priser gör att den miljöstyrande effekten blir tillräcklig även om skatten tillfälligt sänks. Så uppmuntras fler att välja hållbara alternativ och företag ta fram innovativa lösningar utan fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Extra viktig Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm otrygghet och oförutsägbarhet. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatte med en begränsad fastighetsavgift. Det är vi stolta över att ha medverkat till och kommer inte återinföra fastighetsskatten!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Liberalerna vill inte minska det offentliga stödet till kulturen! Samtidigt är vi positiva till att underlätta för privata aktörer att bidra till att kulturen får bättre villkor och mer resurser. Det ska dock inte användas som ursäkt för att göra nedskärningar i det offentliga stödet utan leda till att den kulturen i så fall får mer pengar än idag. Armlängds avstånd kan inte nog understrykas!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Mer vindkraft behövs men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. vilket som ska ha företräde måste avgöras från fall till fall. Men processen måste bli mer förutsägbar och rättssäker för den som vill bygga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Tiggeri löser inte problem med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri - att be om hjälp - löser inte heller några problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Liberalerna vill utreda för- och nackdelar med ett tredje kön. I vissa andra länder finns möjlighet att folkbokföra sig i ett tredje kön för den som vill.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. De 90 dagarna ska behållas. För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel vill vi inte att fler dagar öronmärks. Liberalerna vill ha en ny modell där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och längre med lite lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Möjligheten till god digital vård är avgörande för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvården som vi vill se. Däremot är det uppenbart att ersättningssystemet är ohållbart när det gäller nätläkare. Här vill vi se en ny, bättre ersättningsmodell för regionerna. Ett nätläkarbesök ska aldrig likställas ekonomiskt med ett sk utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Sverige har stora integrationsutmaningar. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ett gemensamt ansvar, liksom Sveriges alla kommuner. Liberalerna har i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Även om permanenta uppehållstillstånd har fördelar för långsiktig integration så bör en sådan förändring ske gemensamt på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Extra viktig Liberalerna var det första partiet att arbeta för ett svenskt medlemskap i NATO. Tillsammans blir vi tryggare. Det är hög tid att ta steget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: A-kassan är tänkt som en tillfällig ersättning mellan jobb. Småföretagare har akuta problem att hitta kompetenta medarbetare, att då höja ersättningen för den som är arbetslös blir fel signal. Vi vill istället göra det mer attraktivt anställa genom sänkta skatter och att underlätta så att fler går från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Ja, i glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot strandskyddets syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Sverige har redan högt skattetryck så det är inte lösningen. Vi prioriterar försvaret framför kostsam symbolpolitik eller bidragshöjningar som går till andra än de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Tvärtom! Liberalerna värnar public service-mediernas funktion i samhället. De har till uppgift att bedriva radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Vi vill därför att public service fortsatt ska ha ett brett uppdrag och ser det som vår uppgift att värna och främja dess oberoende och kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå. Liberalerna anser att 2030 är mer realistiskt. Fram tills dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Därför är 2025 inte realistiskt utan snarare 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. För oss är kunskap avgörande för att elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför att höga förväntningar och tidigare insatser som självklart i skolan. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst. Därför är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Vi står bakom principerna i dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Det behövs många fler hyresrätter. Med en lite friare hyressättning i nyproduktion kan fler bostäder byggas, inte minst i storstäderna. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska INTE införas i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Liberalerna är skeptiska till höghastighetsbanorna. Det saknas långsiktig finansiering och alla kostnader är inte medräknade. Investeringarna bör istället fokusera på att bygga bort kapacitetsbrister så att järnvägsnätet kan utnyttjas mycket mer än idag. Med upprustade spår och snabbare tåg skulle mycket vara vunnet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska men vi behöver en stark nationell kunskapsstyrning, bättre beredskap, långsiktig kompetensförsörjning för mer likvärdig vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas. Att ta bort karensdagen vid pandemin är självklart.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att fler företagare ska våga anställa. Det är därför bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Odenjung: Svensk gruvnäring är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mer effektiv, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. De är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helene Odenjung: Vi värnas asylrätten. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska lämna Sverige. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Det är situationen i världen som påverkar hur många flyktingar som finns. Kriget i Ukraina gör att Sverige behöver öka sin kapacitet att ta emot fler därifrån. Integrationen är en prioriterad fråga för oss.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helene Odenjung: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helene Odenjung: Det ska löna sig att arbeta. Liberalerna föreslår en sänkt skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Det leder till ökad sysselsättning, fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst hen själv tjänat ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helene Odenjung: De återstående gammelskogarna som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör att många arter är mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Helene Odenjungs val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning