Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Helldén (fotograf Anders J Larsson)

Daniel Helldén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en påtagligt resultatinriktad politiker. Jag har under mina elva år i stockholmpolitiken och under åtta år som trafikborgarråd tydligt visat stockholmarna att det jag säger att jag ska genomföra också blir av. Handlingskraft. Jag är en pragmatisk person vet hur man samarbetar med andra partier och hur man driver igenom grön politik. Jag sitter på en mängd reformer som Sverige behöver.

Presentera dig själv

Jag är född i Luleå men uppvuxen på Lidingö. Är gift. Har tre döttrar och en bonusson och tre barnbarn. Arbeta många år på Stockholms universitet. Doktorerade 2005 i statsvetenskap. Började arbeta politiskt i Sörmland, Gnesta 2000. Är sedan 2014 trafikborgarråd i Stockholm. Har där styrt i en rödgrönrosa koalition och nu i en grön blå.

Vad har du för yrke?

Jag är doktor i statsvetenskap, universitetslektor och är idag Trafikborgarråd.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige ska styras av en koalition där vi ingår och kan styra utvecklingen i rätt riktning. Som grön politiker är det centrala att de gröna frågorna får ett så starkt genomslag som möjligt. Klimat och miljö ska prioriteras och reformer knuta till det måste genomföras. Det är helt avgörande för hur Sverige ska styras.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Daniel Helldén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Tanken med friskolor var att skapa utrymme för olika typer av pedagogiska inriktningar och alternativa driftsformer. De kommunala skolorna skulle inte längre vara det enda alternativet. Föräldrar, lärare eller andra kreativa personer skulle få utrymme att driva skola. Tanken var inte att skapa skolkoncerner vars huvudsyfte var att skapa vinster framför pedagogik. Därför bör vinsterna som idé bort.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Extra viktig De förnyelsebara energikällorna är så välutvecklade idag, enormt mycket billigare och lämnar inte efter sig ett livsfarligt avfall som vi dumpar in i framtiden. Kärnkraften tillhör förra seklet och utgör inte framtiden. Vi har en enorm potential för utbyggd havsbaserad vindkraft som ska utnyttjas. Och självklart ska hustak fyllas med solceller och balanserande system byggas ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Att skapa ett system där man bara pga att man bor i ett område skulle kunna fritt visitera de som bor där är djupt kränkande. Polisen har redan idag de befogenheter de behöver för att kontrollera medborgare. Vad som behövs är fler poliser som är lokalt stationerade och narvande.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Rutandraget är bra för de som använder det. Men att statliga subventioner huvudsakligen går till städning hos de som har råd kanske inte är det bästa utnyttjandet av medel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Sverige har historiskt tagit ett ansvar för internationellt bistånd och ska så klar fortsätta göra det. Det finns allt för många på flykt, som lever i nöd och länder med stora problem inte minst som en effekt av klimatförändringarna. Vi måste fortsätta hjälpa till.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Som republikan anser jag att kungahuset som del av staten ska avskaffas. Det är en förlegad och odemokratisk institution. Men så länge det inte skett måste de kunna fullfölja de uppgifter de tilldelats. Sannolikt kan apanaget sänkas något. Men det är inte så vi avskaffar kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Extra viktig Istället för att skruva ned skatten bör statens ökade intäkter gå till riktat stöd till de som saknar alternativ till bilen. Det bör dessutom vara ett riktat omställningsstöd till elfordon och laddplatser i glesbygden. Även om det hänt exceptionella händelser i omvärlden som drivit upp priserna är detta inte slutet. Vi måste fasa ut det fossil, göra det smart nu och rädda det skenande klimatet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Skatten på arbete bör sänkas. Idag är det förmånligare att ligga på egendom och kapital än att arbeta. Det är orimligt. En justering av kapitalskatterna behövs. Speciellt har det blivit en ojämlikhet för landsbygden. Fastighetskatten gräns slår i taket på bostäderna i Stockholm vilket gör att lägre värderade hus på landsbygden och i småstäder betalar oproportionerligt mycket mer i fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: För en fri kultur ska det finnas tillräckligt med fria resurser. Kulturen är en ovärderlig och nödvändig del av ett moget samhälle. Detta kräver offentliga medel. Se på den kommunala kulturskolan. Helt nödvändig och central för svenskt kulturliv. Att det sedan finns många kulturintuitioner som drivs i stiftelseform eller genom direkta privata pengar är inte fel utan berikar kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men vi vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej. Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig. Vetot måste därför förändras. Men det måste kopplas till en återföring av vinsterna till lokalsamhället när vindkraften etableras. Annars kommer det inte fungera.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Att be om hjälp kan rimligen inte göras olagligt. Det är inhumant.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: För de som inte identifierar sig som man eller kvinna ska inte behöva tvingas ta ställning. Därför ska ett tredje juridiskt kön införas. Det finns inga problem med detta annat än att det finns folk som har svårt att se utanför ramarna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Det är viktigt i ett jämställt samhälle att båda föräldrarna tar hand om barnen. Men vi anser att föräldraförsäkringen bör tredelas. Pappan och mamma får en tredjedel var som inte går att överlåta. Den sista tredjedelen får de själva bestämma över och ska också kunna överlåts till annan vuxen som tillhör familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Att digitalt sköta vissa former av underökningar är en stor reform som har stor betydelse inte minst på landsbygden och i glesbygden. Rätt använt ger det stora resursbesparingar. Men som det nu blivit med en överkonsumtion av privat nätläkare som driver kostnaderna är inte bra. När regionerna själv behärskar tekniken bör den privat drivna men offentlig finansierade nätläkarverksamheten avskaffas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till stor otrygghet och utanförskap och för barnen gör det ett de förlorar stora delar av sin barndom. Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Extra viktig Nej vi ska inte gå med i Nato. Alliansfrihet och neutralitet har gagnat Sverige under decennier och kommer att göra det framåt. Om Finland ansluter sig finns det för det ingen direkt anledning för oss att ansluta oss till den kärnvapenallians som Nato är. Vi ska rusta vårt civilförsvar och kommer behöva sannolikt lägga mer resurser på vårt försvar. Vi ska vara en fri röst internationell.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Samhällets trygghetssystem ska vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Grundersättningen i a-kassan ska höjas och den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet. Därför ska strandskyddet stärkas speciellt i starkt exploaterade områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: De ökade kostnader som kommer ska tas ur stadskassan och kommer att så ske. Men det kommer nog behövas att den värnskatt som togs bort för några år sedan behöver återinföras för att på ett rimligt sätt finansiera de ökade kostnaderna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Publik service fungerar bra och är en fristående verksamhet som gagnar samhället och demokratin. Det finns ingen anledning att minska dess omfång eller minska resurserna. I den modern ganska fragmenterad värld där alternativa sanningar sprid behövs publik service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Med den skrämmande utveckling vi ser gällande klimatförändringar och en oförmåga att komma tillrätta med koldioxidutsläppen från trafiken måste en radikal förändring till. Fossila bränslen måste bort och in ska elbilar. Redan idag skulle jag säga att det är lättsinnigt att köpa nya förbränningsbilar. Det som måste till är ännu bättre styrande system så att de som har sämre resurser kan köpa elbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Betyg i låga åldrar är skadligt för barnen. De ska lära sig inte bedömas. Man slår ut allt för mycket barn med betyg. Skolan kan och ska klara av att bedöma och ge barnen rätt undervisning efter behov utan betyg i låg och mellanstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Vi har idag ett utjämningssystem mellan kommunerna som balansera delar av de skeva förutsättningar som finns. Den gör nytta. Men frågan är om det är via kommunalskatten utjämningen ska ske. Det skapar problem för kommunerna. Det är bättre att utjämningen i högre grad sker via den statliga skatten som ligger på högre inkomstgrupper. Man kan också tänka sig att delar av företagsskatten gå den vägen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Det är orimligt att ett så pass allvarligt brott hittills har kunnat straffas endast med böter. Därför har vi under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Förslaget är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Jag ser nu fram emot att riksdagen röstar för förslaget.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Att införa marknadshyrors skulle kraftig öka hyrorna för hyresgästerna, speciellt i äldre bostäder. Det kommer inte leda till att mer byggs utan endast göra det svårare för många grupper att få vardagen att gå ihop. Nyproduktion har redan på sätt och vis marknadshyror initialt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Nya stambanor behövs och vi behöver snabba tåg. Här kan snabbtåg göra resandet mellan våra stora städer avsevärt mycket mer attraktivt. Det skulle helt avveckla inrikesflyget i södra Sverige. Det som är problemet just nu är att den infekterade diskussionen låser en del av de satsningar som redan borde ha gjort. Denna låsning måste vi komma ur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Det regionala ansvaret är bra. Den typen av jättelik omorganisation, som att låta staten ta över, är varken en bra idé eller vad vården behöver. Där behövs istället lugn och ro och stabilitet. Däremot vill vi att staten ska ta ett större ansvar för finansiering, men också förtydliga till exempel patientlagen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Fasta anställningar ska vara regel. Arbetsmarknaden ska vara trygg och inte en plats där man enkelt kan förlora jobbet. De som idag i allt större utsträckning är egenföretagare eller tillfällig anställda måste få ett stärkt skydd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Helldén: Det är inte svårt att få tillstånd för gruvor i Sverige så länge man följer den miljölagstiftning vi har. Det som behöver förbättras är att tillståndsprocesserna går fortare. Men att försämra miljökraven som förslaget om att göra det lättare egentligen betyder är inte att ansvarfullt. Vi ska ha ansvarsfull gruvbrytning och ett system för återvinning av de metaller som redan finns i cirkulation.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Helldén: Vi har strypt flyktingmottagandet till en orimlig nivå. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och ska värnas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Helldén: Idag har polisen möjlighet till hemlig avlyssning på ett rättssäkert sätt. det ska värnas. Att börja övervaka medborgarna utan brottsmisstanke leder samhället fel och bör inte ske.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Helldén: Det störta problemet idag är kanske inte inkomstskatten utan kapitalskatterna som är orimligt låga. Det lönar sig mer att ha kapital som arbetar än att arbeta. Där behövs en justering till förmån för arbete. Men även borttagandet av värnskatten på riktigt höga inkomster var ett misstag som ökade klyftorna än mer i samhället. Vi riskerar att slita isär samhällsväven om dessa skevheter mildras.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Helldén: Skogen i Sverige behöver ett bättre skydd. Både för att den biologisk mångfalden nu skadas och att kolinlagringen måste öka. Det som måste till är i första hand en ändring av skogsbruket till just bruk. Att stoppa kalavverkningar och använda det som kallas kontinuitetsskogsbruk där man plockar ut träd och ser till att den aldrig blir renrakad utan fungerar som levande skogar är målsättningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Helldéns val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning