Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henrik Appelgren (fotograf null)

Henrik Appelgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi måste rätta "mun efter matsäcken", dvs leva inom de ramar som de ekologiska systemen ger oss. Vi kan inta fortsätta att leva på andras bekostnad och på kommande generationers bekostnad. Vi kan inte ha evig tillväxt i en begränsad värld. Vill kraftigt minska på det komplett onödiga energislöseriet som sker. Minska på ljusföroreningar (belysning av träd och buskar, fasadbelysning, mm). Med mera

Presentera dig själv

Biolog, filosofie doktor i toxikologisk genetik (hur kemikalier i miljön påverkar arvsmassan, DNA). Jobbar med hälsa, mikroplast, farliga ämnen, mm. Drivs av hållbarhetsfrågor för vi har bara en jord.

Vad har du för yrke?

Handläggare/utredare på Naturvårdsverket.

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Kanske Mahatma Gandhi eller N Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet till 100 %

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Svar i valkompassen

:

Henrik Appelgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Skolan ska vara bra och lika för alla. Det är inte en verksamhet som någon ska tjäna pengar på. Det leder till besparingar som inte är bra för att tjäna mer och det skapar ojämlika skolor. Se och lär av Finlands skolsystem!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Kärnkraften är en återvändsgränd. Alla problem med kärnkraften kvarstår. Den är förknippad med stora säkerhetsrisker, den tar för lång tid, den alstrar farligt avfall, den är INTE ren och INTE fossilfri (i alla led används massor av fossil energi, allt från uranbrytning, transporter, drift, avfall, mm), uranbrytningen är en smutsig verksamhet, den är inte förnybar, den är dyr

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Skapar motsättningar mellan människor

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: RUT gynnar mest välbeställda

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig I dessa tider är det vansinnigt att minska biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: De har onekligen så att de klarar sig

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Vi har svåra miljöproblem och måste agera nu. Skatten ska inte sänkas. Det går att kompensera landsbygden på andra sätt. Vi måste ställa om.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Vindkraften är förnybar och viktig. Hela debatten om att ingen vill ha ett vindkraftverk "på sin bakgård" är märklig. Är det någon som vill ha ett litet kärnkraftverk på sin bakgård?

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Ingen väljer att tigga. De gör det för att de inte har andra möjligheter.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Alla behöver känna trygghet och få kontinuitet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Svår fråga. Generellt är militären något som belastar vår miljö och drar massor av resurser som skulle behövas till annat. Med tanke på de militära agressionerna i vår värld är det dock en svår fråga.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Helgalet förslag. Känsliga miljöer behöver mer skydd, inte mindre.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Heltokigt förslag. Vi behöver bredden.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Vi måste ställa om snabbt och även minska på antalet fordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Absolut!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Dryga böter kan också vara aktuellt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Helgalet förslag. Det kommer att bli alldeles för höga hyror för många.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Svår fråga. Byggandet av höghastighetsbanorna är kraftigt miljöbelastande och dyrt. Dessutom drabbas antagligen vilda djur av fler krockar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Absolut. Vården ska bara bra för alla.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Absolut. Ingen ska gå till jobbet när man är sjuk för att man inte har råd att vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Absolut inte. Anställningstrygghet är viktigt för alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Absolut inte. Gruvor är svårt miljöbelastande och inskränker på ursprungsbefolkningars mark (bl a betesmark) och rättigheter

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Appelgren: Ingen flyr sitt land om de inte måste.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Appelgren: De har råd. Om de betalar mer i skatt betyder i praktiken inget för dem.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Appelgren: Extra viktig Vi har beklämmande lite riktig skog i Sverige, dvs med mångfald och växter och djur i olika åldrar. Kalhyggen är extremt klimatbelastande och extremt dåliga för den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henrik Appelgrens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning