Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ove Wiktorsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor och engagerad i föreningslivet

Presentera dig själv

jag är 56 år och bor på en gård i Romelanda i Kungälvs kommun med min sambo

Vad har du för yrke?

byggnads arbetare och politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

ett starkt mitten alternativ

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ove Wiktorsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ove Wiktorsson: så länge kvalitén på utbildningen är likvärdigmed den kommunala skolan så är det inte fel med avkastning på insatt kapital.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig en förlegad kraftkälla där vi lämnar över avfallet i hundra tusen år till kommande generationer. solceller är på stark frammarsch just nu, och stora havsbaserade vindkraftverk kommer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Ove Wiktorsson: idag finns det specialtränade hundar som känner både vapen och narkotika, kan med fördel användas på sådana här platser.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig en hel sektor med nya företag har tillkommit, svarta jobb har blivit vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Ove Wiktorsson: bistånd för att bygga upp infrastruktur, skolor och välfärd är viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig det är en historisk skatt som sköts av kungahuset och de är duktiga ambassadörer för landet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig stora delar av landet är beroende av dessa bränslen fortfarande, många jord och skogsbrukare har inget alternativ idag. sedan får man inte straffbeskatta de miljövänliga alternativ som finns till diesel och bensin.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig något som inte genererar pengar under tiden man äger fastigheten ska inte beskattas. vi har haft det tidigare med konsekvensen att änkor med dålig pension inte hade råd att bo kvar i kustsamhällen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Ove Wiktorsson: alt som näringslivet kan hjälpa till med är bra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig som det är nu så kommer nästan inga vindkraftverk fram. inte på min bakgård blir svaret överallt, än att alla behöver mer elkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ove Wiktorsson: valfrihet är en viktig fråga för oss Centerpartister

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ove Wiktorsson: alt beror på vad orsaken är att man kommer, Ukrainarna vill tillbaka så fort kriget är över, som exempel

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Ove Wiktorsson: det är bra vid eventuella hot mot Sverige, men man får inte glömma bort att våra ungdomar kan sändas ut i krig i andra NATO länder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Ove Wiktorsson: det är alldeles för många som får en för stor sänkning i väntan på nytt arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig vårt land är fullt med sjöar och om det kan öka antalet boende där avfolkningen är stor, så är det bra för hela landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ove Wiktorsson: har man inget eget försvar så har man någon annans.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig i tider med fejk news och nättroll så är det viktigt med oberoende nyheter och fakta granskning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Ove Wiktorsson: det är inte fordonet som det är fel på utan bränslet. det kommer fler och fler alternativa miljövänliga bränslen som går att köra i dessa motorer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Ove Wiktorsson: det fungerar bra som det är idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Ove Wiktorsson: många av de kvinnor som är inblandade gör det inte frivilligt, och då bidrar sexköparen till att finansiera kriminella nätverk.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Ove Wiktorsson: det är oftast enda sättet att få någon att bygga nya hyresrätter i attraktiva lägen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Ove Wiktorsson: de politiker som idag sitter i styrelser för sjukhus har en koppling och kontakt med väljarna, det försvinner helt med statlig styrning.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Ove Wiktorsson: för den ensamstående mamman som inte har råd att förlora en dag lön så blir det ett hårt slag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Ove Wiktorsson: idag ombildas eller företag läggs ner istället för att kunna minska personalen och fortsätta.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Ove Wiktorsson: Sverige behöver både mineraler och arbetstillfällen

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ove Wiktorsson: integrationen måste hinna med.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Ove Wiktorsson: Extra viktig skogen är en viktig pusselbit i landets omställning till att bli fossilfria, både bränsle, engångsartiklar och trähus kommer från skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ove Wiktorssons val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat