Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torbjörn Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du tycker mina åsikter liknar dina, och om du vill ha en politiker med ett brett engagemang för människor och miljö, och med god kunskap i frågor om biologisk mångfald och naturvård. En fråga som särskilt engagerat mig på senare år, utöver naturfrågor, är sjukförsäkringen - den måste förändras, så att den ger bättre trygghet vid sjukskrivning.

Presentera dig själv

Att försöka göra världen bättre har varit mitt främsta intresse sedan jag var liten. Har engagerat mig i bl a olika miljöorganisationer, i C när jag var ung, och i MP sedan -96. Är liberal i valfrihetsfrågor, vänster i fördelningsfrågor. Andra intressen är djur och natur, rockmusik och visor. Bor på landet mitt emellan Karlstad och Molkom, med sambo, två tonåringar och en hund.

Vad har du för yrke?

Naturvårdsbiolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ska vara ett stabilt budgetsamarbete eller regeringssamarbete som har majoritet i riksdagen. Realistiskt sett så bör det samarbetet omfatta C, MP, S och V. MIljöpartiet bör ha så stort inflytande som möjligt på den politik som genomförs.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torbjörn Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Skolor ska drivas av engagemang för att ge våra barn en bra start i livet, inte för att leverera vinst till ägarna. Överskott ska användas i verksamheten, för att utjämna resultat mellan år och för investeringar. (Däremot var inte förslaget från Reepalu utredning bra - det begränsade inte vinstuttagen, utan istället möjligheten att ge överskott som behövs för att utveckla verksamheten.)

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Extra viktig Kärnkraften borde inte ha byggts innan man löst säkerhetsproblemen. Den metod för slutförvaring av högaktuellt avfall, som S-regeringen nu godkänt, är inte tillräckligt bra (läs mer här www.vf.se/2022/01/20/debatt-battre-metod-behovs-for-karnavfallet/ ). Dessutom är sol- och vindkraft billigare och går snabbare att bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Kroppsvisitation ska användas vid misstanke om brott, inte bara för att människor befinner sig i ett visst område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Jag är kluven i frågan. Å ena sidan tycker jag det är tveksamt att staten gynnar vissa tjänster och inte andra - sänkt tjänstemoms kunde vara mer rättvist. Å andra sidan ser jag problemen med att det finns allt färre jobb som inte kräver lång utbildning - att RUT-avdragen motverkar det ser jag som positivt. Skulle nog hellre bredda vad som ryms i RUT-avdraget, än avskaffa det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Extra viktig Biståndet bör ökas. Särskilt i en tid när världen är orolig, när demokratin trängs tillbaka på många håll i världen, när klimatförändringen drabbar allt fler och skapar konflikter som driver människor på flykt - då behövs biståndet mer än någonsin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Ingen stor fråga, men eftersom jag inte ser att det ärftliga kungadömet passar in i ett modernt samhälle, så tycker jag det verkar rimligt att lägga mindre pengar på kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Extra viktig Klimatförändringen är en av vår tids allvarligaste utmaningar, och det är akut att motverka den. Användningen av fossila bränslen måste avvecklas snarast möjligt. Plötsliga prischocker pga händelser i omvärlden bör vi parera genom ökat stöd till dem som bäst behöver det, bl a till människor med låga inkomster och till jordbruksnäringen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Jag vill helst ha en progressiv skatt på större förmögenheter, som inte gör skillnad mellan fastigheter och andra tillgångar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Det är viktigt att barn och unga får goda möjligheter att uppleva och utöva kultur, oavsett föräldrarnas ekonomi. Det är också viktigt att samhället tillhandahåller viss infrastruktur för kultur, bl a museer och public service. Jag tycker också att staten borde ge en basfinansiering till de delar av vårt kulturarv som räknas som världsarv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Alldeles för många kommuner stoppar vindkraftverk, inte för att det finns relevanta miljöskäl mot lokaliseringen, utan för att de leds av kommunpolitiker som är känslomässigt negativa till vindkraft. Utbyggd vindkraft är vår viktigaste möjlighet är att få ny energi som är både billig och förnybar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Fattigdom är inte ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Jag tror möjligheten att ha ett tredje juridiskt kön kan vara betydelsefullt som ett sätt att visa att samhället accepterar människor med annan könsidentitet än man / kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: När en skaffar barn, bör en också vara beredd att ta ansvar och ta hand om dem under en tid. Att som pappa vara hemma själv med barnen en period är värdefullt för relationen med barnen. Därför bör pappornas uttag av föräldraledighet öka. Samtidigt bör det finnas en viss flexibilitet för anpassning till olika familjers förhållanden. Jag tycker MP:s förslag om tredelning skulle ge en bra balans.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Även om det är bra med möjlighet till digitala vårdbesök, och även om det är bra med fristående alternativ till regionernas egen vård, så är det problematiskt att regionerna tvingas betala så mycket för vårdsamtal som inte hade behövt vara ett läkarbesök utan hellre ett samtal med sjukvårdsupplysningen. En förändring av regelverket vore bra. Och fristående vårdföretag borde inte ha vinstsyfte.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Permanenta uppehållstillstånd ger mycket bättre förutsättningar för integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Den viktigaste säkerhetsfrågan är att få till stånd en kärnvapennedrustning. Jag tror Sveriges möjlighet att verka för det är större utanför NATO. Och även om det är otäckt med Rysslands aggressiva imperialism, så är det extremt osannolikt att de skulle försöka skicka invasionsstyrkor över Östersjön (och än mer osannolikt genom Finland, när Finland gått med i NATO).

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Framför allt bör grundersättningen i a-kassan höjas, och omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Stränder som är tillgängliga för bad och annat friluftsliv ger livskvalitet för oss som bor på landet. Dessutom är de en tillgång för turistnäringen, som ger jobb på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Återuppbyggnaden av försvaret är viktig. Men den ska inte drabba andra viktiga samhällsverksamheter. Att högre skatter kan behövas förklarade jag redan i den här artikeln från 2O18: https://www.nwt.se/2018/10/22/replik-hogre-skatter-kan-behovas/

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Jag tycker tvärtom man borde diskutera att bredda uppdraget. En tänkbar breddning skulle kunna vara att utveckla en social-medie-plattform som inte kräver äganderätt till alla bilder som läggs ut, och med öppen redovisning av de algoritmer som tillämpas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Extra viktig Fossila bränslen ska fasas ut så snart som möjligt. Därför är det viktigt att sluta sälja nya fossildrivna bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Ingenting tyder på att betyg i tidiga åldrar leder till bättre inlärning. Istället behöver vi fundera på hur stressen bland skolelever kan minskas - och betyg i tidigare åldrar är inte ett steg i den riktningen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Det skulle göra beskattning och kommunal service mer rättvis mellan olika kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Arbetet mot prostitution bör utgå från hur vi bäst hjälper de utsatta människor, som säljer sex, till en mindre utsatt situation. Jag skulle vilja se en grundlig utredning av nuvarande lagstiftning utifrån det perspektivet. Om en sådan utredning visar att en straffskärpning skulle förbättra förutsättningarna för att hjälpa dem, så är det en bra åtgärd.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Jag tror det skulle leda till högre hyror och mer segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: På sikt behöver vi höghastighetståg, för att kunna resa snabbt utan att behöva flyga så mycket som idag, men det är viktigt att hitta en ny finansieringsmodell, så att nya stambanor kan byggas på rimlig tid och utan att tränga undan andra angelägna järnvägsprojekt. I nuläget är den för klimatet viktigaste järnvägssatsningen att räta ut järnvägen Stockholm-Oslo och bygga dubbelspår hela vägen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Tror det är stor risk att det skulle leda till centralisering av vården (se hur staten centraliserat t ex polisen). Däremot bör staten ta ansvar för att den mest högspecialiserade vården bedrivs på lagom många ställen och där den bästa kompetensen finns.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Karensdagen var aldrig en bra idé. Under pandemin blev det tydligt för många hur dålig den är. Sjukförsäkringen måste även förändras på andra sätt (som är ännu viktigare). Ingen borde nekas sjukpenning för tid som en redan varit sjukskriven! Ingen borde få sin rehabilitering avbruten och tvingas ut i arbetslöshet bara för att sjukskrivningen varat 180 dagar!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Nuvarande regler i LAS (lagen om anställningsskydd) ger i stort sett en bra balans mellan anställdas trygghet och arbetsgivares möjligheter att vid behov säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Nilsson: Tvärtom, miljökraven bör skärpas och miljökraven bör komma in tidigare i processen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Nilsson: Extra viktig I närtid: lite mer, och särskilt se till att möjliggöra familjeåterförening, att inte skilja barn från deras föräldrar, och att inte utvisa hbtq-personer och konvertiter till länder där de riskerar att dödas. Och samtidigt jobba för att hela EU blir mycket mer öppet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Nilsson: Kan vara nödvändigt för att komma till rätta med en del former av grov brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Nilsson: De ekonomiska klyftorna har ökat kraftigt i Sverige de senaste årtiondena. Jag vill vända den utvecklingen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Nilsson: Extra viktig Idag är bara drygt 6% av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. För att kunna ha kvar alla arter som missgynnas av skogsbruket (genom att skogsbruket skapar brist på livsmiljöer som gamla träd, grova träd och grov död ved av olika slag) behöver vi skydda mycket mer. Därför bör staten satsa mycket mer på ekonomisk ersättning till markägare för skydd av skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torbjörn Nilssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Torbjörn Nilsson: Alla de uppräknade områdena är viktiga. Jag har valt tre som jag tycker bör ges ökad prioritet i statens budget framöver. Men det bör även t ex pensionerna, lag och ordning, och försvaret (som inte fanns med bland alternativen).