Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna-Karin Sjölander (fotograf )

Anna-Karin Sjölander

Svar i valkompassen

:

Anna-Karin Sjölander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva förskolor och byskolor runtom i landet. Vinst möjliggör för fristående skolor att kunna återinvestera och utveckla verksamheten. Det viktiga är att vinsten användas för elevernas bästa och till skolutveckling.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig Kärnkraft löser inte dagens problem och om ett kärnkraftsbygge skulle påbörjas idag kan det ta 10-15 år innan det är i bruk. Slutförvaringen är fortfarande olöst och det är bättre att lägga fokus på att maximera energinyttjandet av dagens kärnkraftverk samt att bygga ut elnät och jobba för att vi utvecklar den gröna energin(sol,vind,vatten) för att minska klimatavtrycket.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig Polisen ska naturligtvis ha mandat att visitera människor om dom misstänker att en person gör något olagligt ex. bär vapen på allmänplats vilket dom kan göra redan idag. Vill vi minska brottsligheten och "banta" dom utsatta områdena behövs tidiga insatser. Barnen behöver tidigt få stöd i förskola och skola, deras föräldrar behöver ett arbete att gå till för att må bra och inkluderas i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig Jag vill att fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget så fler företag kan startas och jobb kan skapas. Vi behöver en bred utbyggd tjänstesektor i en tid då allt färre ska försörja allt fler. Det för att klara så val vård och omsorgsbehovet som att underlätta vardagen för dom som är yrkesarbetande.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Jämfört med många andra länder är vi ett rikt land. Det som händer med människor i andra länder påverkar också oss. Med biståndet kan vi arbeta för en mer rättvis och hållbar värld. Men, biståndet måste användas bättre och mer fokuserat och till det som gör störst skillnad. Därför bör biståndet vara 1% av BNI och fokusera på hållbara jobb, klimat, energiomställning och demokrati

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Sverige som monarki – på det sätt som det fungerar i dag fungerar väl. Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att landet syns i världen och det är något som gynnar både industrin och turistnäring. Däremot kan apanaget diskuteras och anpassas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Det är viktigt att vi minska beroendet av fossil energi, särskilt rysk olja och gas. Samtidigt ökar bränslekostnaderna dramatiskt och för att klara matförsörjning, snöröjning och säkerställa att dom som inte kan åka kollektivtrafik och måste bilpendla kan ta sig till jobbet. Det kan finns en ide med differentierade priser som bygger på olika skattesatser beroende på tillgången till kollektivtrafik

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig Utifrån höjda räntor, höjda el-priser och dyrare kostnader för drivmedel och mat är världsläget och tidpunkten illa vald och därför bör inget förändras idag. Dessutom är skatten en inlåsningseffekt som gör att enmanshushåll behåller den stora villan. Sänk skatten vid fastighetsförsäljning och när världsläget lugnat sig och ränteläget är lågt ta bort räntesubventionerna från 70-talet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig Kulturen är en av de grundpelare vart på vårt demokratiska samhälle vilar. Den ger oss chansen att skapa och att utvecklas som människor, den breddar våra horisonter och får oss att upptäcka saker vi tidigare inte visste fanns. Kulturen bidrar till att göra oss till mer demokratiska samhällsmedborgare och därför behöver staten ta ett stort ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Vindkraftsetableringar är och ska fortsatt utvecklas och vi förespråkar regionaliserad fastighetsskatt för industri- och elproducerande fastigheter. Det skapar långsiktiga ekonomiska morötter för kommunen och bidra till den lokala utvecklingen. Vi tycker också det är rimligt att närboende, och inte bara markägare som ska ersättas

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Att förbjuda tiggeri tar inte bort fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig Statistik uppdelat på kön kan vara av vikt för att säkerställa att våra gemensamma resurser används rättvist men vi måste också förstå och erkänna icke binäras existens och därför bör ett tredje juridiskt kön införas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig I jämställdhetens namn vet vi att barnen har lika rätt till båda sina föräldrar och ska en kunna bygga en relation till sitt barn behöver en tid tillsammans. Därför ska ett jämt föräldrauttag uppmuntras och säkerställas. Däremot borde det vara möjligt att ge bort ett visst antal dagar till en mor eller farförälder för att underlätta livspusslet för vårdnadshavarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Privata nätläkare minskar köerna på hälsocentralerna och visar på att privata företag kan hantera det som regionerna uppenbart misslyckats med.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Långa väntetider medfört stora mänskliga lidande och försämrar integrationen och kostat otroligt mycket pengar. Migrationsverket behöver arbeta mer effektivt och snabbt göra en första bedömning av asylansökningarna inom några veckor. Därefter beslutas om den sökande ska påbörja en riktig asylprocess och flytta till en kommun eller om fokus ska ligga på återvändande.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Vi behöver ett militärt försvar och nedmonteringen av Sveriges försvar gör det nödvändigt att samarbeta med övriga länder. genom att gå med i Nato blir Sverige starkare och risken för att hotas av krig minskar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: A-kassan ska vara en tillfällig "försäkring" för att skydda individen vid inkomstförlust men ersättningen bör vara lägre än det lägst betalad lönearbetet efter skatt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig Det bör finnas en ett differentierat strandskydd där vatten i städer bör skyddas för att allmänheten ska ha tillgång till strandpromenader och rekreation medan strandskyddet i mindre befolkade områden ska utformas för att tillgängliggöra turism, privata intressen och erbjuda allmänheten tillgång till stränderna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Höjd skatt kan inte vara svaret och lösningen på allt. Fler arbetstillfällen och fler i arbete bör vara svaret på hur en utbyggnad av upprustningen ska finansieras

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig Betyg är inte det som avgör kunskapsinhämtningen. Det vore bättre att ha som mål att alla barn bör få det stöd dom behöver för att klara skolan. Det skulle i sig innebära en mer variationsrik skola än dagens modell.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Extra viktig För att få stopp på människohandeln krävs skärpta straff idag köper sig personerna fri från brottet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: En utökad tågtrafik med höghastighetståg är en åtgärd i klimatkampen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Den som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Det bör vara kompetens som avgör inte anställningsår

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Sverige har en hög miljömedvetenhet och miljökrav så därför bör vi uppmuntra Svensk gruvdrift istället för att hämta viktiga mineraler i länder som tillåter barnarbete och inte tar ansvar för dom anställdas arbetsmiljö

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Vi ska fortsätta värna asylrätten samtidigt som vi behöver ställa krav på att alla EU-länder tar lika stort ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna-Karin Sjölander: Den svenska skogen skapar jobb och välfärd samtidigt som den är platsen för rekreation och återhämtning. Vi måste ta hand om skogen, så att både miljö och produktion skyddas. Därför tror vi på frihet under ansvar för skogsägarna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna-Karin Sjölanders val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning