Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Heie (fotograf null)

Peter Heie

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill fortsätta påverka samhället i rätt riktning, mer frihet för individen, ökad trygghet i vårt samhälle. Jag vill se en region som ger alla medborgare ökad tillgänglighet, förstärker arbetsmarknaden och bygger ut kollektivtrafiken med både tåg och bussar. Regionen skall fortsätta vara en av flera som stöder utvecklig inom industri, energi, miljö. Väster Götaland skall ligga på framkant!!

Presentera dig själv

Har varit egenföretagare sedan nittotalet i olika branscher. Största delen inom bygghandel. Har alltid kombinerat det med att ha ett politisk engagemang och olika uppdrag i kommun och region. driver i dag ett lantbruk med spannmålsodling och hästverksamhet.

Vad har du för yrke?

Egen företagare , lantbrukare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ta utgångspunkt i mitten

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Peter Heie

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Extra viktig Vinst är inget fult, en väl skött verksamhet skall kunna gå med en rimlig vinst. det krävs vinster för att kunna investera vidare i en verksamhet

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Extra viktig Tar för lång tid att uppnå, skapar avfall och kommer att dra upp vårt elpris. Sol och vind är billigare och snabbare att etablera

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Svår fråga kopplat till vem och när, risk att det skapar vi och dom. Finns det misstanke är det en självklarhet, men inte utifrån enskildas godtycke

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: RUT har givit många ökad valfrihet och stora delar av en svart marknad har blivit vit.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Vi har råd att dela med oss, det är på många sätt mycket viktiga resurser för att stärka demokrati och utveckling i många länder

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Vår monarki gör ett bra jobb och vidmakthåller viktiga delar av vårt historiska arv

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Extra viktig Ja ta bort alla skatter, vi måste klara omställning utan att gå från hus och hem. Inte minst landsbygden tyngs hårt idag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Inte mer skatter som ökar människor kostnader

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Kultursatsningar skall ske riktat till tex barn, och unga. Vuxna kan ta en större del.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: kommunala veto försvårar på många sätt för en samlad samhällsutveckling, även när det gäller vägar, järnväg och olika investeringar i energi

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Bättre att motverka fattigdom

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Det är den lilla familjen som bäst vet hur man skall få ihop sin vardag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Vi behöver detta och flera regionen har idag egna nätläkare

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Människor som sköter sig skall få en trygghet i att veta att man får stanna

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Det generella strandskyddet är för trubbigt, många landsbygdsområden kan utvecklas om man tillåter mer strandnära etableringar

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Sverige har ett mycket högt skattetryck redan, detta måste kunna prioriteras inom statsbudgeten

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Fungerar bra idag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Alternativen måste bli fler , bättre och till en rimligare kostnad. även laddställen måste bygga på bred front innan vi kan gå över helt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Hyresmarknaden måste kunna ha en större spridning utifrån standard och läge

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Vi behöver nya stambanor

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Heie: Sjukvården är samhällets enskilt största verksamhet och en centralisering till staten skulle innebära att beslutsfattarna kommer ännu längre i från verksamheten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Heie: Minst som idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Heie: Ju mer det tillåts att övervakat finns risken att oskyldiga drabbats av ogrundade anklagelser. Det måste finnas en grund för att ta till övervakning

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Heie: Det är alltid lätt att tycka att de som tjänar mest skall kunna betala mer i skatt, men ett sunt skattesystem bygger på rimlig skatt för både hög och låginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Heie: Svensk skog har under 100 år av en stor mängd privata skogsägares skötsel utvecklats till en nationell förmögenhet. Ev ytterligare skydd skall ske genom frivillighet mellan samhälle och markägare

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Heies val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat