Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elise Backman (fotograf privat)

Elise Backman

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är frihet viktigt. Hur du vill leva ditt liv och vilka val du vill göra ska vara upp till dig. Min roll som liberal politiker är att ge dig förutsättningar och valmöjligheter. Du bör rösta på mig om du vill ha en politiker som förvaltar ditt förtroende genom att envist driva på för din rätt till din frihet.

Presentera dig själv

Norrlänning som älskar fiske och natur. Livet är bättre i Norrland om du frågar mig. Vill gärna göra saker på mitt sätt eller nya sätt. Har hellre politiska samtal med resonemang än pajkastning till debatt. Värdesätter demokrati högt och ser politik som en funktion och en brygga mellan väljare och makten.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör

I vilket land är du född?

Ryssland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

L, M och KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Elise Backman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Att möjliggöra för vinstutdelning för friskolor är viktigt om vi vill att friskolor ska ha möjlighet att återinvestera i sina skolor och därmed skapa bättre skolor. En begränsing av vinstutdelning kommer att leda till minskad valmöjlighet av skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Extra viktig För att vi ska klara det behov av el som finns så behöver vi en tillförlitlig energikälla. Kärnkraften är viktig och planerbar. Med den senaste generationens kärnkraft så kan man dessutom återanvända gammalt avfall och säkerheten är betydligt högre. Med kärnkraft kan vi elektrifiera Sverige på riktigt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Viktigast av allt är att se till att göra polisyrket mer attraktivt så att vi får in fler personer till polishögskolan och så att fler poliser stannar. Det kan handla om möjligheten till karriärutveckling i hela landet men framförallt bättre betalt för ob. Fler poliser är det vi behöver!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: RUT-avdraget bör utvecklas snarare än avvecklas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Det är viktigt att Sverige är med och tar ett stort ansvar inom biståndsfrågan. Vi ska inte sitta på läktaren och titta på medan andra påverkar, vi ska befinna oss mitt på spelplanen. Det är viktigt att Sverige driver på för en positiv utveckling i såväl Sverige som hela världen. Däremot måste vi säkerställa att biståndet träffar rätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Vi kan inte tvinga fram ett byte av bränsle innan vi har möjlighet att producera all den el som kommer behövas. Det finns heller inte tillräckligt med alternativ som kan ersätta fossildrivna maskiner i exempelvis jordbruket. Därför bör vi se till att hålla priserna på en rimlig nivå så att livet kan fungera.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Det är redan en satsning att investera i en fastighet. Att beskatta ytterligare straffar bara den som tagit en risk. Jag vill att fler får möjligheten och vågar investera i en egen bostad. En ökad beskattning kan försvåra det.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Extra viktig Kultur är viktigt, men det finns viktigare saker våra skattemedel bör gå till. Det är viktigare att få vård än att se dyr konst på sjukhusväggarna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Extra viktig Fruktansvärt odemokratiskt förslag! Demokrati bygger på att vi förtroendevalda lyssnar och för vidare våra väljares röst. Det här förslaget syftar till att köra över kommuners möjlighet att påverka beslut.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Det är svårt att förbjuda tiggeri. Att begränsa möjligheten att be om pengar kan bli svårt. Däremot så ska vi inte ha organiserat tiggeri som utnyttjar redan utsatta personer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Ska vi rymma allt man kan identifiera sig som så är det lättare att tala om människa eller person. När vi pratar om kön så finns det biologiska aspekter att se till - vid exempelvis mammografi eller andra händelser där de biologiska skillnaderna spelar in. Utöver det så kan man lika gärna säga människa eller person så slipper vi krångla till det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Frihet för individen, man ska få bestämma själv över sitt egna liv. Däremot så kan vi se över hur det ser ut med pensionen för den som är föräldraledig så att det blir mer jämnbördigt. Som ammande mamma var jag hemma betydligt mycket längre än pappan.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Möjligheten till god digital vård är avgörande för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvården som vi vill se. Däremot är det uppenbart att dagens ersättningssystem är ohållbart vad gäller finansieringen av nätläkare. Här vill vi se en ny, bättre, ersättningsmodell för regionerna. Bland annat ska ett nätläkarbesök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: verige har stora integrationsutmaningar. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Därför har Liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Även om permanenta uppehållstillstånd har fördelar bör detta kvarstå tills politiken förändras väsentligt på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Ensam är inte stark, bara ensam. Såklart ska vi kunna försvara landet!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Det ska löna sig att arbeta. Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den här situationen är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Vi vill istället se skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställda och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Att kunna köpa eller bygga bostad med unik omgivning ökar attraktiviteten på landsbygden. Desto fler vi har på landsbygden desto mer får man ut av att bo där. Jag vill ha en levande landsbygd med tillväxt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Nej till all typ av skattehöjning. Däremot kan vi nog med fördel prioritera om och till och med lägga ner en och annan myndighet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Det finns så mycket media redan så behovet av public service är inte lika stort. Sen så kan man ju verkligen se över vad som ska rymmas inom public service. Ett exempel är när en person från P3 gjorde ett instagramkonto där de publicerade en bäbis som grät med marijuana på sig. Det är helt oacceptabelt att skattemedel ska gå till sånt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Vi måste först se till att ha möjlighet att producera den el som behövs för att alla ska ha elbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Det är bra att mäta kunskap och förståelse för att tidigt se om någon har utmaningar eller behöver extra stöd - eller extra utmaningar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Klyftor är bra, så länge den som har det sämst har det bra. Vi är alla olika, vissa vill arbeta mycket och andra är nöjd med det nödvändigaste. Vi är olika, och att tjäna olika utifrån den mödan man lägger ner - är alltså rimligt och bra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Rimligt. Vi behöver fler som investerar i att bygga bostäder. Vi har bostadsbrist i nästan hela landet. Desto färre bostäder som finns desto mer värda blir dem - även i priset. Så kan vi göra så att fler investerar och bygger så kommer marknaden lösa resten. Det är ingen som kommer investera i att bygga om det inte lönar sig.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Innan vi driver på för höghastighetståg behöver vi säkerställa fungerande infrastruktur i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Öppen för det, men det betyder inte att allt löser sig för det. Vi behöver bättre villkor och lön för de som arbetar så att vi får in fler. Framförallt behöver vi fler vårdplatser och sjukhusrum. Man ska inte behöva ligga som packade sillar i sin sköraste stund.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas. När det helt saknades karensavdrag på 1980-talet sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Backman: Vi har resurser för att bli mer självständiga som land. Det ingår även som mål att vara mer självförsörjande. Det är väldigt mycket bättre för både landet och klimatet att själva förse oss med de mineraler och metaller vi behöver än att behöva köpa in från exempelvis Kina.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Backman: Det beror helt på. När det är nära och akut så ska vi vara öppna. När de allra sköraste söker hjälp så finns vi. Men vi ska ha en sund hållning och vi kan inte rädda hela världen även om det vore fint.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Backman: Det går enkelt att hitta alla personuppgifter och otroligt mycket information om alla på internet. Att polisen får möjlighet att använda den teknik som finns för att förhindra brott är väldigt rimligt. Det ska dock inte missbrukas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Backman: Det ska löna sig att arbeta hårt. Vi föreslår en sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Det kommer ge drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat hop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Backman: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elise Backmans val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning