Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Niclas Nilsson (fotograf Hans Holgersson)

Niclas Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill ha ett samhälle där varje individ lever i frihet, men under ansvar. Företagen har byggt vårt välstånd och för att fortsätta med välståndet måste det vara enklare att starta och driva företag. Skolan måste prioriteras högre. Vi måste komma tillbaka till kunskapsskolan

Presentera dig själv

Jag har under många år verkat som egen företagare och därefter i andra större bolag. Jag är väl insatt i företagares vardag. Jag anser att klimatet i samhället har blivit hårdare och, tyvärr, mer kravlöst

Vad har du för yrke?

Retailchef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett tydlig Moderatmandat och driva en regering ihop med KD. Där ska regeringen söka breda parlamentariska beslut för att driva landet på rätt kurs igen

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Niclas Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Systemet vi har idag bör ses över

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig För att klara elektrifiering framåt och för en grön energiförsörjning krävs en planerbar energikälla

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Vi måste prova nya grepp för att minska brottsligheten. Visitationszoner är en av dem

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Vi har stora integrationsproblem i Sverige. Vi kommer få svårt att hjälpa andra om vi inte förts får ordning på Sverige

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Kungahuset är viktiga ambassadörer för Sverige, som vi fortsatt ska vara stolta över och värna om

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Hela Sverige ska leva, även de som som bor på landsbygden och inte har möjligt till kollektivtrafik. För vår inhemska konkurrenskraft, inte minst livsmedelsförsörjningen är detta viktigt

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Vi har redan för högt skattetryck. Fler skatter ska sänkas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Finns det privata aktörer som vill och kan finansiera, kan staten fokusera på andra kärnområden

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Kommunal beslutanderätt är viktig att behålla. Kommunen vet bäst vad som fungerar i sin kommun

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: I ett välfärdsland som Sverige behöver ingen tigga. Det göder organiserad brottslighet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Staten ska inte lägga sig i familjers val

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Just nu driver privata nätläsare utvecklingen framåt och skapar en bättre tillgänglighet

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Niclas Nilsson har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Vi behöver ett gemensamt skydd

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Incitamentet att söka nytt jobb måste påskyndas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Under vissa förutsättningar. Vi behöver fler invånare på landsbygden och då behöver vi förenkla för detta

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Vi är redan sönderskattade. Använd nuvarande intäkter klokare

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Då vi inte kan välja utbudet smalna och kostymen minska

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Vi har ingen rimlig ersättning till dessa bilar. Elbilar har inte alla råd med samt vi saknar el r den behövs

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Skolan behöver fånga upp hög-och lågpresterande elever tidigt för att vidta åtgärder

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Kommuner som sköter sin ekonomi ska inte straffas för att andra kommuner inte klarar detsamma

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Fler bostäder behöver byggas. Med fri hyressättning skapas ekonomiskt incitament för fler byggföretag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Detta är inte ekonomiskt försvarbart

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Vissa delar kräver en statlig styrning samt att delvis avveckla det regionala styret

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Principen med först in-sist ut är förlegad. Företagen behöver rätt kompetens inte den som arbetat längst

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Nilsson: Det är det rimligaste ur miljösynpunkt. Att importera och vara beroende av utländsk gruvexploatörer är riskfyllt

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Vi måste lösa integrationen för de som är här. Först

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Utländska polismyndigheter har senare år löst stora problem med verktyg som svenska myndigheter inte förfogar över. Ännu

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Nilsson: Extra viktig Alla ska betala mindre skatt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Niclas Nilssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning