Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Catarina Deremar (fotograf Eric Deremar)

Catarina Deremar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man tycker att det är viktigt med hela landets utveckling, att företag ska få växa, att vi sänker skattetrycket. Att människor ska få forma sina liv, att vi ska hävda äganderätten. Att utveckla ett hållbart grönt samhälle där vi tar vara på våra resurser och nyttjar naturen med förnuft. Jag vill också jobba för ett fritt och brett kulturliv där tillgängligheten för alla är en ledstjärna.

Presentera dig själv

Har en positiv syn på livet, gift och har två vuxna barn. Bor på landet där både småföretagen och föreningslivet är viktiga. Innan det blev politik på heltid 2003, var jag kock - senast chef på representationshotell. Trivs bra på landet men reser till stora städer, går på teater så fort jag kan. Idrottsintresserad i stort men fotboll, simning och friidrott fångar lätt mitt intresse.

Vad har du för yrke?

kock

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Madeleine Albright

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En politik lutad åt mitten, där vi ser reformer för att det ska löna sig att arbeta, där vi minskar kostnader för att anställa. Där vi tar krafttag för en grön omställning där miljö och klimat står i fokus. Ett alternativ som får igenom sin budget i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Catarina Deremar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Catarina Deremar: Vi behöver skynda på ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten, för att få en mer jämställd arbetsmarknad och mer jämställda pensioner.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Catarina Deremar: Extra viktig Vi måste underlätta för utveckling på landsbygden, vi måste orka se att landet ser olika ut. Det är helt orimligt att hela Sverige ska anpassa sig efter en överexploaterad storstadsproblematik.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Catarina Deremar: Det är viktigt med Public service breda uppdrag - att spegla hela Sverige.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Catarina Deremar: Det ska bygga på frivillighet och det är mycket viktigt att staten ersätter för den skog man anser vara skyddsvärd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Catarina Deremars val:

  • Miljö och klimat