Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elisabeth Kråik (fotograf Anette Tamm)

Elisabeth Kråik

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att det skall vara enkelt att leva och arbeta på landsbygden. Vägarna måste bli bättre och säkrare. Vi måste se till att alla pensionärer som har arbetat hela livet skall ha de bra på ålderns höst. Jag kommer vara en röst för Samerna det är dags att vi finns med i riksdagen i gen och bevakar våra frågor. Även skolans framtid är viktig för mej.

Presentera dig själv

Jag driver en Samisk och hantverks butik och café i Vemdalen, tycker om att vara med min man, barn och barnbarn när jag är ledig. Att vara i naturen och till fjälls och plocka örter, även att Slöjda är ett intresse jag har.

Vad har du för yrke?

Företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

vet ej

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Min önskan är Moderaterna, KD, Liberalerna, center partiet och (Sverige demokraterna). Vad man än tycker om Sverige demokraterna så måste vi acceptera att de är ett etablerat parti, och vi vinner inget på att stänga de ute eller att inte prata med dem.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elisabeth Kråik

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Elisabeth Kråik: Jag tycker att en del av vinsten skall gå till baka till skolan, för att barnens inlärning och hjälp är viktigare än vinsten.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Elisabeth Kråik: Eftersom vindkraften förstör för rennäringen här i norr, och det förstör utsikten, och vad händer med denna plåt om X antal år?

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Elisabeth Kråik: Vi måste komma åt gängkriminaliteten,

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Elisabeth Kråik: Varför förstöra för företag som har startats för att hjälpa andra människor, En del av oss tycker om att städa liksom att snickra, Så både RUT och ROT måste finnas kvar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Elisabeth Kråik: Vi måste se om vårat eget land först, det finns mycket att göra i vårat eget land. Även om vi skall hjälpa andra länder som är i nöd och behöver våran hjälp.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Elisabeth Kråik: Kunga huset jobbar och gör mycket för sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Elisabeth Kråik: Alla människor och företag har inte råd att byta bil, och än finns det inte alternativ för alla företag som är beroende av bensin eller disel. De som bor på landsbygden har inte heller dem kommunikation som finns i storstäder, tex. tunnelbana, bussar som går varje timme.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Elisabeth Kråik: Varför skall jag skatta för något jag redan har köpt för skattade pengar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Elisabeth Kråik: eftersom de små kulturföreningarna inte kommer överleva, och all kultur måste finnas. Vi måste även tänka på att kultur skall finnas för alla. Så staten har ett ansvar till att se till at kulturen lever i alla dess former.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Elisabeth Kråik: För att om vi skall ha fler snurror så gäller det att alla kommuner ställer upp, i norr finns det el men söder ut behövs det mer och då är det bra om det byggs fler vindsnurror där. Här uppe har vi även rennäringen att tänka på.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Elisabeth Kråik: Ingen skall behöva tigga,

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Elisabeth Kråik: Även de skall få erkänna sin identitet och vara den dom är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Elisabeth Kråik: Ingen skall bestämma hur fördelningen av föräldraledigheten inom familjen skall fördelas, det bör vara upp till varje enskild familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Elisabeth Kråik: Så länge de är legitimerade så skall det finansieras av staten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Elisabeth Kråik: Tycker att man måste visa eller ha en prövoperiod och visa på att man vill bo och leva här med vad det innebär, med krav och regler.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Elisabeth Kråik: Vi får hjälp om vi behöver, och vi står inte ensamma.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Elisabeth Kråik: För de som bor på landsbygden och blir av med jobb, så kan det vara svårt att riva upp en hel familj, betalar man in A-kassa har man rätten att få hjälp , men det skall även vara en bättre koll så man inte kan utnyttja systemet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Elisabeth Kråik: Tycker det är en kostnad för staten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Elisabeth Kråik: De skall kunna informera oss i Sverige vad som händer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Elisabeth Kråik: Alla har inte råd och elen är inte utbyggd så det räcker.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Elisabeth Kråik: Skolan skall vara rolig och lärorikt, att mätas i kunskap blir bara en hög press för de som har det jobbigt i skolan. En individuell utvärdering i mellanstadiet räcker. Obligatoriskt betyg från högstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Elisabeth Kråik: Beroende på kostnader Skola och omsorg skall ha samma hjälp från skatten, i vilken kommun du än bor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Elisabeth Kråik: Att köpa och sälja sex skall förbjudas, och det skall minst straffas med fängelse. Att köpa sex är att förnedra kvinnan, och sälja är ett svek mot sig själv och sin kropp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Elisabeth Kråik: Det folk investerar i måste de få tillbaka

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Elisabeth Kråik: Ur miljö syn punkt är det dåligt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Elisabeth Kråik: Staten måste ta ansvar i denna fråga, och inte skylla ifrån sig på kommunerna. Sjukvården måste fungera. För det fungerar inte som det är i dag. Det måste in mer pengar så att de kan anställa mer personal, och sjukvården fungera.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Elisabeth Kråik: Jag som arbetsgivare vill inte betala för de anställda som sätter måndags sjukan i system.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Elisabeth Kråik: Som företagare måste man se till att företaget överlever. Företagaren skall ha rättigheten att säga upp den anställde om den inte sköter sig eller sitt jobb som förväntat.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Elisabeth Kråik: Det förstör för Rennäringen och Naturen. Idag finns det ingen vinning för sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Elisabeth Kråik: Men vi måste kunna integrera dem i samhället i snabbare takt än i dag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Elisabeth Kråik: För att förebygga brott/ knark/ misshandel och eko brottlighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Elisabeth Kråik: Varför skall höginkomst tagare betala högre skatt?. Tycker att alla skall betala lika skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Elisabeth Kråik: Med tanke på koldioxiden, så är skogen viktig och bör skyddas. Men även för djur och växtriket är skogen viktig.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elisabeth Kråiks val:

  • Pensioner
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning