Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Hultman (fotograf Klara Söderberg)

Fredrik Hultman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill verka för en politik som bygger på frihet under ansvar. Utan ett fungerande rättssystem är friheten hotad. Därför behöver vi stärka rättssystemet och trycka tillbaka den grova kriminaliteten. Vi behöver en integrationspolitik som bygger sammanhållning i stället för utanförskap. Vi behöver begränsa statens åtaganden. Staten behöver inte vara stor för att vara stark.

Presentera dig själv

Jag sitter i dag i kommunfullmäktige i Uppsala kommun, och har bland annat studerat juridik och filosofi. Tidigare har jag bland annat jobbat på en tankesmedja och som ledarskribent på bland annat SvD:s och Barometerns ledarsidor.

Vad har du för yrke?

Generalsekreterare för Moderata Ungdomsförbundet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

David Cameron

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en handlingskraftig regering som kan ta tag i Sveriges problem för att öka tryggheten, förbättra integrationen, få ordning på ekonomin och säkra energiförsörjningen. Jag anser att en sådan regering bör ledas av Moderaterna, och även bestå av Liberalerna och Kristdemokraterna. Jag tvivlar på att Sverigedemokraterna är redo att ingå i en regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Hultman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Extra viktig Kvaliteten är viktigast, friskolors vinster överdrivs oftast i debatten. Jag tycker att det är viktigare att ställa tydligare krav på friskolornas verksamhet än att begränsa vinsten för alla skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Sverige behöver en elförsörjning som går att räkna med, och som inte är beroende av väder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Ökad möjlighet att visitera är ett viktigt verktyg för att minska brottsligheten, men bör bara användas i områden där särskilt grov brottslighet berättigar till det. Även andra åtgärder är viktiga, som att öka antalet poliser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Extra viktig En betydande del av biståndet går inte till humanitärt stöd, utan till utvecklingsprojekt i andra länder, exempelvis för ändamål som hälsa, jämställdhet och miljö. De pengarna används bättre i Sverige. Även med en kraftig sänkning av biståndsbudgeten skulle Sverige vara en av de största biståndsgivarna räknat som andel av BNI.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Apanaget är en liten del av statens budget, och det är rimligt att det tillfaller statschefen så att denne kan representera Sverige. Däremot bör kretsen i kungafamiljen som tar del av pengarna minskas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Även om fastighetsskatter är ekonomiskt effektiva blir de ofta orättvisa för enskilda i praktiken.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Det kommunala självstyret bör värnas samtidigt som de företag som bygger vindkraft måste ha fungerande tillståndsprocesser som ger förutsebarhet. Annars kommer det inte gå att investera i vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Organiserat tiggeri är ett problem när det leder till att människor utnyttjas. Därför behöver polisen effektiva verktyg för att avhysa personer, och minska lönsamheten i organiserat tiggeri. Ett nationellt förbud riskerar dock att leda till regelkrångel för hjälporganisationer, och är inte en optimal lösning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Att införa ett tredje juridiskt kön riskerar att leda fel, och jag anser att det är viktigare att se till hur gruppen intersexuella kan få bättre stöd än att öka könsidentitetens betydelse.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Alla familjer har olika villkor, och de bör få frihet att avgöra själva hur de använder sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Det är viktigt att privata aktörer får verka på lika villkor. Alternativet vore en vård som beroende av storleken på ens plånbok. Däremot behövs bättre regelverk kring ersättningarna som betalas ut för digital vård, så att företag inte överkompenseras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Forskningen är tydlig om att högre A-kassan ökar jämviktsarbetslösheten. Om den tillfälliga höjningen permanenteras ökar arbetslösheten, och utanförskapet kan komma att öka.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Sverige har redan ett av de högsta skattetrycken i världen. Staten borde prioritera försvaret framför annat. Det behövs inte en ny skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Det är viktigt att public service får verka och utföra sitt samhällsuppdrag, men vissa underhållningsprogram behöver inte finansieras med skattemedel. Redan i dag produceras en stor del av innehållet i SVT och SR privat, och de bör även kunna finansieras privat.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Extra viktig Betyg är ett bra sätt att följa upp kunskapsutvecklingen och ge återkoppling till enskilda elever, och att tidigt fånga upp dem som sackar efter.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Alla svenska kommuner har olika förutsättningar och det är viktigt att små landsbygdskommuner har råd med välfärden. Nuvarande system missgynnar dock kommuner som för en politik för fler i arbete, och gynnar stora kommuner som inte gör det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Hultman: Marknadshyror bör fasas in över tid och på ett ansvarsfullt sätt så att det inte leder till skenande hyror för dem som i dag bor i hyresrätt. På så sätt kan bostadsbyggandet öka så att hyrorna hålls på en rimlig nivå.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Hultman: Extra viktig Det är viktigt att migrationen går hand i hand med integrationen. Sverige ska erbjuda flyktingar skydd, men migrationen behöver hållas på låga nivåer för att inte öka segregationen och utanförskapet. Fler EU-länder bör i stället ta ett större ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Hultman: Extra viktig Polisen behöver fler verktyg för att kunna bekämpa brottsligheten, men det måste även förutsätta konkreta rättssäkerhetsgarantier för att undvika missbruk.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Hultman: Extra viktig Sverige har bland de högsta marginalskatterna i världen, men skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare bör prioriteras.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Hultmans val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning