Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hans Brettschneider

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är det viktigt att vi bygger ett långsiktigt hållbart samhälle där människan lever i symbios med naturen. Även om jag är Miljöpartist så delar jag inte alltid deras åsikter och jag är en politiker som vågar säga vad jag tycker även i frågor där jag har avvikande åsikter mot partiet. Vi behöver fler vådliga politiker.

Presentera dig själv

Bor i Skellefteå tillsammans med Lena. Har 4 vuxna barn (tjejer) som alla jobbar. Gillar äventyr och utmaningar. Har varit ute och rest mycket i ungdomen, har även deltagit i ett antal TVprogram. Robinson Karibien (2009-2010 som jag vann), Genikampen och även LEGOMasters.

Vad har du för yrke?

Egen företagare, driver camping, ordnar event mm

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Skulle vilja se en regering med en stark mitten MP, C, L, sedan är det beroende av ett större parti och tror S är närmast men skulle M vara väldigt tillmötesgående så utesluter jag inte heller M men känns som släppt klimatfrågan för mycket

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hans Brettschneider

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: En viss vinst kan vara stimulerande och också motiverar att man vissa år även gör dåliga resultat men kan då återinvestera.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Så länge slutförvaret inte är löst kan vi inte skicka fler räkningar till våra barn och barnbarn. Sedan är kärnkraften för dyr och tar för lång tid att bygga för att möta den närmsta tidens energibehov.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Dock ska det vara betydligt tydligare och transparent vad bistånden ska gå till.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Kan nog minskas något men inte så viktig fråga för mig

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Extra viktig Viktigare att stötta de som idag är beroende av bensin och diesel, framförallt små företag t.ex. lantbrukare, glesbygdsbor m.fl. att ställa om till fossilfritt och under tiden stötta med riktade stöd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Viktigare är att arbeta med Morötter. Kommuner som producerar el ska kompenseras, t.ex. via fastighetsskatter mm men även med lägre elpriser. Befolkningen måste förstå att säger man nej till byggande och bidra till elproduktion så får man också betala mycket mer för elen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Jag gillar inte att dela upp folk, jag vill nog se alla människor för individer och människor och känner att det kan bli problematiskt om vi ska behöva klassificera in folk i olika fack.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Folk ska få bestämma om sina liv men eftersom man får statliga pengar så tycker jag det är viktigt att stödet enda till viss del är personligt så att vi inte är kvar i gamla könsnormer och att båda föräldrarna får en bild av vilket jobb och förmån det är att få vara med sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Dock bör systemet ses över för att inte läka pengar och inte bli den underlättning det skulle kunna vara.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Är av avvikande åsikt mot partiet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Vi kan söka allianser utifrån den aktuella situationen och ha ett nära samarbete inom Norden och EU

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Dock behöver man också löpande se över LISområden

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Brettschneider: Extra viktig Fast tycker frågan är väldigt fel ställd och säga fattiga kommuner. Det är ofta rika på naturresurser och tycker anser att dom ska får behålla mer av de pengar som det ofta bidrar med till staten, vattenkraft, naturresurser mm. Så mindre Kolonialism inom Sverige som man sedan genom små allmosor tillbaka se sig som man ger ett stöd tillbaka.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hans Brettschneiders val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat