Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (fotograf Partikamrat Helena Storckenfeldt)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Allt börjar med ett samtal. Ge mig 30 minuter av din tid - du har mitt öra. Jag omsätter berättelser i politiska förslag. Det är hur jag arbetar för att åstadkomma förändring med människors, företags och organisationers goda idéer för att riva hinder och ta bort byråkrati i deras vardag. Jag står väl förankrad i politiken med riksdagsuppdrag sedan 2006 från Finansutskottet till näringsutskottet.

Presentera dig själv

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, 56 år, livs- och arbetslivserfarenhet, är tjänstledig från skolvärlden. Min erfarenhet är kommunpolitik sedan 1998, region politik (sjukvård) 2002-2006 och därefter innehar jag ett förtroendeuppdrag i riksdagen. Gift med Jörgen och vi har fyra söner. Är passiv golfspelare, gillar att odla, läsa deckare och ledarskapslitteratur. Reser gärna och är kunskapstörstande.

Vad har du för yrke?

Rektor och ämneslärare ( Sh, Hi, Re, Ge, Hk) gymnasium och högstadium.

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Tatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag anser att Sverige behöver ett maktskifte och att det behövs en borgerlig regering med Ulf Kristersson som statminister. Sverige behöver en ny kurs som tar fasta på att landet ska kunna utvecklas och skapa tillväxt framåt. Robust elsystem måste på plats. Rättssystemet måste uppgraderas för att bekämpa brottslighet , få bukt på läckage av skattemedel och inför tjänstemannaansvar o s v

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ann-Charlotte Hammar Johnsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Valfrihet i omsorg, vård och skola är viktigt. Vinst betyder att det finns pengar över på sista raden. Det gör att skolor kan fortsätta att investera i skolor. Alternativet är förlust och då finns inte pengar att investera. Skolor som aktiebolag måste leva upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning. Alla skolor ska kontrolleras och brister beivras.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Ja så fort det går. Gärna med SMRer i serietillverkning så blir det effektivt att bygga forskare säger 3 år. Södra Sverige går på knäna. Vår basindustri behöver en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. Det står kärnkraften för. Företag och hushålls ska inte behöva oroa sig för tillgång till el och höga elräkningar. Tryck på knappen för Ringhals 5 och 6 nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Den grova brottsligheten ska inte kunna hålla hela områden och stadsdelar som gisslan. Då måste också polisen kunna ha verktyg för att kunna komma tili rätta med kriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig RUT avdraget gör att människor får livspusslet att gå ihop, såväl de i arbete som äldre. Det skapar arbetstillfällen och har gjort att fler kunnat lämna utanförskap och ta steg in på arbetsmarknaden. En bra reform.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Bistånd till ett land är att möjliggöra en resa för att ta sig till målet med att det egna landet ska klara sig helt på egen hand. En procentsmålet lägger fokus på pengar istället för på biståndets innehåll i form av kvalitet och resultat. En fyra årig budgetram från riksdagen kring vilka medel som är möjliga att använda de kommande åren vill jag se.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Alla anslag ska alltid granskas och bör alltid ses över i syfte att se så att medel och uppdrag följer av varandra. 2019 tillsattes en utredning efter tillkännagivande 2018 bl a från Moderaterna tillsammans med fem andra partier. Beslut togs nyligen i riksdagen och får följas upp längs vägen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Ja det är nödvändigt. Hela landet ska leva och människor är beroende av bilen till och från jobb utanför kollektivtrafiken. Personer säger upp sig för de har inte råd att pendla och företag förlorar sin arbetskraft. Branscher som åkerinäringen m f l går på knäna och dyra transporter spär på att människor i vardagen får tunnare plånböcker och blir fattigare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Nej hushållen drabbas nu hårt av rusande priser på boende och uppvärmningskostnader. I ett sådant läge som nu råder kräva mer skatt av människor är både dumt och omoraliskt. Därför är detta ett vallöfte från mitt parti att stoppa varje försök att införa fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Det är grundläggande att allt som går ska finansieras med betalning av privata medel är bra. Allt går inte utan då behövs det insatser. Pandemin har slagit hårt på mycket av vårt samhällsliv och vi befinner oss nu i "uppbyggnadsläge".

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Det anser jag inte att det ska. Vi har kommunaltveto i Sverige och kommunerna ser och vet hur det ser ut hos dem och vilka förutsättningar som finns. Kommuner ska vara delaktiga i beslut.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Tiggeri är inte en väg till egen försörjning. Under migrationen har det visat sig att många utnyttjats i syfte att tigga. Det behöver finnas verktyg för polis och ordningsvakter att avvisa tiggare och därmed behöver det också finnas bestämmelse i lagstiftningen och få till en annan skrivelse än att polisen använder dagdriveri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Behöver utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Vi har i Sverige i dag en generös och flexibel föräldrarätt. Låt det vara så. Det är viktigt att vi inte skapar hinder för familjerna som påverka deras möjligheter att lösa tiden som föräldralediga samtidigt som de har jobb och företag att ta hänsyn till för att få ihop livspusslet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Det kan de visst göra men det ska finnas tydliga ramar för hur det ska fungera. Världen blir alltmer digitaliserad och det är smart att kunna koppla upp sig.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Skyddsbehövande ska som huvudregel ha tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Ja. Sverige har ett omfattande samarbete med NATO vilket är bra och viktigt men vi får inte det skydd som ett Natomedlemskap innebär när man står utanför.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Det måste alltid löna sig att arbeta. När människor har mer betalt för att stanna hemma från ett arbete än att gå till jobbet så är det ett grundläggande fel i samhället. Alla ska ha en bra försäkring till att kunna bli arbetslös och då kunna ha betalt medan man söker nytt jobb men det ska inte vara en långvarig försörjning som ersätter arbete eller som skapar hinder in till eller på arbetsmarknad

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Strandskyddet har kommit att bli en bromskloss och hinder istället för en möjliggörare i Sverige. Avskaffa det generella strandskyddet och att införa att man på kommunnivå kan utfärda lokalt strandskydd. viktigt också med dispens från beslutade strandskydd. I landsbygdskommuner kan man skapa möjligheter där intressen kan samplaneras med naturen för att ta ett exempel.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Det finns så mycket pengar att hämta hem inom den nuvarande ekonomin utifrån tex bidragsfusk. Se till att våra myndigheter kan samverka och att rätt betalningar går ut på rätt sätt. Det finns mycket pengar att hämta och därför behövs det inte fler höjda skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Ja det behövs en genomlysning av programverksamheten och det uppdrag som public service ska ha. Stärk kärnuppdraget och säkerställ opartiskhet och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Det tycker jag är fel. Ett land måste först få på plats det nya som ska komma i dess ställe innan man rycker bort det gamla.. Jag menar att laddstolpar behöver komma på plats och att det måste vara möjlig att ladda över hela landet. Bilbranschen har sagt 2030 från ett av märkena. Människor och företag måste ha råd och möjlighet att ställa om. Nya bränslen med förbränningsmotorer diskuteras...

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Tycker jag absolut att det ska. det finns inget värre än att elever går genom grundskolan och inte får tydliga och tidiga besked på hur deras prestationer är. Får man tidiga besked finns det möjlighet att åtgärda kunskapsluckor. Det andra förfärar. Låt inte eleverna åka gatlopp fram till åk 9. Betyg är viktiga. Gärna nationella rättningar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Varje kommun har ett ansvar för att skattemedel används effektivt. Så sker inte alltid av alla kommuner. Det måste ställas krav på det. Andra kommuner sliter och är beroende av att kommunsveriges gemenskap. Viktigt att skattemedel hanteras effektivt när kommuner ska dela med sig till andra. Samtidigt viktigt att alla kommuner kan upprätthålla det som behövs. Se över hur det är först.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Det är viktigt med kännbara straff. I dag ges böter och max ett års fängelse som moderat vill jag se höjda straff för sexköp, särskilt om personer vet att de köper sex av offer för människohandel.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Ja, det ger möjlighet till att den som bygger fastigheten bestämma direkt med hyresgästen vilken hyra som ska råda.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Det är ett dyrt projekt som tar medel från den lokala arbetspendlingen och upprustning av befintlig infrastruktur samt nödvändig utbyggnad med låg vinst för samhällsutvecklingen. Ett land med liten befolkning ska bekosta ett dyrt projekt vars tidsbesparing blir alldeles för dyr. Spåren går dessutom förbi kommuner och det som behövs är stopp mellan kommuner lokalt och regionalt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Vilket system man än väljer så kommer det alltid att finnas avgränsningar. Jag ser hellre att sjukvården fokuseras på att skapa effektivitet och att jobba smart. De sjukhus och de avdelningar som arbetar bäst hållbart för och med personal med patienten i fokus och effektivitet i skattemedel ska användas som modeller för en attraktiv sjukvård för alla med tillgänglighet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig När vi blir sjuka och inte kan arbeta så är det viktigt med en god trygghet. Men det är också viktigt att det inte inte blir onödigt många sjukskrivningar och en sådan viktig funktion fyller karensdagen i systemet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Kompetens måste vara en faktor som betyder mer än i dag när det kommer till att man står inför uppsägningar. det är viktigt att inte slå undan benen på i synnerhet små företag. Samtidigt måste finnas goda omställningsmöjligheter för personer som behöver byta jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Handläggningstiderna för om man får eller inte får starta en gruva är många år, vi kan tala om 10 år. Det är inte rimligt att ett företag ska vänta den tiden. därför måste handläggningsprocesserna snabbas upp så att det kommer besked på beviljande eller avslag tidigt. Gruvorna kommer vara en del av den gröna omställningen i vårt land. Företag måste kunna få besked. Prövningen ska vara kvalitativ.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Asylmottagingen behöver hänga samman med vårt lands integrationsförmåga. Därför vil jag se ett volymmål som motsvarar det som gäller i Norge, Finland och Danmark och att Sverige inte särskiljer sig. Det innebär ca 5000 personer färre än vad som råder i dag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Det ska vara mer möjligheter till att använda hemlig avlyssning, dataavläsning och kameraövervakning mot aktiva gängmedlemmar med målet att förhindra brott. Polisen måste få verktyg att komma tillrätta med situationen i vårt land och bygga trygghet till invånarna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Utbildning och att det ska löna sig att utbilda sig är en viktig grundbult i vårt land. Att sänka skatter och göra det lönsamt att arbeta med jobbskatteavdrag sätter fokus på alla inkomster men inte minst på låg - och medelinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig Skogen måste brukas hållbart i den gröna omställningen. därför måste tillväxten och produktion öka. Därför måste också den totala arealen skog som undantas från skogsbruk minska. Låt skogsägarna sköta sin skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ann-Charlotte Hammar Johnssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning

Så svarar Ann-Charlotte Hammar Johnsson: Extra viktig I första hand kommer ett lands försvar och rättsstat som grundläggande. För jobb krävs utbildning, det krävs ett hållbart energisystem för att få ett land att fungera tillsammans med ordning och reda i ekonomin för den gemensamma välfärden o s v. Alla delar och en helhet kring hur man ser landets förutsättningar framåt är avgörande för det som ska åstadkommas.