Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Susanne Mastonstråle (fotograf Carolin Forsgren)

Susanne Mastonstråle

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill göra Älvkarleby kommun till en gräddhylla för både Uppsala och Gävle. Jag vill att Uppsala län är en förebild för övriga landet när det gäller regional utveckling med fokus på att "hela länet ska leva" Jag vill vara en god kandidat för den representativa demokratin, och göra mammans, företagarens, landsbygdsbons och Älvkarlebys röst hörd till högsta instans.

Presentera dig själv

Medelålders blondin som vill rädda världen och tror att marknadsekonomi är rätt väg att gå. Nästan helt moderat, som tror att vi måste investera stort för att ställa om till en hållbarare värld.

Vad har du för yrke?

Miljöinvesterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att vi lyssnar på väljarna, det är demokrati, för mig är det helt omöjligt att lägga ett pussel utan att veta vilka bitar vi har. Men ett önskescenario är väl ett borgligt styre, helst enbart med Moderaterna och KD i gemensam stadig majoritet. Så till dig väljare - ta ditt ansvar, det är DU som BESTÄMMER hur det politiska styret ska se ut.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Susanne Mastonstråle

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Om friskolan uppnår alla satta mål, om de uppfyller alla krav satta på företag enl ABL, så visst kan de väl få ta ut vinst, om det inte påverkar deras kvalitet till det negativa. Alla skolor ska ha samma förutsättningar, och förväntningar. Alla dåliga skolor ska stängas om de inte fullföljer ställda krav, även kommunala.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Jag är en av få Moderater som tycker detta är ett omodernt, oekonomiskt och mycket tveksamt förslag. Men mitt parti tycker annorlunda, jag anser mig vara PLAN B, men så arbetar jag dagligen inom förnybart och teknik kring i huvudsak solenergi, svensk energilagring och e-bränslen

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Sorgligt att vi nått ända dit, jag skulle ju vilja värna individens integritet, men tyvärr är övriga medborgares säkerhet, blåljuspersonalens liv och den bristande tilliten till samhällskontraktet viktigare just nu.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Egentligen vill jag ju avskaffa alla typer av bidrag och "korrigeringar" av skattesystemet, RUT-bidraget är dock ett av de bättre bidragen vi har.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Å ena sidan vill jag hjälpa till, å andra sidan måste man se över alla konstiga lapptäcken av system vi har, och finns det minsta risk för att biståndet slinker ner i fel fickor så behöver det minskas, samt att vi måste vi hushålla med våra medel. I huvudsak vill jag att vi är generösa mot länder som har det tufft pågrund av orsaker de inte kan rå på själva, klimatförändringar o liknande

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Svårt att avgöra, jag tycker de gör ett bra jobb, synliggör landet och är en viktig PR funktion och kulturbärare. Jag vill behålla kungahuset, men de behöver ju inga extrema apanage, fast jag vet inte hur mycket det kostar idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: All skatt ska sänkas, fast som styrmedel funkar ju onekligen skatt bra, och visst ska vi alla ta ett gemensamt ansvar för att inte använda fossilbränsle, det finns ju bättre och modernare lösningar tex. cirkulärt återbruk av CO2 till e-bränsle

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Här är jag inte så väl bevandrad, men igen, skatter ska hållas låga, men visst ska det vara skatt på hyror, precis som vilken vara eller tjänst som helst. Pengar i omlopp ska beskattas, men inte inte egendom ska köpts med pengar som inkomstbeskattats.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Ja, finns det inga kunder som vill se eller höra "kulturen" ska inte den finansieras av våra gemensamma medel. Visst finns det vissa kulturhistoriska insatser som kan behöva göras fast ingen är intresserad idag, för att bevara vårt arv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Här behöver vi ta ett holistiskt perspektiv, vindkraft är bra, det lämpar sig på vissa ställen, ett diversifierat system ger balans, sol, vind, vatten, e-bränslen och använda kärnkraft tills den tar slut. Vi behöver vindkraft som gynnar Sverige, i ägarskap, i balanskraft och i skatteintäkter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Ja, eller skattepliktigt, det skulle ge personen ett pers.nr. och en deklarationsplikt, det skulle kunna rädda människor från exploatering av kriminella ligor, men också synliggöra länders ovilja att värna sina medborgare. De flesta tiggare är idag, defacto, skattesmitare i två länder, men framförallt är de extremt utsatta och behöver all hjälp vi kan ge dem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Vi har redan "tre kön" man, kvinna och människa eller som man ibland säger "folk" alternativt individ eller medborgare, vi krånglar bara till det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Föräldraledigheten bör knytas helt och hållet till barnet. Familjen bör bestämma vem som använder "dagarna" vars ersättning lämpligtvis baseras på ett snitt mellan de biologiska föräldrarnas inkomst. Mamma, pappa, farföräldrar, moster, farbror, granne, hemhjälp eller barnvakt, vilken som.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Nja, fast vi har ju allihop kommit överens om att sjukvård ska subventioneras, det är ju en av grundbultarna i vår svenska välfärd. Utförare borde ju inte då spela roll, men sen är ju uppenbarligen regelverket helt galet, så vi borde kanske riva upp även detta och börja om.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Nej, det är ett privilegium att få komma hit, helst vill jag se en ordnad migration, att man söker på respektive ambassad. Och att riktiga flyktingar (som flyr undan livsfara) tas emot snabbt och effektivt, med korta ledtider. Vill man ha permanent upphållstillstånd, bör man ansöka om att bli svensk medborgare, och godkännas som "god medborgare" och inte exempelvis vara kriminell.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Jag tror ju på "all-in", om vi är med i klubben, må vara NATO, EU eller FN, ska vi alltid sikta på att vara fullvärdiga medlemmar. Jag tänker att om man vill ha förmånerna och betalar medlemsavgiften, jag då ska man vara med på riktigt. Och jag tror att vi behöver värna vår hemvist i det vi menar är västvärlden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Det ska löna sig att arbeta, vi ska alla bidra med det vi kan, alla måste vara med och dela på kostnaderna vi åtagit oss att finansiera med skattemedel.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Ja, med till stor del bibehållen allemansrätt. Men ändå på ett ansvarsfullt sätt, den som bygger på älvkant, ska inte kompenseras med skattemedel om huset rasar ner vid vårfloden, det finns ju en grund för det ursprungliga strandskyddet utöver biologisk mångfald och havsutsikt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Nej, de skatter staten drar in räcker till det staten ska finansiera. Även försvaret. Det är det generösa slöseriet som gör att finanserna haltar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Public service måste hitta rätt i sitt uppdrag, vi måste kunna lita på en oberoende omvärldsbevakning av både underhållande och viktiga händelser men också vettigt innehåll. Bolibompa är jättebra och Aktuellt ska vara aktuellt. Jag vill ha kvar PS, men förfäras över hur alldeles för mycket färgas med en politisk åsikt eller dagens "Woke" - så ja, ett smalare uppdrag, kanske är en väg.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig ja, fast marknaden kommer fortsatt sälja förbränningsmotorer, och vi kommer fortsatt att behöva använda sådan, men konverterade eller producerade för e-bränsle. Viktigt dock att bensin- och dieselförbrukningen avvecklas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Ja, så klart vi måste ha betyg, hur ska vi annars veta om vi kan något? Hur ska jag som arbetsgivare kunna anställa någon. Redan idag, vet vi att utländska studenter är så mycket bättre rustade för sitt första jobb än svenska ungdomar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Förutsatt att de har nått högsta kommunalskatt. Jag tror dock på att de flesta regioner har någon form av resurs, så det skulle vara bra för landets utveckling om bolagsskatt exempelvis skulle betalas till hälften kommunalt, om alla med dubbelboende delad beskattning, och därefter eventuellt skulle kunna omfördela till de som inte har några naturresurser, stora arbetsgivare eller många sommargäste

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Ja, jag tror jag tycker det. Sen finns det ju diskussioner värda att diskutera på ämnet, men när det gäller exploatering och utnyttjande av sårbara individer så finns det ju inte mycket glamoröst samtycke och tjänsteutbyte i den branschen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Ja, vill marknaden betala för fina exklusiva boenden eller dyra adresser, så frigör det boende till lägre peng på andra ställen. Det finns precis andra incitament och lagstiftning som gör att områden inte med någon naturlag måste bli ghetton bara för att det finns marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Ja, vi behöver dem inte, vi behöver räls och tåg av god kvalitet, och trevliga vagnar med möjlighet till att "härarbeta", handla, rekreation, träna och göra något bra av den tiden vi spenderar på tåget. OCH LÅGA PRISER, är man mer än en person måste det vara en god idé även ekonomiskt att hellre ta tåget än bilen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Nej, lyckas inte regionerna, lyckas nog inte staten. Fast det ska finnas gemensamma riktlinjer, journalsystem, garantier och prissättning. Fria val av utförare samt god granskning av dessa, tror jag är rätt väg att gå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Nej, det kan inte vara arbetsgivarens ansvar att försörja någon som inte går till jobbet. Det bör löna sig att gå till jobbet, men det måste också gå att driva företag i Sverige. Såvida inte facket är redo för en ny och relevant uppgift, att hålla sina medlemmar friska, uppdaterade och anställningsbara.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Ja, ibland är det faktiskt så att arbetsgivare/arbetsuppgift/anställd inte är någon "perfect match", och då är det bättre för alla om man kan säga upp den som inte trivs eller passar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Nej, det ska vara supersvårt, överallt på hela vår planet. Inte omöjligt, men behäftat med extremt stort ansvar för både närtid och framtid. Så klart att vi måste ha en del nya råvaror, men så mycket finns att utvinna ur redan producerade artiklar - återbruka mera!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Jag tror vi måste styra upp allt som blivit fel, återhämta ekonomin och återupprätta samhällskontraktet, rannsaka oss själva och reda ut hur vi borde göra framöver.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Mastonstråle: Vi har passerat en gräns där vi inte längre kan värna individens integritet på bekostnad av "vanliga" medborgares säkerhet, men det bär mig emot och gör mig ledsen att vi känner oss tvungna att gå över den linjen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Mastonstråle: Extra viktig Det ska vara rättvist, alla ska betala samma procentsats. Den som tjänar mycket betala mer i faktiska kronor. Den som tjänar mindre betalar mindre samlad skatt. Vi vill att höginkomsttagarna betalar skatt här, och inte ger sig av. Vi vill att de är kvar och bygger landet, bidrar med sin kompetens, sitt driv, sitt mod och använder sina pengar här i vårt omloppssystem.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Mastonstråle: Bevarandevärda ekosystem ska skyddas, men det gör vi lämpligast genom att värdera de ekosystemtjänster de bidrar med. Så att skyddad skog är värd något i bokföringen, så att man kan adoptera bort skog, belåna den för investeringar, tillgängliggöra etc. Men rotation på bruksskog är också bra för tillväxten, byggandet och som koldioxidfällor osv.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Susanne Mastonstråles val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning