Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Monika Mannerström Skog

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är den moderat som tror att kultur är viktigt och det kitt som håller oss samman. Vi behöver värna svensk kultur. Jag är för frihet, valfrihet och privat ägande. Staten ska inte lägga lock på människors vilja och förmåga att skapa sitt liv.

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margret Thatcher

Svar i valkompassen

:

Monika Mannerström Skog

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Vi behöver valfrihet i skolvalet, då behövs flera aktörer t ex bolag som huvudmän. Kommunala skolor ger ingen automatisk garanti för att det är en bra o likvärdig skola ej heller att elever uppnår kunskapsmålen. Vinstutdelningen är minimal för bolag som driver skola. Om en huvudman missbrukar så ska det åtgärdas. Sveriges skola ska inte tillbaka dit vi var före friskolereformen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Kärnkraft är fortfarande den rena energikällan där man kan lagra energi. Vi behöver mer kärnkraft för att klara våra behov och för att inte tvingas köpa kolkraft eller vara beroende av andra länders energi. Sol- och vindkraft är bra men inte tillräckligt bra för att vara primär energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Är lite kluven i frågan pga integriteten och det inte är säkert det ger resultat i antal lösta brott men är ändå värt pröva om polisen ser det som en hjälp i brottsbekämpning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Varför avskaffa något som fungerar och som fört ”svartjobb” till beskattade tjänster och jobbtillfällen i en växande bransch? Vi behöver dessa tjänster i vårt moderna samhälle och vår livsföring. Avskaffas det så kommer den svarta marknaden återuppstå.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Detta är viktigt då för mycket biståndspengar hamnar i fel händer, korrupta och brottsliga. Sveriges biståndspolitik behöver reformeras. Världen ser annorlunda ut idag. Jag vill inte höra om skandaler där människor roffar åt sig biståndspengar som var avsedda till att hjälpa fattiga människor och utvecklingsländer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Driftkostnaden kommer vi inte ifrån och kungahuset gör mkt för Sveriges väl med de pengar de har i apanage.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Skattetrycket ska ner så människor runt om i landet kan klara sin vardag och sitt arbete. Det är även nödvändigt för många företagare. Att sänka skatten på drivmedel är ett enkelt sätt att åtgärda den situation vi har f n, bättre än att hålla på med bidrag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Vi ska inte tillbaka till hög beskattning av fastigheter och därmed jaga människor ur sina boenden för att de inte har råd att bo kvar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Jag tror det blir svårt genomföra då kultur i Sverige länge levt på bidrag och därmed har vi vant brukarna vid att så ska ske. En idé är att se på det sponsringssystem som USA har där privata går in och bidrar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Jag tror på det kommunala självstyret. Kommunen har sin rätt till sin kommun och vad som etableras där.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Det borde vara tomt på tiggeri i hela Sverige o Europa men likväl finner människor tiggeri som en lösning. Hur kan det förhindras?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Jag ser inte hur detta förslag kan vara rättssäkert men om någon kan bevisa det så är jag lyhörd.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Staten ska inte tvinga och bestämma mer över fördelningen. Alla familjer har olika förutsättningar, det är upp till föräldrar att skapa sin tillvaro. De tre lagstifta månaderna är tillräcklig styrning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Varför ta bort något som fungerar, som gör att fler får vård snabbare? Regionerna behöver ses över ordentligt så kostnaderna är för rätt saker. Ett fungerande koncept ska inte slås ut för att de inte får del av den del skattemedel som är för allas vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Nej, helt enkelt för att Sveriges kapacitet att ta hand om alla som söker i asyl i Sverige är begränsad. Varje individ som kommer ska ha individuell prövning ingen generell hantering likt förslaget. Att få ett bra liv i Sverige är ingen självklarhet det krävs en stor insats av den som kommer för att lyckas och det är bra det blir synligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Det har vi väntat på länge. Alla vet utifrån historien att Sverige med sitt läge automatiskt blir del av skeenden pga sitt läge. Neutralitet och att stå utanför försvarssamarbetet Nato är en självklarhet i både freds och krigstid.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Nej. Ingen motiveras mer till att söka jobb om a-kassan är hög. Alla insatser mot arbetslöshet är att prioritera o en permanent höjning vore ödesdigert för både våra kostnader och moralen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Är inte tillräckligt insatt. Ibland är strand skydd ett dumt gissel och ibland tjänar det goda syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Den enorma summan bistånd bör minskas och istället läggas på försvarsbudgeten. Höjd skatt urholkar de goda synergierna till att vara ansvarstagande samhällsmedborgare. Höjd skatt/specifika skatter har vi för mkt av.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig PC ska vara samhällsnytta och det underhållande kan snarast plockas ur uppdraget.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Med den utveckling vi har i världen idag är det inte rimligt med målet fossilfri fordonsflotta 2030. Sverige ligger i framkant på området redan och det är bra med den goda intentionen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Jag tror på tydlighet i skolan. Betygen är ett sätt och hjälpmedel för att uppnå tydlighet om kunskapsmål. Om debatten fastnar vid känslor om stress över betyg så bör den istället handla om insatser för en lyckad skolgång.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Snäv och otillräckligt påstående. Vi behöver ha utjämning i vårt land som har så olika förutsättningar i olika kommuner men alla behöver medvetet arbete med t ex budget i balans. Rika kommuner ska inte finansiera huvudlösa projekt i kommuner som har många invånare och borde vara bärkraftiga själva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Är ej insatt i frågan

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Hyresreglering behöver förändras i grunden. Mer attraktiva hyreslägenheter bör rimligen kosta därefter, precis som på ägandemarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Kostnaden kommer sannolikt ej stanna på den summan. Sverige behöver prioritera underhållet men inte specifikt höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Monika Mannerström Skog har hoppat över denna fråga

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Det var bra den togs bort under pandemin men att permanent ta bort blir kostsamt för statskassan.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Detta är en långbänk som inte främjar utveckling med LAS i nuvarande form. Vi måste förändra för att följa med utvecklingen hos dagens företagande och dess hårda förutsättningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Mannerström Skog: Gruvor är en av våra viktigaste näringar och här kan vi hämta mer. Med dagens insikter och kännedom om miljöpåverkan så klarar vi det utan att detsamma ta tiotals år för tillstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Vi behöver komma ikapp med vår integration rejält innan vi kan uppgradera vår vilja att hjälpa fler. Risken är, att många som kommer fastnar i långt utanförskap utan egen försörjning med kulturyttringar som inte har stöd i svensk grundlag, om vi inte stramar åt och gör vår hemläxa som värdland till asylsökande. Att säga ”vi räddade alla som behövde räddas” är inte mogen hantering av frågan.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Polisen behöver alla medel som finns för bevisning i stävjandes av brott och kriminalitet i alla dess yttringar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Skattetrycket ska sänkas för alla även för höginkomsttagare. Sänkt skatt stimulerar arbete och företagande. Att tjäna bra är inte fult, att tjäna lite är inte heller fult. En höginkomsttagare är i allmänhet glad att kunna bidra med mkt men med nivåer på 20-25% mer så är taket för längesedan nådd. Obs, jag är inte själv höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monika Mannerström Skog: Vi har en fantastisk skogsnäringen, de är kompetenta och vårdar, avverkar och förädlar ansvarsfullt. I detalj hur mkt kan jag inte uttala mig om. Svensk skogsnäring gör allt för att skydda skogen i generationer så vissa grupper i samhället med miljöförtecken uppfattar jag som överdrivna och i vissa hänseenden okunniga.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Monika Mannerström Skogs val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Monika Mannerström Skog: Extra viktig Vi måste vända trenden av kriminalitet i Sverige NU. Lag o ordning ska gälla i alla avseenden, och en kvalitativ skola och utbildning är starten för varje god samhällsmedborgare. Vill tillägga att det finns fler saker som behöver prioriteras i den tid vi lever i, landets ekonomi och energipolitik.