Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sara Gunnarsson (fotograf Tommy Andersson)

Sara Gunnarsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag tror på människans frihet och möjlighet att kunna bli sitt bästa jag. Att vara liberal innebär för mig att ha en positiv syn vår framtid och att i varje beslut arbeta för en bättre morgondag. Alla människor är unika och därför måste vi ha ett samhälle som är flexibilitet. Den enskilda människas frihet ska vara stor och det samtidigt som det sociala skyddsnätet starkt.

Presentera dig själv

Mitt namn är Sara Gunnarsson och jag är 29 år gammal. Jag bort i Karlstad på Norra Stockfallet med min sambo och jaktlabradorsvalp Saga. När jag inte sysslar med politik ägnar jag en helt del tid åt blommor, vovven, E-sport och historia.

Vad har du för yrke?

Förbundssekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Ohlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser gärna att ett borgligt styre tar över efter valet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sara Gunnarsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Extra viktig Det är viktigt för valfriheten att friskolor inte förbjuds. Valfriheten gäller dock inte friskolornas hantering av vinster. De ska begränsas så att mer pengar läggas på eleverna och lärarna!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Extra viktig Ska vi klara av att hantera klimatförändringarna och bryta vårt fossilberoende, då behövs kärnkraften. Den är en långsiktig, planerbar och hållbar energikälla. Framtidens samhälle kommer vara fyllt av energi - låt kärnkraften få vara en viktig komponent omställningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Tryggheten måste öka i vårt samhälle, det är ett som är klart. Det finns dock många andra åtgärder jag hellre ser än visitationszoner. Fler poliser, stärkt socialtjänst och fler som går i skolan eller har ett arbete.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: RUT-avdraget är en viktig komponent i att få bort den svarta marknaden på hushållstjänster. Den skapar också förutsättningar för fler att starta egna företag eller få en första anställning. Låt den vara kvar!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Vi i Sverige ska vara stolta över att vi är ett land som satsar mycket på det internationella biståndet. En minskning av bistånd innebär en minskad satsning på alla människors fri- och rättigheter. Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. Det motsatta sker om biståndet minskar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Nej, det tycker jag inte. Pengarna kungahuset får av staten får vi igen i mångdubbla belopp. Inte minst genom turismen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Ska vi lyckas få fler att välja andra drivmedel och transportmedel är inte rätt väg att sänka skatten på det fossila. Klimatet kan inte vänta och framförallt inte på plakatpolitik. De som bor på landsbygden eller är beroende av bilden för transport - de ska bland annat genom reseavdrag kompenseras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Det tycker jag! Likt andra branscher behöver kulturen i en större utsträckning börja finansiera sin egna verksamhet mer själv. Sen ska inte anslaget från det offentliga vara för lågt. Offentliga medel gör så att fler privata väljer att finansiera kultur och kulturprojekt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Jag kan tycka att det är viktigt att beslut som påverkar lokalt ska kunna beslutas lokalt. Med det sagt ska det inte på vilka grunder som helst gå att stoppa en etablering av vindkraft. Vi behöver mer el och då måste även vindkraften få byggas och bidra till vår energiförsörjning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot anser jag att alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Vi i Liberalerna var med och beslutade om att öronmärka 90 dagar till varje förälder. Det är bra! I övrigt anser jag att familjerna själva ska avgöra hur man gör med sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: För mig är detta likt vilket annat kvalificerat vårdbesök. Är kvaliteten god och patientsäkerheten hög ska mötet kunna likställas med ett möte med en regional digital vårdcentral. Sen ska ersättningsmodellen ses över så att den blir mer rättvis mellan privata nätläkare och regionala.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Nej, jag tycker vi ska ha tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Även om permanenta uppehållstillstånd har fördelar bör detta kvarstå tills politiken förändras väsentligt på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Ensam är inte stark - ensam är bara ensamt. Rysslands invasion av Ukraina visar tydligt att Putin är kapabel till vad som. Sverige behöver säkerhetsgarantier, Sverige behöver bli medlemmar i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den här situationen är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Vi vill istället se skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställda och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Det tycker jag! Särskilt ute på lands- och glesbygd. Det är ett sätt för mindre kommuner att locka till sig nya kommunmedborgare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Det tycker jag inte. Skatten i Sverige är redan hög och att ständigt höja skatter löser sällan en finansiering långsiktigt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Absolut inte! Public service ska ha ett brett ut uppdrag och verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Gärna det, men jag tror det blir svårt att genomföra rent praktiskt! Men för klimatets skull är det viktigt att vi snarast möjligt börjar fasar nyproducerade bensin- och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: De skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs fyra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Det är inte rimligt att skatteutjämningssystemet till ännu större del ska finansiera fattiga kommuner runt om i Sverige. Då är det bla bättre att staten går in och stöttar upp de allra fattigaste kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Ja!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Vi behöver fler hyresrätter i Sverige. Med marknadshyror i nyproduktion tror jag fler hyresrätter kommer att byggas. Det är bra!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Extra viktig Ja, ja och ja igen! Lägg pengarna istället på att rusta upp våra stambanor och bygg dubbelspår. Trafikverket kan börja med Värmlandsbanan och Frykstabanan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Frågor som är viktiga för medborgarna ska beslutas nära dem. Sjukvården är ett sådant område. Däremot ska staten ta över ansvaret för den högspecialiserade vården och ta ett större ansvar i att samordna vården mellan regioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Gunnarsson: Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. Våra hårda miljökrav ska inte slopas på grund av att man vill bygga en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Gunnarsson: Jag vill att asylrätten värnas. Det ska vara varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Däremot ska Sverige ska fortsatt generöst ta emot kvotflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Gunnarsson: Om personerna bevisligt rör sig i kriminella kretsar eller ingår i ett kriminellt nätverk ska det vara möjligt att övervaka dem. Viktigt för att förebygga brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Gunnarsson: Extra viktig De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sara Gunnarssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Sara Gunnarsson: Skolan eftersom den bygger framtiden. Integrationen eftersom den som kommer till Sverige måste ha jobb för att tillhöra, svenskkunskaper för att tillföra. Klimatet eftersom det är vår tids ödesfråga – våra barnbarn ska inte drabbas för att vi inte gjorde tillräckligt.