Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ann-Louise Trulsson (fotograf )

Ann-Louise Trulsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en orädd politiker som tar strid för det jag tror på och vad som är viktigt att kämpa för. Vi måste bryta segregationen i samhället. Nödvändigt är att underlätta för företagande. Lärarna måste få tillbaka makten i klassrummen. Inför ett gendarmerie efter fransk modell för att stoppa gängkriminaliteten.

Presentera dig själv

Jag är en rakryggad person som står upp för mina åsikter om alla människors lika värde . Jag vill lyssna in dina frågor. Vi har alla ett ansvar att på bästa sätt ta ansvar för vår miljö. Mitt engagemang handlar om att kämpa för att alla människor ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vad har du för yrke?

Präst till vardags

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiets mittenpolitik ska var fokus

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ann-Louise Trulsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig vinst ger möjlighet till att återinvestera i exempelvis nya skollokaler, fler resurser i skolverksamheten , så att alla elever får en bra utbildning . Ett extra tillskott ger också möjlighet till utflyktsmål i undervisande syfte.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Vi måste arbeta för att utveckla alternativ som solenergi, vindkraft och andra nya innovationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Kriminell aktivitet måste bekämpas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Detta har skapat många arbetstillfällen och bör utökas istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Vi har ett gemensamt ansvar, att alla oavsett var i världen man bor får samma chans till utbildning, bostad, arbete och livsvillkor .

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: De representerar och marknadsför vår nation.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Man ska kunna leva, bo och arbeta i hela Sveriges avlånga land.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Inga skattbestraffningar på enskild egendom såsom fastighet, skog eller mark.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Allas nytta och därmed ett statligt och kommunalt ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Statligt ansvar också

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Förbud är ej bra, viktigt är att utreda varför någon väljer att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Det finns människor som inte känner sig hemma i den nuvarande uppdelningen

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Valfrihet är viktigt och tilltron på att människor kan välja och bestämma själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ann-Louise Trulsson har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig De som bedöms ha giltiga skäl skall kunna erhålla permanent uppehållstillstånd

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig En för alla, alla för en. Tillsammans hjälps vi åt på lika villkor. Ryssland utgör en nyckfull och hotfull aktör som måste motas tillbaka.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Viktigt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Hela Sverige ska utvecklas. Landsbygden och skärgården har potential till att växa än mer med detta förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Försvaret måste stärkas , men också ett finansiellt gemensamt ansvar finns i och med EU och ett medlemskap i NATO.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ann-Louise Trulsson har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Omställning är viktigt. Vi måste för vår miljö och vår planet kämpa för ett renare utsläpp.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Tydlighet är viktigt för fortsatta studier och att då tidigt identifiera elever som ligger i framkant såväl som de som har halkat efter.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Kommuner som det går bra för ska dela med sig, men inte mer än att de själva blir uppmuntrade till att fortsätta sitt goda arbete. Man måste utreda varför endel kommuner kämpar med underskott.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Vi måste få ett slut på detta utnyttjande av människors utsatthet och kroppar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Bra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Sverige är ett avlångt land, smidigt måste vi kunna ta oss från norr till söder.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Oavsett var i Sverige man bor ska bra sjukvård garanteras.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Flexibla lösningar på våra arbetsplatser är viktiga.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Vår miljö är viktig och utredningar behövs för att säkerställa huruvida nya gruvor ska öppnas eller inte.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Varje människa som söker asyl ska kunna få prövning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Viktigt

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Bra som det är

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Louise Trulsson: Extra viktig Varje enskild ägare av skog bestämmer bäst vad som bör göras

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ann-Louise Trulssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning