Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mårten Gulin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Arbetet för ett rättvist, hållbart och trevligt samhälle behöver intensifieras, och jag är beredd att göra allt jag kan och lite till för att våra barn ska få uppleva en bra framtid och känna hopp inför framtiden.

Presentera dig själv

Privilegierad, medelålders, vit man med bra utbildning och ett givande jobb. Har full insikt i bristande kunskaper och erfarenheter om utsatthet och utanförskap men är villig att lyssna och lära av andra. Väl utvecklad förmåga att ifrågasätta "sanningar" och finna framkomliga lösningar.

Vad har du för yrke?

Förhandlingsjurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Therese Metz (kommunalråd i Gävle)

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En politisk majoritet där grön politik har stort inflytande.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mårten Gulin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mårten Gulin: Provocerande och riskerar att utsätta olika grupper för kränkande bemötande.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Mårten Gulin: Dagens utformning måste ändras så att subventionerade renoveringar riktas mot att uppfylla miljö- och klimatåtaganden. Nya "ROT" behöver omfatta alla boendeformer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mårten Gulin: Extra viktig Omöjliggör en grön omställning till bättre bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Mårten Gulin: Extra viktig Tillståndsprocessen måste snabbas på och tillståndsgivningen baseras på fakta och inte på politiskt tyckande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Mårten Gulin: I grunden en dålig idé att ingå i NATO, men om Finland går med kan vi behöva ompröva situationen. Särskilda undantag vad gäller atomvapen på svenskt territorium behövs vid ett medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Mårten Gulin: Extra viktig Allmänhetens tillgång till natur och rekreation är oerhört viktig.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Mårten Gulin: Totalförsvaret, inkl. katastrofberedskap, behöver bli bättre.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Mårten Gulin: Vi ska ha en generell bostadspolitik där inte storleken på plånboken avgör var du kan bo.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Mårten Gulin: Karensdagen är djupt orättvis och drabbar främst arbetstagare som har minst flexibilitet och påverkansmöjlighet över sin arbetssituation.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mårten Gulins val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning