Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nicklas Adamsson (fotograf Per-Arne Rynning)

Nicklas Adamsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Valet i år är viktigare än någonsin. Vi måste ta de kriser vi ser runt omkring oss på största allvar och våga ta radikala och modiga beslut. Jag ser det som min moraliska skyldighet att göra vad jag kan för att konstruktivt bidra till detta. Jag står på Miljöpartiets sörmländska riksdagslista och på partiets rikslista. Det senare innebär att du kan rösta på mig oavsett vara du bor i Sverige.

Presentera dig själv

Jag heter Nicklas Adamsson, är 57 år och bor i Katrineholm. Jag är kväkare och omställare och för närvarande gruppledare för Miljöpartiet i Katrineholm. Jag är intresserad av olika frågor som rör den nödvändiga omställningen av samhället som vi måste genomföra. Den starkaste drivkraften för mitt engagemang är nog i grunden kärleken till allt levande, till människor, djur och natur.

Vad har du för yrke?

Samhälls- och kulturanalytiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Elin Wägner och Arne Næss

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi behöver ett styre där Miljöpartiet har ett starkt inflytande och samarbetar med partier som tar de långsiktiga överlevnadsfrågorna på största allvar. Vi befinner oss i ett flertal allvarliga kriser, där klimatkrisen är en. Eftersom vi gjort alldeles för lite hittills för att motverka effekterna av dess kriser måste de politiker som väljs 2022 vara bredda på att ta många modiga, radikala beslut.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Nicklas Adamsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Skolan ska vara till för alla barn. Att dränera den på resurser genom vinstutdelningar bidrar inte till detta. De pengar vi betalar i skatt ska gå till det de är avsedda för och eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten. Skolan som helhet måste också i mycket större utsträckning anpassas till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Vi behöver ställa om det svenska samhället så att det blir långsiktigt hållbart. Kärnkraften är inte hållbar. Den producerar ett radioaktivt avfall som är livsfarligt i över 100 000 år. Kärnkraften är dessutom många gånger dyrare och tar mycket längre tid att bygga än förnybar elproduktion.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Att upprätta zoner i utsatta områden där polisen kan visitera människor utan brottsmisstanke skapar inte mer trygghet utan bidrar snarare till det motsatta. Risken är att fler blir mer negativa till polisen och andra myndigheter vilket försvårar arbetet med att bygga de sociala relationer som är viktiga för att på allvar kunna ta itu med de problem som finns i respektive område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Om samhället ska hålla sig inom de planetära gränserna måste vi se på ekonomin på ett nytt sätt, den måste vara cirkulär. De verkliga kostnaderna för att utvinna råvaror och tillverka produkter ska synas på prislappen. Det gör att det blir mer lönsamt att vårda de saker vi har. Olika typer av avdrag kan vara till hjälp för att stimulera fler att låta laga sina saker istället för att köpa nytt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig I en alltmer brutal värld präglad av konflikter, klimatförändringar och där demokratin i allt större utsträckning inskränks och hotas krävs mer av global solidaritet, inte mindre. Miljöpartiet föreslår därför en höjning av biståndet till 1,25 procent av BNI (Bruttonationalinkomsten). Vi behöver inte minst hjälpa länder i det globala syd till en rättvis klimatomställning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Monarki är ett otidsenligt och odemokratiskt statsskick som bör avskaffas. Ett steg på vägen är definitivt att ge kungahuset mindre pengar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Ska vi klara av att motverka effekterna av alla de kriser vi ser tydligare tecken på kommer vi som politiker att behöva ta många modiga beslut under kommande år. Att sänka skatten på drivmedel sänder helt fel signaler. I stället måste vi rikta särskilt stöd till de utsatta grupper och verksamheter som drabbas extra hårt. Detta bidrar också till att vi snabbare kan fasa ut vårt fossiloberoende.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Miljöpartiet kommer dock att driva på för att inte bostadsrätter premieras framför hyresrätter vid beskattning av bostäder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Kultur, kreativitet och skapande är grundläggande delar av att vara människa, och den fria kulturen är en av demokratins viktigaste byggstenar. Tillgången till kultur får därför aldrig bli en fråga om huruvida jag som enskild individ har råd att betala eller ej. Det är särskilt viktigt att barn får tillgång till olika former av kulturyttringar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Det kommunala självstyret är viktigt att värna. Samtidigt år det viktigt att vi snabbt kan fasa ut den fossila energin. Vi behöver därför hitta en samsyn mellan nationell och lokal nivå som gör att omställningen känns angelägen för fler. Ett sätt kan vara att låta lokalsamhället få kontroll över vindkraftverksamheten så att vinsterna av energiproduktion stanna lokalt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Det är långt ifrån optimalt att människor ska behöva tigga för att klara sin försörjning, men när det inte finns några andra lösningar att tillgå måste en människa i nöd få be andra människor om hjälp för att överleva. Att införa ett förbud att tigga osynliggör och marginaliserar redan utsatta människor ytterligare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Om du själv inte identifierar dig som varken kvinna eller man ska du heller inte behöva göra det i juridisk mening. Det handlar i grunden om respekt för varje människas rätt att själv definiera sin identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Det optimala är om alla barn har föräldrar som tar ut lika många föräldradagar. Det är bra för barnen och bra för jämställdheten. Tyvärr ser det inte ut så idag. Särskilt illa är det när en frånvarande förälder inte tar sitt ansvar, då brinner dagar inne. Här behöver politiken göra mer så att barn inte går minste om de föräldradagar de här rätt till.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Det är bra att vården blir mer tillgänglig, ex vis på nätet, men också viktigt att utbudet regleras och motsvarar ett reellt behov och inte dränerar den offentliga vården på resurser. Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen. Skattepengar som går till välfärden ska stanna i välfärden, eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Människor som flyr för sina liv ska inte mötas av murar. Europa ska ta ansvar och Sverige ska vara ett land som står för öppenhet och medmänsklighet. Asylrätten ska värnas. Vi vill ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas, införa permanenta uppehållstillstånd, vilket även gynnar integrationen, och särskilt värna sjuka, barn och unga.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig En hållbar värld är inte tänkbar utan målet om världsfred, nedrustning och ett globalt avskaffande av kärnvapen. Att söka medlemskap i NATO är att gå i helt motsatt riktning. Att söka medlemskap i NATO är fel väg att gå.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Miljöpartiet vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla. Vi kallar det arbetslivstrygghet. Som steg på vägen mot arbetslivstrygghet vill vi reparera rådande system. Miljöpartiet vill att de förbättringar som gjorts av a-kassan med anledning av pandemin ska permanentas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Vi människor måste inse att vi inte hela tiden kan lägga beslag på mer och mer naturmark för egna ändamål. Strandmiljöer är viktiga för många växt- och djurarter samtidigt som strandnära byggande är ett problem för dem. Därför är det viktigt med ett fortsatt starkt strandskydd och viktigt att stärka tillsynen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Om man med försvar menar det civila försvaret och att satsningarna ska medverka till att möta risker och hot och att bygga mer resilienta, starka samhällen som klarar sig även i tider av klimatkris så är detta välkommet. Att däremot tro att vi genom militär upprustning skapar en säkrare värld är en illusion. Om krig är problemet är inte mer krig lösningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Public service har en viktig roll i en modern demokrati. Allmänheten har rätt till saklig och neutral information och därför ska public service stå fri från såväl marknadskrafter som politisk påverkan. Det uppdrag och den finansiering som public service har i dag är väl avvägda och ska ligga fast. Ska någon förändring göras behöver public service snarare stärkas än försvagas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Vi befinner oss mitt i en klimatkris och måste så snabbt som möjligt fasa ut fossila drivmedel. Därför måste försäljningen av bensin- och dieselbilar också upphöra så snart som möjligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Många barn och ungdomar mår dåligt av att prestationskraven ständigt ökar. Därför är det oroande med ett allt ensidigare fokus på betyg och kontroller i skolan. Det finns också en övertro på att betyg per automatik ska göra skolan bättre. Barn i unga år behöver hitta glädje och lust i lärandet, inte mötas av betygshets. Därför nej till betyg i åk 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Det är viktigt att hela Sverige kan leva och att samtliga kommuner i landet kan erbjuda sina medborgare välfärd, omvårdnad och grundläggande samhällsfunktioner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Sexköpslagen och samtyckeslagen är två hörnstenar i kampen mot sexuellt våld, prostitution och människohandel. Men vi kan inte nöja oss med det, mycket mer måste göras. Sexköp är ett övergrepp, inte ett sedlighetsbrott eller en trafikförseelse. Minimistraffet ska vara fängelse, inte böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Alla ska ha rätt till, och ha råd med, en bostad. Vi ser redan idag att många, särskilt i storstadsområdena, har svårt att hitta och ha råd med att betala för de bostäder som finns tillgängliga. Att införa marknadshyror på nya hyresrätter bidrar till att problemen blir ännu större.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Tåget är ett ypperligt sätt att transportera såväl människors som gods. Men istället för att satsa på dyra höghastighetståg som kräver stora uttag av naturresurser för att byggas och dessutom kommer att medverka till att känsliga naturområden exploateras och biologisk mångfald hotas behöver vi istället satsa på att rusta upp och komplettera nuvarande järnvägsnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: En sådan jättereform löser inte de problem som vården har i dag. Regionerna i Sverige ser geografiskt olika ut och kan behöva lösa vårdens utmaningar på delvis olika sätt. Däremot tycker vi att styrningen kan bli tydligare så att tillräckligt mycket personal utbildas och att ansvaret för att den högspecialiserade vården fungerar. Här ser vi att staten behöver ta ett större ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Ja, karensdagen ska avskaffas! Det är viktigt att människor inte ska behöva göra ekonomiska överväganden när de känner sig sjuka och behöver stanna hemma från jobbet. Vi ska komma ihåg att det för många med låga inkomster är en ekonomisk uppoffring att överhuvudtaget vara hemma och vara sjuk, även om karensdagens slopas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: I en tid när vi genomgår stora förändringar och många människor är oroliga inför framtiden bl a på grund av de ökande klimatförändringarna är det viktigt att vi värnar varandra och skapar mer robusta system som bidrar till att skapa ett socialt hållbart samhälle. I detta läge behöver vi snarare förbättra anställningsvillkoren snarare än att försämra dem.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Vi måste våga utmana rådande föreställningar om att människan obehindrat kan ta för sig av naturen. Ökad tillväxt och konsumtion går inte ihop med den omställning som krävs av oss. Vi måste också bli mycket bättre på att återbruka det vi redan har och bättre på att återvinna de resurser vi redan tagit ur jordskorpan. Att gör det enklare att få tillstånd för gruvor sänder helt fel signaler.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Det är viktigt att värna asylrätten. Människor på flykt ska ha möjlighet att söka asyl och få sin sak prövad. Det är orimligt att sätta ett tak för hur många människor som kan få asyl i Sverige. Det som ska avgöra om någon får asyl är personens behov av skydd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Det är viktig att alla tvångsmedel användas med stor respekt för rättssäkerheten och individens personliga integritet. Med detta sagt kan det i vissa fall vara motiverat att tillåta hemlig avlyssning utan specifik brottsmisstanke när det gäller exempelvis kriminella gäng och där avlyssningen bedöms förhindra mycket grova brott som exempelvis mord.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Vi behöver skapa ett mer ekonomiskt jämställt samhälle där alla människor har rätt till en grundläggande försörjning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nicklas Adamsson: Extra viktig Mycket mer skog måste skyddas. Ett EU-förslag talar bl a om att skydda 30 % av EU:s landyta. Det är i rätt riktning. Genom rewilding kan vi dessutom låta naturen återskapa sig själv. Vi måste också fortsätta återställa torrlagda våtmarker och skapa nya (något vi arbetade för i regeringen) för att få tillbaka fungerande ekosystem som binder kol och främjar den biologiska mångfalden ytterligare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nicklas Adamssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning