Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Liljedal (fotograf Ola Obrant Andreasson)

David Liljedal

Presentera dig själv

28 år gammal. Grön, liberal, antirasist och feminist med rötter från Blekinge och Färöarna. Bor i Lund, sjunger gospel i Malmö och har kille i Köpenhamn. Studerat fysioterapi i Lund men arbetar som politisk sekreterare för Centerpartiet i Trelleborg och Vellinge. Sitter som ledamot i Utbildningsnämnden i Lunds kommun och ersättare i Psykiatri- Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden i Region Skåne.

Vad har du för yrke?

Politisk Sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Pete Buttigieg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Efter valet hoppas jag att väljarna ger ett stärkt förtroende till gröna, liberala och feministiska krafter. Ett styre som lutar sig mot mitten istället för mot ytterkanterna utav svensk politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

David Liljedal

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Det viktigaste är kvaliteten. Om en skola inte når upp till kvalitetskraven, med för låg lärartäthet eller ej tillräcklig elevhälsa, ej tillräckliga kunskaper eller för låga betygsnivåer bör vinst ej kunna tas ut. Men når dem upp till hög utbildningsnivå och kvalitet som når de uppsatta kraven ser jag inga behov att förbjuda vinst i företaget.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Kärnkraften tar för lång tid att bygga ut och för dyr för att någon aktör skulle vara villiga att investera utan statlig inblandning. Vi behöver alla gröna energislag vi kan för att klara den framtida elektrifieringen och för att klara den gröna omställningen men de framtida investeringarna vi gör behöver gå in i förnyelsebara energislag;Sol, vind och vatten. Inte in i dyr kärnkraftsinfrastruktur.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Extra viktig Rättssäkerhet och likabehandling inför lagen, med respekt för den personliga integriteten är en nyckel i vårat liberala samhälle. Visitationszoner där det ska genomföras interventioner baserade på rasprofilering är det inte!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Det är genom det internationella biståndet Sverige, likt vi gjort länge, har möjligheten att göra verklig skillnad runt om i världen. Stöd till flyktingar, utbildning för barn, ökad jämställdhet, rent dricksvatten och mycket mycket mer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: I den gröna omställningen har skatten varit en viktig pådrivande faktor men i svallvågorna av kriget i Ukraina slår de höga bränslepriserna oproportionerligt mot de som är beroende av bilen för att ta sig runt, särskilt på den svenska lands- och glesbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Gemensam finansiering av kultur är viktigt men kan vi i större grad involvera privata aktörer har vi mycket att vinna. För att fler ska kunna få möjlighet att delta i eller ta del utav det rika kulturlivet i Sverige.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Det är på tok för många kommuner som avslagit viktiga investeringar i vindkraft runt om i Sverige. "not in my backyard" är alldeles för vanligt förekommande. Ska vi på allvar klara av den gröna omställningen behöver vi i ännu raskare takt öka investeringen i förnyelsebara energikällor där vindkraften, framförallt den havsbaserade, är en viktig nyckel.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Man kan inte förbjuda fattigdom och utsatthet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Familjers rätt att bestämma är grundbulten i föräldraledigheten. Samtidigt är vikten av ett mer jämställt uttagande av densamma oerhört viktigt. Familjer ser dock också olika ut och vi måste ha en lagstiftning som behandlar familjer, inte utifrån norm utan utifrån hur de faktiskt ser ut. Möjligheten att dela föräldraledigheten på flera personer behöver förbättras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Så länge man med hög kvalitet, patientsäkert, utför hälso- och sjukvård är det inte ägaren som är viktigast utan att vården faktiskt utförs och blir av. Privata alternativ behövs för att vi ska kunna klara av att möta framtidens vårdutmaningar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Ska vi ha ett försvar bör vi göra det ordentligt. Med NATO kan vi stärka vår försvarsförmåga, vara med och bidra in i alliansen med Sveriges kompetenser samt kraftigt förbättra karriärvägarna för svenska soldater

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Vi kommer att komma till en punkt när jag tror att detta kommer att behöva göras. Dock måste alternativen vara ekonomiskt och miljövänligt försvarbara innan vi går "cold turkey" detta kommer de tyvärr inte vara till 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Stressen och pressen på våra elever är redan alldeles för hög. Låt barn vara barn!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Liljedal: Extra viktig Sjukvården är bland de viktigaste kärnuppgifterna vi som samhälle har. Men skulle vi förstatliga sjukvården skulle makten flyttas allt för långt ifrån patienten/brukaren. Det folkvalda inflytandet vi har via våra regioner är enormt viktigt för att vi ska ha en sjukvård man kan känna förtroende för och som medborgarna kan utkräva ansvar utav. Vården behöver komma närmre medborgaren inte längre bort

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Liljedals val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning