Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Brorsson (fotograf Kristina Fröling)

Mikael Brorsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ambition att låta goda saker bli verklighet. Jag representerar folket och inte mig själv.

Presentera dig själv

Samhällsintresserad medborgare som strävar efter rättvisa och att vi alla lever efter en god devis.

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill var unik

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig majoritetsregering med moderat statsminister

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mikael Brorsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Få vill starta företag med sina egna riskpengar, utan att få chans att få tillbaka dem. Varför reglera detta då det är av samhällsintresse alternativa ägare kan få väljas av brukarna (elever och föräldrars valfrihet). Givetvis skall alla skolor granskas och följa regler och lagstiftning

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Vi behöver säkra el kapacitet i södra Sverige. Kärnkraft är en väderoberoende miljövänlig energikälla som ger medborgare och företag ett tryckt elpris på lång sikt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Kan vara ett bra verktyg för Polis vid särskilda insatser (idrottsevenemang som skall ge säker underhållning för alla åskådare), särskilt utsatta områden (mycket vapen), osv

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: RUT är en god motor för både hushåll och näringsidkare som därtill reducerar en svart marknad.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Idag behöver vi integrera många som lever utanför svenska samhället och som vi bidragit till i världen genom flyktingmottagning. Skattebetalarna skall nödvändigtvis ej stå för bistånd; företag, organisationer och privatpersoner skall också direkt kunna hjälpa till. Svensk ekonomi och infrastruktur behöver rustas, annars har vi ej råd med bistånd på lång sikt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Kungahuset representerar vår monarki. Så länge vi har denna fina tradition så får det kosta att ha våra representanter. Givetvis måste tilldelningen vara rimlig.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Då priserna stegras har många pendlare och näringsidkare råkat ut för en enorm ökning. Staten tar in mycket pengar här och kan i prisstegringstider minska skatten rejält så människor ej får dramatiska kostnader i verkligheten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Finns ingen anledning att ha skatter på hus, fastigheter, klockor och andra tillgångsvaror. Marknaden reglerar själv prisnivån.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Förutom nattväktarstaten med militär, skola, polis och sjukvård, så bör samhället hålla en viss kulturkonservativ linje i upprätthållandet av kultur som gagnar turism och svenskars fritidsintressen

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Subsidiaritetsprincipen med att låta beslut tas så långt ner i kedjan är bra. Därför bör självständiga kommuner få besluta om flyktingmottagning, vindkraftsparker, etc. I undantagsfall finns nationella intressen, såsom gruvdrift, kärnkraftverksplacering, etc. Dialog och frivillighet är bästa vägen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Vi har ett utbyggt socialt nätverk i Sverige. Miljön för turism är ej snygg om vi har många tiggare på gatorna - idag verkar tiggeri vara en organiserad verksamhet, vilket är en styggelse. Sedan bör man ej förbjuda Röda Kors insamlingar och föreningsinsatser där barn ber om bidrag till träningsläger. Privata aktörer som ICA och Coop skall få bestämma över sin entré.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Vi är födda med ett kön och det får man ändra om man vill. Mer behöver vi inte komplicera frågan.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Statlig styrning över familjernas val skall begränsas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Bra med tydliga regler och uppföljningar så inte våra skattepengar missbrukas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Varför begränsa de verktyg vi har idag - tillfälliga uppehållstillstånd har ibland en viss roll.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Då vi redan är i samarbete och alla vet om det, så givetvis. Vi är med i EU:s samarbete idag så vi är ej alliansfria eller neutrala idag. Vi har vår historia med de västerländska liberaldemokratiska nationerna i NATO, varför det är bra om vi kan vara med och påverka i denna allians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig A-kassan skall vara en tillfällig ersättning och arbetsmarknadens motor behöver smörjas så vi har ständig matchning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Vi skall vara rädda om allemansrätten, men samtidigt vara smidiga med utveckling av strandnära områden. Vi lever i ett stort land med liten befolkning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Ja, det är en av huvuduppdragen staten har och det är medborgarna som betalar för säkerheten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: En oberoende statlig P S är bra, men det är också viktigt det finns alternativ. P S får ej uppfattas som politiskt stämplad , vilket kan riskera att "förfördelade" partier och organisationer vill minska uppdraget. Alla myndigheter skall vara effektiva och stort brett uppdrag är inget självändamål.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Förbud är aldrig bra, bästa motorn är ekonomiska styrmedel

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Bra elever och föräldrar samt skolsystemet uppfångar/ger feedback på prestationer. Hela livet är kantat av betyg/krav från omgivningen och det är bra med raka tydliga omdömen så vi alla kan leva efter förutsättningarna vi fått. Föräldrar har ansvar för sina barn och måste få feedback via många verktyg och kanaler - betyg är ett sådant.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Bidrag tenderar göra bidragstagare svagare. Morot för utveckling reduceras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Vi får se upp med att stifta lagar som är svåra att följa upp. Satsa resurser mera på organiserad brottslighet som trafficking och sexuellt tvång.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Samhället får bättre funktion med marknadsekonomi. Alla reglering skall betalas av någon.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Vi måste alltid vara beredda att analysera nödvändiga behov och investeringar över tiden och ej låsa in oss i definitiva beslut. Kanske man idag kommer fram till vi behöver satsa på annat, befintliga spår klarar ej moderna tåg, varför vi måste kunna lägga förslag på vila på hyllan likaväl som vi kan initiera grannlaga utredningar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Staten skall ha övergripande ansvar, men bra om lokala enheter tar lokala beslut man själva känner till på plats. Samordning över gränser är bra - kommun- och landstingsgränser är inget människor eller företag tycker är viktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Bidrar man inte, skall man inte heller få frukt. Finns särskilda skäl så finns karensdagsundantag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Det är givet att företagare som satsar sina privata medel måste få bestämma över maskininvesteringar och personal. Bra med dansk modell.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Brorsson: Staten och myndigheterna måste ha koll på viktig verksamhet. Dock så måste stat och myndigheter vara snabba i sin handläggning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Brorsson: Vi har många ointegrerade asylsökande och nya medborgare i Sverige idag. Om vi skall ha svenskt system med hög tröskel till arbetslivet, så måste vi minska flyktingnivån idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Svensson har inget att frukta med mer kamerabevakning säkrad av svenska myndigheter. Tvärtom behövs mycket mer modernt spaningsarbete för att komma åt internationell- och nationell kriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Brorsson: Extra viktig Betalar alla 40% i skatt så betalar en höginkomsttagare in mycket mer pengar till kommun, landsting och ev kyrka. Avskaffa den statliga delen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Brorsson: Det är viktigt med rotation och låta de som äger skogen även få avkastning på sin tillgång. Finns särskilda riksintressen måste stat kompensera ägare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mikael Brorssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi