Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Krister Andersson (fotograf null)

Krister Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på ett samhälle där mänskliga värden prioriteras upp, och de ekonomiska värdena används för att uppnå detta.

Presentera dig själv

Naturintresserad föreningsmänniska som jobbar för att jag själv och andra ska kunna leva inom planetens gränser

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Har ingen särskild.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där Miljöpartiet ingår och utan inflytande från främlingsfientliga partier.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Krister Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Extra viktig Vinst som drivkraft i skolan driver mot många dåliga effekter; segregation, färre lärare, färre behöriga lärare, färre skolsköterskor, färre skolbibliotek, orättvisa betyg och framförallt en samhällsbild av att skolan är till för "mitt" barn och inte för allas barn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Kärnkraft är dyrt, tar lång tid att bygga och skapar farliga effekter under tusentals generationer genom brytning och avfall.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Intgriteten ska skyddas. En hederlig medborgare ska inte slumpmässigt utsättas för tvångsmetoder.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Bidrag som omfördelar pengar från fattigare (människor och kommuner) till rikare. Cementerar också bilden av arbetesuppgifter som är mindre värda genom att de inte värda värda att betala priset för.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Extra viktig Det visar sig för varje år att Sveriges stabilitet och säkerhet påverkas alltmer av hur väl andra länder, även långt från oss, fungerar. Att minska biståndet kommer ge långsiktiga negativa försämringar. De länder vi stöttar kommer söka hjälp någon annanstans om inte vi gör det. T.ex. Ryssland och Kina är ivriga på att hjälpa för att öka sitt inflytande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Medel för att bevara och tillgängliggöra vår historia är viktiga, men själva kungahuset kan finansieras effektivare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Minskad fossilskatt är en direkt omfördelning av pengar från fattigare på landsbygd till rikare i stan. Kompensation för människor som har svårt att välja bort fossila bränslen görs bättre på ett riktat sätt Att satsa pengar på att behålla fossila fordon samtidigt som man satsar klimatbonus för att människor ska byta bort sina fossila fordon är korkat

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Slopade fastighetsskatten har gett en jättestor omfördelning av pengar via skattesystemet till rika i staden från fattiga på landsbygd. En återgång till en rättvisare fastighetsbeskattning är önskvärt såväl för den ekonomiska jämlikheten som för en fungerande fastighetsmarknad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Inte svårare, men processen ska vara öppnare och tidigare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Tigga är att be om hjälp. Det kan inte förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Föräldrarna bestämmer själva över sin ledighet. Ett mer lika uttag av föräldrapenningen leder till ökad jämställdhet och därför är det självklart att använda skattemedel på ett sätt som minskar ojämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Permanenta uppehållstillstånd är oerhört viktigt för att underlätta integrationen vilket vi absolut behöver göra.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Fler och större militära allianser leder till polarisering och fler konfliktytor, vilket på lång sikt leder till fler militära konflikter, om vi ser till historien.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Extra viktig Strandskyddet är till för allas tillgänglighet till naturen, istället för att en ska kunna hindra alla andra. Och det gäller för alla andra arter också.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Omställningen pågår och den kommer inte att kunna stoppas. Ju snabbare den kan gå desto mindre blir den globala uppvärmningen

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Betyg ger skadar många fler barn än de hjälper i årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Skattesystemet har en kolonial konstruktion som styr ekonomiska resurser till stora städer. Pengar bör i större utsträckning stanna där de genereras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Andersson: Tillståndsprocesser ska vara snabba och effektiva, men inga avkall på rättssäkerheten får göras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Krister Andersson: Att ställa upp för människor i nöd är grundläggande för ett mänskligt samhälle. En effektiv asylprocess är en del i detta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Krister Anderssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning