Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Ling (fotograf Dan Pettersson)

David Ling

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag alltid kommer kämpa för rättvisa och solidaritet och aldrig ge en millimeter åt rasisterna.

Presentera dig själv

Jag har engagerat mig politiskt i hela mitt vuxna liv. För mig har klimatfrågan alltid varit grunden, men också asylrätt, djurrätt och feminism ligger mig varmt om hjärtat. Jag är vegan sedan tio år och har en hund!

Vad har du för yrke?

Pluggar till lärare!

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Min morfar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst skulle jag se ett rödgrönt styre, där MP samarbetar med S och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

David Ling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Skolan är grunden för ett bra och välfungerande samhälle. Skolan ska inte vara en kassako för riskkapitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Kärnkraft är dyrare än alternativen, kärnkraft tar längre tid att bygga än alternativen och kärnkraft är farligare än alternativen. Vi måste investera för att stoppa klimatkrisen. Kärnkraften bidrar inte till det.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Polisen kan redan visitera folk. Det här förslaget är meningslös populism som bara skapar misstro mot polisen i de områden som snarare behöver ett större förtroende för polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Rika människor kan stapla avdrag på varandra närmast utan gräns. Det är bra att vi som samhälle konsumerar mer tjänster istället för varor, men det ska göras på ett annat sätt än att de rikaste får skattepengar till sin hemhjälp.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig Tvärtom - Sverige ska öka det internationella biståndet. Fler än någonsin befinner sig på flykt, klimatkrisen drabbar de fattigaste först och kriget i Ukraina riskerar att skapa global hungersnöd. Vi har råd att hjälpa.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Kungahuset ska avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig Sänkt skatt på fossila bränslen innebär fler svenska kronor till Putins krig i Ukraina och mer utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Det är en politik för krig och kris.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Det är mer lönsamt att äga än att arbeta idag, för att skatterna på kapital och ägande har sänkts så mycket. En progressiv fastighetsskatt, där de dyraste mångmiljonbostäderna beskattas hårdare än de vanliga småhusen, är rättvist.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Det offentliga stödet till kultur ska inte minska, men om näringslivet plötsligt intresserade sig för att finansiera kulturvård? Inte mig emot.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: En kommun har planmonopol. Det betyder att kommunen äger rätten att bestämma vad som ska byggas inom kommunens gränser. Ovanpå det har kommunen ett specifikt veto mot just vindkraft, som gäller även om kommunen beviljat bygget av ett vindkraftverk. Det är inte rimligt. Slopa vetot.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Det kan aldrig vara förbjudet att be om hjälp när man är i nöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig Mitt parti har kämpat länge och hårt för en ny könstillhörighetslag. Det kommer jag fortsätta kämpa för, och jag tycker att ett tredje juridiskt kön ska ingå i den nya könstillhörighetslagen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Ojämställdheten ökar kraftigt när heterosexuella par får barn, och kvinnan börjar ta ett mycket större ansvar för hemmet. Föräldraförsäkringen behöver bli mer individuell, samtidigt som den anpassas mer för familjer med fler än två vuxna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Skattepengar ska inte gå till trams. Digital vård kan kanske komplettera den vanliga vården, men nätläkare som gör reklam för sig genom att uppmana till onödiga läkarbesök borde snarare betala skadestånd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig Den som vill ha en välfungerande integration vill också ha permanenta uppehållstillstånd. Människor som flytt förtjänar trygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Nato är inte en organisation som försvarar frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en organisation som försvarar sina medlemsstater - även när de bryter mot viktiga värden. Sverige står för något annat än Turkiet och Ungern.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Ett tryggt samhälle är ett bra samhälle, och vi blir alla tryggare med en bättre arbetslöshetsförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Strandskyddet är viktigt både för att värna djur och växter, men också för att vi alla ska ha tillgång till naturen. Ett avskaffat strandskydd på landsbygden innebär privatiserade stränder och ett sämre Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: För några år sen tvingade Liberalerna igenom ett avskaffande av värnskatten - en särskild skatt för de med allra högst inkomster för att finansiera försvaret. Den borde aldrig ha avskaffats, och ska återinföras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: SVT och SR ska sända både Melodifestivalen och Eurovision, Dagens dikt, OS och VM och På Spåret. Svensk public service är något att vara riktigt stolt över.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig De borde redan vara förbjudna. Vem köper en fossil bil år 2022?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig Barn är i skolan för att lära sig, inte för att bli vägas och mätas. Betyg leder till motsatsen - barn lär sig mindre om de får betyg. Jag tycker att betyg ska användas mycket mindre än idag, och helst bara från slutet av grundskolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: De kommuner som har högst kommunalskatt har också sämst kommunal service. Det är orättvist. Staten måste också ta ett större ansvar för att ge små kommuner med små marginaler bättre förutsättningar att ha bra skolor och en bra äldreomsorg.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Brott mot kvinnor har länge haft för låga straff, och det här är ett exempel. Att man kan komma undan med böter efter att ha köpt sex är inte rimligt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig Vi har inte råd med marknadshyror. Det är fler än de rika som behöver bo någonstans.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig Vi behöver nya stambanor oavsett, för rälsen är proppfull med tåg. Om vi ändå ska bygga - varför inte bygga för framtiden? Höghastighetstågen kommer skapa helt nya möjligheter för hållbart resande i hela Europa.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bevisar att bara för att en verksamhet är statlig är den inte välfungerande eller populär. Staten behöver dock ta ett större ansvar för finansieringen av sjukvården, så att det spelar mindre roll var du bor för vilken vård du får.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Extra viktig Karensdagen uppmuntrar människor att sprida sjukdomar. Detta drabbar framför allt låginkomsttagare som inte kan jobba hemifrån och inte har råd att förlora inkomst. I Norge, Danmark och Finland finns ingen karensdag - varför ska Sverige vara sämre?

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Ingen blir tryggare av att lättare kunna bli av med jobbet. Tvärtom behöver situationen för unga bli tryggare - stoppa missbruket av korta anställningar och exploateringen i gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Ling: Enda sättet det blir enklare att öppna gruvor är genom att vi sänker kraven på miljö eller hänsyn till rennäring. Varför i hela friden skulle vi göra det?

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Ling: Extra viktig Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Ling: Polisen har fått otroligt många nya verktyg och möjligheter under de senaste åren, men trots detta har man inte lyckats öka uppklarningen av brotten. Man måste fråga sig om det är något annat Polisen kan bli bättre på än att kräva mer övervakning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Ling: Extra viktig Den som redan äger tjänar ohyggliga summor bara på att äga idag, med mycket låga skatter. Den som inte äger mycket, utan arbetar, betalar betydligt mer i skatt. Det är inte rimligt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Ling: Om vi med någon sorts trovärdighet ska kunna ställa krav på andra länder att skydda sin skog så måste vi visa att vi kan rensa upp vår egen bakgård också. Särskilt den fjällnära skogen behöver ett starkare skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Lings val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar David Ling: Extra viktig Skola och sjukvård är själva grundstommen i välfärdsstaten. Med en stark skola får alla chansen att skapa sitt eget liv på sina egna villkor, och en solidarisk sjukvård som utgår från behov och inte plånbok är helt avgörande för ett rättvist samhälle. Utan miljö och klimat finns inte mycket annat.