Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Noah Englesson (fotograf Scarp Media)

Noah Englesson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har lätt att sätta in mig i nya ämnen, gillar att lära mig nya saker och fokuserar på att hitta praktiska lösningar och kompromisser som ger faktiska resultat.

Presentera dig själv

Jag är en samhällsengagerad kristianstadkille som vill bidra till mim omgivning och förbättra livet för folk.

Vad har du för yrke?

Jag har examen i nationalekonomi vid Lunds Universitet och jobbar som jobbcoach.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En återgång till Alliansen. Liberal borgerlighet ligger bakom Sveriges bästa reformer. Är regeringen varken liberal eller borgerlig kommer vi gå åt fel håll antingen socialt eller ekonomiskt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Noah Englesson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Totalt förbjud skulle innebära att nästan alla friskolor skulle upphöra. Friskolor har en annan flexibilitet och ofta annan profil än vad en kommunal skolor kan ha, vilket är viktigt för att ha en mångfald och tillgänglighet i utbildningsväsendet. Jag är för vinstbegränsning för att bolag inte ska kunna bli rika på skattemedel, men vinstförbud har alldeles för stora konsekvenser.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Framtiden ligger i hållbara alternativ. De är billigare, lätta att installera och det finns fortfarande potential i att göra tekniken mer effektiv för att på sikt täcka vårt totala behov. Vi måste också våga bygga mer havsbaserad vindkraft. Gällande bristen på reglerbar energi så tror jag att europeisk import är vårt bästa alternativ på kort sikt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Visitationszoner innebär att offra tryggheten hos en medborgargrupp för att tillgodo se en annan. Trygghet är viktigt för alla i samhället men vi får långsiktiga resultat genom att höja tryggheten för de mest utsatta grupperna, inte genom att göra dem mer utsatta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: RUT avdraget sänker kostnader och skapar möjlighet till arbete och entreprenörskap för fler individer i samhället. Det gör också att fler hushåll har råd med avlastning i vardagen vilket kan innebära mer tid till familjen och hälsa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Jag är inte för att sänka bistånden i sig men jag tror definitivt att det finns utrymme för att effektivisera våra stöd och att ställa om till mer praktiskt stöd istället för rena finansiella bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Jag är faktiskt republikan i en väldigt reformistisk anda. Jag ser hellre en folkvald statschef och svensk ambassadör till utlandet och vänder min kritik mot kungahuset som institution, inte mot kungafamiljen i sig.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Absolut! Grön omställning innebär att priser på fossila drivmedel behöver vara högt, men det har på senare tid gått över smärtgränsen för många hushåll. Grön omställning ska inte försätta folk i ekonomisk utsatthet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Extra viktig Bostadspriser har skjutit i höjden sedan 2008 och om något behöver vi sänka bostadskostnader och dämpa hur hårt hushållen belånar sig. Ökad fastighetsskatt kommer slå hårdast mot unga och utlandsfödda när de försöker skaffa bättre boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: En viss offentlig grundfinansiering är bra för att hålla kultursektorn vid liv, men med mer privata pengar inom kulturen så kan konstnärer, musiker, skådespelare, med flera, själva styra i vilken riktning kulturen utvecklas. Det lyfter bort styrningsmakten från politiker.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Det är kommunen som bäst vet hur saker och ting ser ut på plats, vilken infrastruktur som finns och har planmonpol på var bostäder och verksamheter ska byggas i framtiden, så de måste vara med i processen. Samtidigt ska inte en nationell grön omställning stoppas av enskilda kommunala politiska styren.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Ingen vill att tiggeri ska finnas i Sverige men att förbjuda det hjälper ingen. Ska vi bekämpa tiggeri så är det genom att göra mat, husrum och kläder tillgängligt för samhällets mest utsatta så att de kan fokusera på att hitta sysselsättning istället för att klara av vardagen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Ett tredje juridiskt kön är en relativt enkel reform som gör stor skillnad för de som behöver den. Dock är detta nytt territorium och om det ska införas så måste vi vara säkra på att det inte skulle innebära ett hinder för vården, internationella resor eller tolkningen av svensk lagstiftning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Givetvis måste hushållen själva kunna avgöra vilken lösning som funkar bäst för dem. Dock är det viktigt att båda föräldrar spenderar tid med sina barn, men statliga krav är inte rätt lösning. Vi bör istället fokusera på att det faktiskt ska vara ekonomiskt möjligt för fler hushåll att låta pappan att ta ledigheten. Ojämlik inkomst är ofta det största hindret för jämlik föräldraledig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Likt i skolfrågan är jag emot att bolag tar ut vinst på skattemedel, men det är naïvt att tro att privata nätläkare ska finns kvar utan offentlig grundfinansiering, och privata nätläkare gör vården mer tillgänglig för många. Dock kan vi nog se över exakt hur finansieringen går till.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Migrationen idag är väldigt annorlunda från hur den var förut. Den som flyr krig och katastrof ska givetvis få det skydd den söker, men tillfälliga uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning öppnar dörrar för att migrera till andra länder vid behov eller av egen önskan och inte "låsa sig" till Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: NATO innebär en säkerhetsgaranti för Sverige och Östersjön. Vi har i praktiken ändå inte varit alliansfria sedan vi gick med i EU. Jag är dock emot att kärnvapen placeras i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: A-kassa är ett viktigt stöd, men det är sedan länge känt inom nationalekonomi att hög A-kassa gör att folk väntar längre med att ta ett nytt jobb. A-kassan borde vara en trappa som sänks över tid så att alla har gott stöd i början men också har en klocka som tickar på. För långtidsarbetslösa bör andra stöd och bidrag användas för att undvika fattigdom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Strandskyddet skyddar inte natur eller vattendrag på det sätt som var tänkt när det infördes. Det är nästan enbart ett krångel och en irriteration för de som bor naturnära.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: I Sverige krävs inte höjda skatter för en sådan satsning. Försvaret kan och bör finansieras genom effektiviseringskrav på andra myndigheter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Public Service bör ha krav på att deras utbud ska ha ett nyttovärde och bidra till kunskap, hälsa eller nöje. Exakt vilka program man hade kunnat kapa eller lämna över till andra kanaler har jag inga synpunkter på, men i och med att de är skattefinansierade bör de väga deras utbud noga.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: I princip ja, men huruvida det ska ske 2025 beror på om det finns gångbara, ekonomiskt tillgängliga och pålitliga alternativ tills dess. Detta är en fråga där jag är okej med lite mer "piska" i den gröna omställningen, men man måste vara realistisk när man sätter ett sådant totalstopp.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Betyg behövs inte i lägre årskurser. Det kommer bara innebära mer ångest för eleverna och mer jobb för lärarna, och bidrar inte till mer eller tydligare kunskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Kommunerna i Sverige är väldigt olika och en viss utjämning behövs för att säkerställa att den offentliga sektorn är någorlunda jämlik och att folk ska ha hyfsat jämlika möjligheter oavsett var de är födda. På sikt är det dock nog bättre med regionaliserade skatter så att exempelvis skatt på vind- och vattenkraft stannar i länet där det produceras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Hårdare straff på sexköp är nog en bra idé då sexarbetarna är i väldigt utsatta situationer och man bör göra det mer avskräckande att köpa sådana tjänster, men huruvida fängelse är rätt metod vet inte jag. Dock måste vi också lägga energi på att hjälpa sexsäljarna att hitta vägar ut ur deras utsatthet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Extra viktig Marknadshyror har fått mycket dålig publicitet men det räcker med att lyfta näsan utanför Skandinavien för att se att det absolut kan vara ett fungerande system om man också gör ändringar i byggregler och kommunala planer för att skapa mer flexibilitet på bostadsmarknaden och mer anpassade bostäder för olika grupper. Marknadshyror skulle troligtvis främja unga och utlandsfödda mest.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Sverige behöver inte höghastighetståg för att ha en rimlig restid mellan de största städerna. Framtida gröna flygalterativ är en betydligt mer gångbar plan för långa inrikesresor, och skillnaden mellan dagens snabbtåg och höghastighetståg är inte stor nog på korta avstånd för att vara värd miljarderna det skulle kosta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Extra viktig Sjukvården borde samarbeta mer över regionsgränserna och jag är positiv till att staten nu väljer ut enskilda sjukhus för att specialisera sig inom väldigt komplex vård, men för den dagliga vården är det viktigt med nära och trygg tillgång. Statlig sjukvård riskerar att det bara blir ett fåtal stora sjukhus som folk får åka långt till för att besöka.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Noah Englesson: Anställningstrygghet är viktig och ska värnas om, men det ska inte heller vara otryggt för en arbetsgivare att vara fast med en problematisk eller oproduktiv anställd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Noah Englessons val:

 • Skola och utbildning