Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Camilla Kylin

Svar i valkompassen

:

Camilla Kylin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Camilla Kylin: Extra viktig Barn och skola är inte föremål för/ska inte generera vinst

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Camilla Kylin: Extra viktig Farligt, dyrt, långsamt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Camilla Kylin: Extra viktig Diskriminerande

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Camilla Kylin: RUT kan vara bra för att bygga/renovera platser som annars ev förfaller

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Camilla Kylin: Extra viktig Världen/fattiga länder behöver stöd. Om vi inte hjälper blir de dessutom ev flyktingar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Camilla Kylin: De har mycket redan

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Camilla Kylin: Extra viktig Enda vägen att ändra beteenden. Lätt att göra rätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Camilla Kylin: Extra viktig Då blir den riktad. Ska vara fri.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Camilla Kylins val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Sysselsättning