Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Bergström Edström

Svar i valkompassen

:

Eva Bergström Edström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Eva Bergström Edström: Valfrihet är viktigt.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Eva Bergström Edström: Extra viktig Miljövänligt och stabil elförsörjning

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Eva Bergström Edström: Extra viktig Sverige ska vara ett säkert land. Det behövs krafttag mot brottsligheten

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Eva Bergström Edström: RUT skapar arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Eva Bergström Edström: Vi behöver se över vart pengarna går och att dom verkligen gör nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Eva Bergström Edström: Dom marknadsför Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Eva Bergström Edström: Vi har för högt skattetryck på mycket detta slår hårt mot både näringslivet och privatpersoner

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Eva Bergström Edström: Att äga fastigheter är bra

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Eva Bergström Edström: Vi bör ha både privat och regional kulturverksamhet. Men t ex ta ut entré på vuxen evenemang. Barnverksamhet ska prioriteras

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Eva Bergström Edström: Behöver nog utredas. Men alla har rätt till sin kropp och rätt till den identitet de själv associerar sig som

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Eva Bergström Edström: Det kommer behövas en längre övergångsfas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Eva Bergström Edström: Då kan vi fånga barn som har extra behov tidigare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Eva Bergström Edström: Vi måste få till integrationen först.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Eva Bergström Edström: Extra viktig Det behövs krafttag mot brott

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Eva Bergström Edström: Det måste löna sig att jobba hårt och få betalt för det.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Bergström Edströms val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Skola och utbildning