Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Jonsson (fotograf null)

Karin Jonsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi bor i ett fantastiska land med stor frihet och god livsmiljö men villkoren över landet är inte jämlika och det behöver förändras. Vi i Jämtland behöver bättre vägar, mer bredband, snabbare tågförbindelser, fler poliser och lägre skatt för att hamna i nivå med övriga Sverige - och dit vill jag sträva.

Presentera dig själv

Ekonom, tjänsteman, politiker och företagare i Krokoms kommun, Jämtland. Jag har ett stort och brett samhällsengagemang. Varmast klappar mitt hjärta för frågor som rör näringslivsutveckling, befolkningens hälsa och livsmiljö, förskola och skola, vård och omsorg samt människors möjligheter och förutsättningar att bo och leva sina liv var man vill i landet.

Vad har du för yrke?

Ekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Har många

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet som värnar frihet, demokrati och människors lika värde och som ger goda förutsättningar för skola, vård, omsorg och övrig samhällsservice - i hela landet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Jonsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

OBS
Karin Jonsson har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

OBS
Karin Jonsson har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Jonssons val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Miljö och klimat