Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leakim Eventhén (fotograf null)

Leakim Eventhén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sedan 2018 har jag varit förtroendevald på flera kommunala uppdrag; ledamot i Malmö stads miljönämnd, styrelseledamot i SV Malmö och ordinarie styrelseledamot i SSGK. I ett samhälle är frågor avhängiga varandra. Att brinna för skol- och utrikesfrågor som jag gör betyder inte att andra frågor kan lämnas åt sidan. Ett samhälle är aldrig starkare än sin svagaste länk.

Presentera dig själv

Jag har varit medlem i (L) sedan 2017. Jag har en kandidatexamen med huvudämne statsvetenskap vid Lunds universitet, och har utöver det inriktat min utbildning språk och utrikespolitik. I höst skall jag studera mot en magister i media och kommunikation. Sedan valet 2018 sitter jag som ledamot i Malmös miljönämnd, och har tidigare suttit i styrelsen för SSGK.

Vad har du för yrke?

Universitetsstuderande i statsvetenskap/media och kommunikation.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

John F. Kennedy

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering bestående av de forna Allianspartierna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Leakim Eventhén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Leakim Eventhén: Vinstutdelning som påverkas skolans kvalité och elevernas undervisning skall förbjudas. Vi har heller inte råd med skolor som går med förlust. Alla verksamheter inklusive skolan måste vara i balans.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Leakim Eventhén: Visitering är inte ett förebyggande arbete, vilket är det vi måste prioritera. Fler poliser, bättre insatser från socialtjänsten, etcetera.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Leakim Eventhén: Om man avskaffar RUT-avdraget är risken för att det jobb vi nu betraktar som vita arbeten åter blir svartjobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Leakim Eventhén: Vi skall stå fast vid enprocentsmålet. Vi behöver göra det vi kan för att lyfta människor ur fattigdom och utsatthet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Leakim Eventhén: Vi behöver utveckla hållbara alternativ och fossilfri trafik. Men att höja skatten på bensin och diesel påverkar i flera led.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Leakim Eventhén: Med den tidigare fastighetsskatten fick vi en stor oförutsägbarhet och otrygghet. Den bör inte återinföras. Boende är en av de viktigaste för människors psykiska hälsa.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Leakim Eventhén: Extra viktig Mycket i kulturen är skattefinansierat. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att hålla kultursverige på jämförbar nivå med övriga Europa. De offentliga bidragen skall fortsätta som innan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Leakim Eventhén: Kommunen måste under alla omständigheter ha inflytande över de energiinvesteringar som skall genomföras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Leakim Eventhén: Förbud är sällan lösningen på många av de problem vi har i Sverige, ej heller tiggeri. Dock måste alla former av exploatering och människohandel, som ofta förknippas med tiggeri, bekämpas. Minderåriga som tvingas tigga bör omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Leakim Eventhén: Det är positivt att 90 dagar är öronmärkta för varje förälder. Det bidrar till en positiv jämställdhetsutveckling, och barnet får möjlighet att spendera tid med båda sina föräldrar. Men föräldraförsäkringen skall vara flexibel. Fler dagar bör därför inte öronmärkas. En ny modell bör införas där man kan välja mellan en längre försäkring med lägre ersättning, och en kortare försäkring med högre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Leakim Eventhén: Nätläkare behövs med tanke på vårdköerna. Men det får aldrig tummas på granskning av dessa läkare, samt kvaliteten och säkerheten i vården. Därför kommer visa läkarbesök alltid behöva vara fysiska.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Leakim Eventhén: Vi har i nuläget stora utmaningar i migrationspolitiken. Därmed bör inte permanenta uppehållstillstånd vara huvudregel i migrationspolitiken.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Leakim Eventhén: Vi behöver påskynda omstruktureringen mot mer fossilfritt bränsle.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Leakim Eventhén: Betyg och nationella prov bör införas tidigt i grundskolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Leakim Eventhén: Nuvarande järnvägsnät behöver istället stärkas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Leakim Eventhén: Vården måste vara kvalitativ och jämställd i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Leakim Eventhéns val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning