Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anne-Li Sjölund (fotograf null)

Anne-Li Sjölund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att jag har erfarenhet från många delar av livet. Som anställd, som företagare, som ideellt aktiv. Erfarenheten av det vanliga livet behövs mer än någonsin i politiken. Det är många delar som behöver hänga ihop för att samhället ska fungera bra. Klimat, miljö och den gröna tillväxten är avgörande framtidsfrågor. Jämställdhet och allas lika rätt och värde känns som självklara delar att jobba med, k

Presentera dig själv

Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och jag vill vara med och påverka hur framtiden ska se ut. För mig känns det självklart att engagera mig politiskt. Jag gillar att ha fullt upp, så förutom politiken fixar jag gärna i trädgården under sommaren och spelar curling på vintern och självklart umgås med familj och vänner.

Vad har du för yrke?

Nu riksdagsledamot Tidigare företagare, barnskötare m.m

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anne-Li Sjölund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anne-Li Sjölunds val:

  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat